Ders Kodu: 
INTD 227
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
4
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı; basit bir betonarme yapı iskeletini öğreterek tasarım ve yapım için istenilen bilgiyi sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Bir betonarme yapının detaylı planlanabilmesi için yapısal kavramlar (temel, merdiven, duvar, döşeme ve çatılar) ve ilgili örnekler uygulanmasıdır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Yanıt, 4:Uygulama-Alıştırma, 5: Alan gezisi, 6:Takım çalışması 15:Poje
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Ara Sınav , C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Betonarme strüktür sisteminin tasarım, performans ve mimari açıdan entegrasyonu sağlar.

 

1,2,4,6

A,C

2) Taşıyıcı sistemin yapı elemanları ile tasarlama  ve hayalinde canlandırma yeteneği kazandırır.

 

1,2,5,15

A,C

3) Bir binanın yapı elemanlarının detay çizimlerini (duvar, kolon, kiriş, çatı) üretme yeteneği kazandırır.

 

1,2,4,15

A,C

4) Tasarıdan detaylandırma aşamasına kadar basit bir betonarme strüktürü tasarlama yeteneği sağlar.

 

1,4,6,15

A,C

5) Bina sistemi içerisinde yapısal sistemi entegre etme yeteneği kazandırır.

 

1, 4, 5, 6

A,C

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Genel Giriş - Mimari Yapılar, kavram, tanım, örnek projeler

 

2

Yapıdaki  yükler (dikey, yatay)- Yapısal kuvvetler, Yapısal Denge taşıyıcı elemanlar (duvarlar, kolon, temel taşıyan): kavramı, ilkeleri, malzeme, tasarım, örnekler.

 

3

Betonarme Yapılar: kavramı, ilkeleri, malzeme, tasarım, örnekler, stüdyo çalışması

 

4

Betonarme Yapılar: temellerin tasarımı, stüdyo çalışması

 

5

Betonarme Yapılar: döşeme tasarımı, stüdyo çalışması

 

6

Betonarme Yapılar: merdiven tasarımı, stüdyo çalışması

 

7

Ara sınav 1

 

8

Betonarme Yapılar: merdiven tasarımı, stüdyo çalışması

 

9

Betonarme Yapılar: merdiven dengeleme, stüdyo çalışması

 

10

Betonarme Yapılar: merdiven tasarımı, stüdyo çalışması

 

11

Ara sınav 2

 

12

Betonarme Yapılar: çatı tasarımı, stüdyo çalışması

 

13

Betonarme Yapılar: çatı tasarımı,  sistem detayları stüdyo çalışması

 

14

Betonarme yapı ödev sunumu

 

 

Kaynaklar

Ders Notu

Fundamentals of Building Construction: Materials and Methods, Edward Allen, 2008.

Deplazes A.(ed.), Constructing Architecture-Materials, Processes, Structures, Birkhäuser,Basel,

Ching F., Building Construction Illustrated, John Wiley&Sons, 2008

Diğer Kaynaklar

Türkçü Ç., Yapım: İlkeler, Malzemeler, Yöntemler, Çözümler, Birsen yayınevi, 2010

Up 1948-2008 Uygulama Projesi Atölyesi Kayıt Defteri Orhan Şahinler ve Nesrin Dengiz

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Ders notları ve yapı ile ilgili cd ler

Ödevler

Haftalık stüdyo ödevleri ve dönem sonu ödevi

Sınavlar

2 ara sınav 1 Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav-1

1

30

Ara Sınav-2

1

30

Ödev

1

40

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Temel Mesleki Dersler

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

İç mimarlık disiplini kapsamında çağdaş ve özgün tasarımlar geliştirebilmek amacıyla sanatsal ve teknik bilgileri uygulama becerisi.

 

 

 

 

X

2

Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama becerisi

 

 

 

 

X

3

Tasarım sürecinde iki ve üç boyutlu düşünebilme ve ifade edebilme becerisi

 

 

 

 

X

4

Sanat ve tasarım alanında analitik araştırma, eleştirel yaklaşım geliştirme ve problem çözme becerisi

 

 

 

 

X

5

Tasarım uygulamalarını tarihsel ve sanatsal süreç içinde değerlendirebilme, geçmiş ile bugün ve gelecek ilişkisini kurabilme becerisi

 

 

X

 

 

6

Çağdaş iç mimarlık uygulamaları için gerekli teknikleri ve teknolojileri kullanabilme becerisi

 

 

 

 

X

7

Mekan ve donatım elemanları tasarlama sürecinde farklı ölçeklere hakim olabilme ve detay çözebilme becerisi

 

X

 

 

 

8

Evrensel ve yerel düzeyde koruma ve yeniden işlevlendirme yaklaşımları geliştirebilme becerisi

 

 

X

 

 

9

Disiplinlerarası uygulamalara ve takım çalışmasına yatkın olma becerisi

 

X

 

 

 

10

Meslek pratiğine yönelik standartlar, düzenlemeler, yönetmelikler ve hukuk kurallarını bilme ve uygulama becerisi

 

X

 

 

 

11

Görsel, sözel ve yazınsal alanda etkili iletişim kurabilme ve fikirlerini ifade edebilme becerisi

 

X

 

 

 

12

Tasarım pratiğine yönelik gelişmeleri izleme ve yaşam boyu öğrenme bilinci geliştirme becerisi

 

 

 

 

X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

2

30

Ara Sınav 1

1

3

3

Ara sınav 2

1

3

3

Ödev

1

8

8

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

     92

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3,68

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4

 

2