Ders Kodu: 
INDD 162
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Öğrenciyi ileri perspektif kurallarını kullanarak, tasarladığı ürünü proje halinde anlatabilir duruma getirmek.
Dersin İçeriği: 

Perspektif kurallarını öğrenmek ve ilgili alıştırmaları yapmak.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: çizim / uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1)Paralel perspektif kurallarının öğrenilmesi

4,5,9

1,2

A, C

2) Paralel perspektif metodlarını kullanarak basit objelerin çizilmesi.

4,5,9

1,2

A, C

3) Konik perspektif kurallarının öğrenilmesi

4,5,9

1,2

A, C

4) Konik perspektif metodları ile basit objelerin çizilmesi

4,5,9

1,2

A, C

5) Konik perspektif metodları ile karmaşık objelerin çizilmesi

4,5,9

1,2

A, C

6) Eğrisellik içeren objelerin perspektiflerinin çizilmesi

4,5,9

1,2

A, C

7) Ölçülendirme ve ölçeklendirme kurallarının öğrenilmesi

4,5,9

1,2

A, C

8) Konik perspektif metodları ile endüstriyel ürünlerin çizilmesi 

4,5,9

1,2

A, C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Paralel perspektif kurallarının öğretilmesi

 

2

Basit objelerin, paralel perspektif görünüşleri ile ilgili alıştırmalar

 

3

Paralel perspektif alıştırmaları

 

4

Paralel perspektif alıştırmaları

 

5

ARA SINAV- 1

 

6

Conical perspektif kurallarının öğretilmesi

 

7

Basit objelerin, konik perspektif görünüşleri ile ilgili alıştırmalar

 

8

Konik perspektif alıştırmaları

 

9

Eğrisellik içeren objelerin konik perspektiflerinin çizilmesi

 

10

Konik perspektif alıştırmaları

 

11

ARA SINAV- 2

 

12

Karmaşık objelerin, konik perspektif görünüşleri ile ilgili alıştırmalar

 

13

Endüstriyel ürünlerin / objelerin, konik perspektif görünüşleri ile ilgili alıştırmalar

 

14

Konik perspektif alıştırmaları

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Teknik Çizim ve Perspektif I Ders notları
Yrd. Doç. Dr. Yavuz IRMAK

Diğer Kaynaklar

Temel Teknik Resim (İ.Zeki Şen- Nail Özçilingir)

Linea stile (Tomasso Gnome)

Order in space (Keith Critchlow)

Engineering Drawing for Technicians

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

 

Ödevler

Ödevler (16)

Sınavlar

Arasınav (2),kısa sınav (1), dönem sonu finali (1)

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

2

50

Kısa Sınav

1

10

Ödev

16

40

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Tasarım alanındaki kavram ve teorileri farklı disiplinlerdeki yöntemleri kullanarak değerlendirmek, karşılaşılan tasarım problemleri saptayabilmek ve çözümleyebilmek.

X

         

2

Tasarım alanında gerekli olan güncel teknolojik bilgi birikimini oluşturmak ve kullanabilecek düzeye ulaşmak

X

         

3

Tasarım ve sanat alanlarında gerekli tarihsel bilgi birikimini oluşturmak ve yorumlayabilmek

X

         

4

Endüstri Ürünleri tasarımı disiplini dahilinde ürün, sistem veya süreç tasarlayabilecek yeterliliğe sahip olmak

     

X

   

5

Tasarım alanın kapsamına giren malzeme ve üretim yöntemleri ile ilgili bilgi donanımına sahip olmak ve uygulamaya geçirebilmek

       

X

 

6

Tasarım disiplini çerçevesinde iki ve üç boyutlu düşünebilme yetisini, görsel anlatımla ortaya koyabilmek

X

         

7

Endüstriyel tasarım alanıyla ilintili olan iletişim, işletme, hukuk, mühendislik, sosyoloji, antropoloji, fizik ve insan bilimleri v.b. disiplinlerin etkilerini anlama, yorumlama ve kullanma yetkinliğine ulaşmak

X

         

8

Tasarımda toplumsal sorumluluk ve etik bilincine sahip olmak

X

         

9

Disiplinlerarası çalışabilmek

   

X

     

ENTAK Program Çıktılarından; PÇ3, PÇ4, ve PÇ15'i karşılamaktadır.

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

3

42

Ara Sınav

2

3

6

Kısa Sınav

1

1

1

Ödev

16

2

32

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

126

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,04

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 

1