Ders Kodu: 
INTD 374
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Uygulama Projesi 1 (INTD 391) derslerinin ele alınışındaki temel prensip iç mimarlık projesinin uygulanabilir kılınmasının yollarının gösterilmesidir. Dersin amacı uygulama projeleri hazırlanmasıdır.
Dersin İçeriği: 

Bu amaca bağlı olarak, tasarımların uygulamaya nasıl sokulacağı ile ilgili kurgulama, yerleştirme ve konstrüksiyon mantığı hakkında ihtiyaç duyulan bilgiler verilmek istenmektedir. Bu nedenle müfredat programı ve konular bu amaca yönelik hazırlanmaktadır. Uygulama Projesi derslerinin esasını Yapı Elemanları, Mekân Bilgisi, İnce Yapı ve Malzeme Bilgisi konuları oluşturmaktadır. Bilgi ve beceriyi daha çok pratikler yoluyla edinebilmek için dönem sonunda hazırlanan proje yapı ve çevre koşullarını da dikkate alacak biçimde temel olarak bu dört disiplinin karışımından oluşmaktadır.

Dersin kapsamı, dönem başında her öğrenciye farklı olarak verilen iç mimari senaryolar çerçevesinde;  1/20 plan, kesit ve görünüşler, 1/10 sistem detayları, 1 / 5 – 1 / 2 – 1 / 1 nokta detayları ve gerekli perspektifler çizilerek bölme duvar konstrüksiyonlarının oluşturulup çeşitli malzemelerle (ahşap,metal veya alçı panel, cam, ayna levhalar, kumaş veya duvar kâğıdı vb.) giydirilmesi; bu duvarlarda yer alan iç kapı ve doğramaların ayrıntılandırılması, yapıda mevcut olmayan bir döşemenin ahşap, çelik ve kompozit malzemelerle taşıtılacak biçimde oluşturularak döşeme kaplaması ve asma tavan ile giydirilmesi ve bu döşemeye ulaşılan sahanlıklı bir merdivenin uygulama projesinin yapılmasıdır.

 

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Yanıt, 3: Tartışma, 4: Uygulama-Alıştırma, 6: Takım/Grup Çalışması, 8: Rapor Hazırlama ve Sunma, 11: Gözlem, 13: Sorun/Problem Çözme, 15: Proje Tasarımı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum C: Ödev D: Proje Geliştirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Öğrenci, uygulama projesi hazırlanacak olan mimari ve iç mimari projeyi  mekân ve çevre bütünlüğü içerisinde, uygulamanın gerekleri bakımından doğru okuyup anlar.

 

2,3,7,9,10,11,12

     1,2,3,4,8,11,15

A,C.D

2) Öğrenci, iç mimari uygulama projesi yapmanın tekniklerini öğrenir.

 

1,3,4,6,7,9,10,11,12

1,2,3,4,6,8,11,13,15

A,B,C,D

3) Öğrenci, malzeme, yapı fiziği, ekoloji, bina bilgisi, yapı bilgisi ve ince yapı disiplinlerini birlikte ele alarak çözüm yaratma fikrini geliştirir.

 

2,4,5,6,9,10,12

1,2,3,4,6,8,15

A,B,C,D

4) Öğrenci, konstrüksiyon kurulumununda çeşitli yöntemleri öğrenir, malzemeleri tanıyıp ilişkilendirir ve çözümleri doğru detaylandırır.

 

1,4,6,7,9,12

1,2,3,4,8,11,15

A,B,C,D

5) Öğrenci, projeleri mesleki uygulama sırasında karşılaşılacak olası sorunları ve olanaklar dahilindeki çözümleri öğrenip bunları dikkate alarak hazırlar.

 

 

1,2,4,5,6,7,9,10,11,12

1,2,3,4,6,8,11,13,15

A,B,C,D

6) Öğrenci, uygulama projesini ve içerdiği unsurları muhataplara hem sözlü olarak hem de yazılı teknik şartnameler biçiminde dikte edebilir.

 

4,6,9,10,11,12

1,2,3,4,6,8,11

A,B,C,D

7) Öğrenci, uygulamacılığın yüklediği sorumlulukların ve etiğin bilincini kazanır.

2,4,5,9,10,12

1,2,3

C,D

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Uygulama / Ön Hazırlık

1

Syllabus tanıtımı, Uygulama Projesi kavramı üzerine açıklamalar.

Öğr. Gör. Sunumu

 

2

1.Proje konusunun sunumu:  Konstrüksiyon, taşıyıcılık, bölme duvarlar, iç kapı ve doğramaların imali prensiplerinin uygulama projesi bağlamında ele alınması. Gruplarda senaryoların dağıtılması.

Öğr. Gör. Sunumu

 

3

1.Proje: Bölme duvar, iç kapı ve doğramalar.

Gruplarda öğrenci çalışmaları üzerinde değerlendirmeler yapılması.    

4

1.Proje: Bölme duvar, iç kapı ve doğramalar.

Gruplarda öğrenci çalışmaları üzerinde değerlendirmeler yapılması.    

5

1.Proje: Bölme duvar, iç kapı ve doğramalar.

Gruplarda öğrenci çalışmaları üzerinde değerlendirmeler yapılması.    

6

 1. Ahşap malzemeler ve ahşap konstrüksiyon esasları
 2. Çelik malzemeler ve çelik konstrüksiyon esasları
 3. İç kapı ve doğramalar, uygulama prensipleri

Öğrenci sunumu

7

 1. Ahşap ve çelik taşıyıcılı iç merdivenler ve donanımları
 2. Asma tavan, döşeme kaplaması ve duvar ilişkileri
 3. Uygulama Projesi Nedir?

        Hazırlarken nelere dikkat edilmelidir?

 

Öğrenci sunumu

8

Kısa süreli sınav: 45 dakika

2.Proje konusunun sunumu: Çelik, ahşap ve kompozit taşıyıcılı döşeme ve merdiven ile donanımlarının imalat prensiplerinin uygulama projesi bağlamında ele alınması. Gruplarda senaryoların dağıtılması.

Öğr. Gör. Sunumu

 

9

2.Proje: İlave döşeme ve merdiven.

Kısa süreli (45 dakika) teorik sınav (Sunumlar kapsamında)

Gruplarda öğrenci çalışmaları üzerinde değerlendirmeler yapılması.    

10

2.Proje: İlave döşeme ve merdiven.

Gruplarda öğrenci çalışmaları üzerinde değerlendirmeler yapılması.   

 

11

Ara sınav (1. ve 2. Proje konuları kapsamında)

 

12

2.Proje: İlave döşeme ve merdiven.

Gruplarda öğrenci çalışmaları üzerinde değerlendirmeler yapılması.    

13

2.Proje: İlave döşeme ve merdiven.

Gruplarda öğrenci çalışmaları üzerinde değerlendirmeler yapılması.    

14

2.Proje: İlave döşeme ve merdiven.

Gruplarda öğrenci çalışmaları üzerinde değerlendirmeler yapılması.    

15

2.Proje: İlave döşeme ve merdiven.

Gruplarda öğrenci çalışmaları üzerinde değerlendirmeler yapılması.    

 

Kaynaklar

Ders Notu / Ders Kitabı

 1. İç Mimarlıkta Uygulama Projesi Nedir, Ne Değildir? – Fatih Özberk
 2. Konstrüksiyon ve Çelik Konstrüksiyon Notları – Fatih Özberk
 3. Sunum Üzerine Notlar – Fatih Özberk
   

Diğer Kaynaklar

 1. Çizimlerle Bina Yapım Rehberi - Francıs D.K.Chıng, Cassandra Adams (YEM Yayınları)
 2. İnce Yapı – Prof.Dr Ünal Demirarslan
 3. Yapı Sektörü Resmi Web Siteleri

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 2 20
Ödev (1. Ve 2. Uygulama Projeleri) 2 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı (1. Ve 2. Uygulama Projeleri)   60
Yıl içinin Başarıya Oranı (Ara Sınav ve Kısa Süreli Sınavlar)   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Temel Mesleki Ders

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

 

1

2

3

4

5

 

1

İç mimarlık disiplini kapsamında çağdaş ve özgün tasarımlar geliştirebilmek amacıyla sanatsal ve teknik bilgileri uygulama becerisi.

 

 

 

 

X

 

2

Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama becerisi

 

X

 

 

 

 

3

Tasarım sürecinde iki ve üç boyutlu düşünebilme ve ifade edebilme becerisi

 

 

 

X

 

 

4

Sanat ve tasarım alanında analitik araştırma, eleştirel yaklaşım geliştirme ve problem çözme becerisi

 

 

X

 

 

 

5

Tasarım uygulamalarını tarihsel ve sanatsal süreç içinde değerlendirebilme, geçmiş ile bugün ve gelecek ilişkisini kurabilme becerisi

X

 

 

 

 

 

6

Çağdaş iç mimarlık uygulamaları için gerekli teknikleri ve teknolojileri kullanabilme becerisi

 

 

 

 

X

 

7

Mekan ve donatım elemanları tasarlama sürecinde farklı ölçeklere hakim olabilme ve detay çözebilme becerisi

 

 

 

 

X

 

8

Evrensel ve yerel düzeyde koruma ve yeniden işlevlendirme yaklaşımları geliştirebilme becerisi

 

 

 

 

 

 

9

Disiplinlerarası uygulamalara ve takım çalışmasına yatkın olma becerisi

 

 

 

 

X

 

10

Meslek pratiğine yönelik standartlar, düzenlemeler, yönetmelikler ve hukuk kurallarını bilme ve uygulama becerisi

 

 

X

 

 

 

11

Görsel, sözel ve yazınsal alanda etkili iletişim kurabilme ve fikirlerini ifade edebilme becerisi

 

 

X

 

 

 

12

Tasarım pratiğine yönelik gelişmeleri izleme ve yaşam boyu öğrenme bilinci geliştirme becerisi

 

 

 

 

X

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

4

64

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

4

4

Kısa Sınav

2

1

2

Ödev

2

10

20

Final

 

 

 

Toplam İş Yükü

 

 

138

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,52

Dersin AKTS Kredisi

 

 

6

 

3