Ders Kodu: 
INTD 355
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrenciye tasarımda uzay organizasyonunda soyut düşünebilme; bu bağlamda tasarımda işlev, strüktür, malzeme, teknoloji ve biçim arasındaki ilişkilerin araştırılarak, geometrik kuram ve teknikler ile fiziksel belirleyicilerin iki ve üç boyutlu ürünlerin tasarımında kullanılması konularında gereken bilgilerin örneklerle verilmesi; temel ilkelerin aktarılması ve sonuçta bütünü analiz edebilme ve sentezleyebilme yeteneğinin kazandırılmasıdır..
Dersin İçeriği: 

Strüktür ile ilgili temel kavramlar, dayanım, dayanıklılık, malzeme, teknoloji, biçim ve strüktür ilişkisi;  ana hatları ile strüktürün tarihsel gelişimi, geleneksel ve çağdaş strüktürler, oyma, çatma, yığma, iskelet, kabuk/yüzeysel, uzaysal-kafes, asma-germe, çadır ve pnömatik sistemler, mekân ve ürün tasarımında strüktürel açıdan temel ilkeler..

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Yanıt, 3: Tartışma 4: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Öğrenci, Strüktür ile ilgili bilgileri kazanır ve temel kavramları anlar. 1,3,6,9 1,2,3 A,C
2) Öğrenci, bir tasarımcı olarak konunun içmimari tasarımdaki yeri ve önemini idrak eder. 1,2,4,5,6 1,2,3 A,C
3) Öğrenci, tasarımda İşlev, Malzeme, Teknoloji, Form vb hususlarla Strüktür arasındaki ilişkileri kurar. 4,5,9,12 1,2,3 A,C
4) Öğrenci,farklı nitelikteki stürktür sistemlerini çözümleyebilme ve değerlendirebilme birikimini kazanır. 3,4,6,7 1,2,3 A,C
5) Öğrenci, tasarımda uzay organizasyonunda, sistem kurgusunda soyut düşünebilme yeteneği kazanır. 1,3,6, 1,2,3 A,C
6) Öğrenci,tasarımda disiplinlerarası çalışma ve uygulamaların gereklilik ve yöntemlerini kavrar. 1,6,9 1,2,3 A,C
7) Öğrenci, sonuçta bir mekânı, bir tasarım ürününü bütünü ile görebilme, analiz edebilme ve sentezleyebilme yeteneğini kazanır. 1,3,4,6 1,2,3 A,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Uygulama / Ön Hazırlık
1 Giriş, Tanımlar ve Temel Kavramlar, İçmimarlıkta Mekân Oluşumunda ve Ürün Tasarımında Strüktür; Strüktür ve Konstrüksiyon  
2 Mekanik Etkiler ve Strüktür; Genel olarak taşıyıcı sistemler, Yükler;  Yüklerin nitelik ve nicelik açılarından irdelenmesi; Taşımanın  ilkeleri; Gerilme-Şekil değiştirme davranışları; Başlıca mekanik etkiler  
3 Dayanım ve Mekanik Etkiler; Taşıyıcı Sistemlerde Birleşme Noktaları;  
4 Tasarımda İşlev, Strüktür, Malzeme Teknoloji ve Biçim arasındaki ilişkiler, örnekler, temel ilkeler  
5 Geleneksel ve Çağdaş Strüktürlere Genel Bakış; Tasarım Açısından Kısa Strüktür Tarihi; İlk strüktürler, Endüstri Devrimine kadarki dönem  
6 Yığma Strüktürler;  Özelikleri, Malzeme ve Yığma Strüktürlerde mekân ve Örtü öğelerine genel bakış  
7 İskelet Sistemler, İskelet Sistemin Temel Özelikleri, Sistemin oluşum ilkeleri ve temel  bileşenleri  
8        Yarıyıliçi Sınavı -1 /  ve Genel Değerlendirme   
9 İskelet Sistemler, Başlıca Bileşenler, Özelikleri, İskelet Sistem Malzemesi ve  Konstrüksiyon  
10 Kafes Sistemler ve Uzaysal Strüktürler; Genel özelikler; Farklı Türler, Eğrilikli Sistemler ve mekân  
11 Asma Germe Strüktürler, Çadır sistemler; Malzeme ve konstrüksiyon;  mekansal ve biçimsel özelikler  
12         Yarıyıliçi Sınavı -2 /  ve Genel Değerlendirme  
13 Yüzeysel Strüktürler; genel özelikleri, malzeme ilişkileri, Düz, Katlanmış ve Eğrilikli Strüktürler  
14 Pnömatik Sistemler; genel özelikleri, malzeme ilişkileri, İçmimarlık alanından değerlendirmeler  
15     Mazeret Sınavı Haftası; (Bölüm tarafından belirlenen tarihte)

Karma Sistemler;  Genel özelikler; farklı sistemler arası ilişkiler işlevsel, mekansal ve biçimsel özelikler,

 
16 Strüktür konusunda İçmimarlık ve Tasarım açısından çokyönlü/ genel değerlendirmeler  

 

Kaynaklar

Ders Notu / Ders Kitabı  [1] “Strüktür Ders Notları”, Yeditepe Üniversitesi, İçmimarlık Böl. (Literatür Derlemesi)
Diğer Kaynaklar [2] BAYÜLGEN, C., “Çağdaş Strüktür Sistemleri”, YTÜ Yay.No.:MF-MİM   93.054, Istanbul, 1993

[3] GERÇEK, C., “Yapıda Taşıyıcı Sistemler”, Yaprak Yayınevi, Ankara

[4] Engel, H., “Strüktür Sistemleri”, Tasarım Yayın Grubu, İstanbul, 2004

[5] GÖKÇE, G., “Strüktür”, Yapı Dergisi, No:40

[6] “Introd. to Structural Systems”, ARCHITECTONICS, MIT,L.Code 4.441

[7] Eriç, M., “Yapı Fiziği ve malzemesi”, Literatür Yy., İstanbul, 1994

[8] ÇELİK O.C., “Strüktür Maddesi”, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi,YEM Yy., 1997

[9] SALVADORI, M., “Why Buildings Stad Up”, Norton & Co. NY, London, 1990

[10] ERSOY, H.Y., “Kompozit Malzeme”, Literatür Yy., İstanbul, 2002

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Ders Notları, (basılı halde çoğaltılmış) ve gerekli hallerde ek belgeler
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 80
Kısa Sınav - -
Ödev 2 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık/Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İç mimarlık disiplini kapsamında çağdaş ve özgün tasarımlar geliştirebilmek amacıyla sanatsal ve teknik bilgileri uygulama becerisi.         X
2 Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama becerisi   X      
3 Tasarım sürecinde iki ve üç boyutlu düşünebilme ve ifade edebilme becerisi         X
4 Sanat ve tasarım alanında analitik araştırma, eleştirel yaklaşım geliştirme ve problem çözme becerisi       X  
5 Tasarım uygulamalarını tarihsel ve sanatsal süreç içinde değerlendirebilme, geçmiş ile bugün ve gelecek ilişkisini kurabilme becerisi     X    
6 Çağdaş iç mimarlık uygulamaları için gerekli teknikleri ve teknolojileri kullanabilme becerisi         X
7 Mekan ve donatım elemanları tasarlama sürecinde farklı ölçeklere hakim olabilme ve detay çözebilme becerisi   X      
8 Evrensel ve yerel düzeyde koruma ve yeniden işlevlendirme yaklaşımları geliştirebilme becerisi          
9 Disiplinlerarası uygulamalara ve takım çalışmasına yatkın olma becerisi       X  
10 Meslek pratiğine yönelik standartlar, düzenlemeler, yönetmelikler ve hukuk kurallarını bilme ve uygulama becerisi X        
11 Görsel, sözel ve yazınsal alanda etkili iletişim kurabilme ve fikirlerini ifade edebilme becerisi          
12 Tasarım pratiğine yönelik gelişmeleri izleme ve yaşam boyu öğrenme bilinci geliştirme becerisi   X      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 2 2 4
Kısa Sınav - - -
Ödev 2 3 6
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     92
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,68
Dersin AKTS Kredisi     4

 

Hiçbiri