Ders Kodu: 
INTD 402
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
4
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
6
AKTS: 
15
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Karmaşık işlev ve işleme şeması olan tasarım konularını çok katlı binalarda çözümlemek; iç mekan – çevre ilişkilerini kurmak; özgün tasarım önerilerini teknoloji, malzeme, ekonomi ve estetik değerler bağlamında geliştirmektir.
Dersin İçeriği: 

Toplam alanı yaklaşık 800-1000 m²  olan mekanının seçilen işleve (eğlence merkezi) uygun olarak düzenlenmesi istenmektedir. Farklı işlevlerin tanımı, farklı gereksinimlerin belirlenmesi, mekan-işlev ilişkisi analizi, servis alanları ve sirkülasyon sistemini barındıran işlevsel ve özgün bir mekansal kurgunun oluşturulması, iç mekan detaylarının ayrıntılı olarak çözümlenmesi, mekanın tüm yüzeylerinin giydirilmesi, işlenmesi, özgün donatı seçimi ve aydınlatma temasının saptanması, tasarımın çağdaş grafik anlatım tekniklerinin kullanılarak ifade edilmesi.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım 2: Soru-Yanıt 3: Tartışma 4: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav B: Sunum C: Ödev D: Proje Geliştirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
 1. Öğrenci, projesini grafik bir anlatımla açıklar.
1,3,12 1,3 B, D
 1. Öğrenci, malzeme ve renk kompozisyonunu belirler.
5,6,8 1,3,4 B,C,D
 1. Öğrenci, tasarım ve sunum yeteneği kazanır.
3,7,9 1,4 B,D
 1. Öğrenci tüm boyutların arasındaki ilişkileri analiz eder.
1,3,9 1,2,4 A,D
 1. Öğrenci, malzeme seçimi ve uygulamasını geliştirir.
4,6,8,9 1,2,3,4 B,C,D
 1. Öğrenci, eğlence merkezi iç mekanları tasarlar.
5,11,12 1,2,4 A,B,C,D

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Uygulama / Ön Hazırlık
1 Proje konu ve gruplarının oluşturulması.  
2 Konuya ilişkin programın ayrıntılı irdelenmesi.  
3 Seçilen yapının ön çalışmaları (1/100 ölçek).  
4 Mekanlar arası ilişkilerin oluşturulması (1/100 ölçek).  
5 Plan etüdleri, kesit çalışması (1/50 ölçek).  
6 Plan etüdleri, kesit çalışması (1/50 ölçek).  
7 Sistem detayları etüdleri (1/20 ölçek).  
8 1. Ara sınav/1. Ara Jüri  
9 Sistem detayları etüdleri (1/20 ölçek).  
10 Sistem detaylarının geliştirilmesi (1/20 ölçek).  
11 1/50 ve 1/20 projelerinin olgunlaştırılması.  
12 2. Ara sınav/2. Ara Jüri  
13  Plan ve  kesitler (1/20 ölçek).  
14 Mazeret Sınavı, Projenin bir bütün olarak tamamlanması.  
15 Renklendirme, malzeme ve perspektif araştırmaları.  

 

Kaynaklar

Ders Temel Kaynak 1.Yapı Tasarımı Temel Bilgileri (Ernst Neufert / GÜVEN) 

2. Interior Design Atlas (Francisco Asensio Cerver /  ULLMANN )

Diğer Kaynaklar
 1. Human Dimension & Interior Space; J.Panero, M.Zelnik, 1979, New York.
 2. Neufert, Yapı Tasarımı Temel Bilgileri, Ocak 2008, Beta Yayın Dağıtım A.Ş.
 3. Time Saver Standarts For Interior Design And Space Planning;J.De Chiara, J. Panero, M. Zelnik, 2nd edition, 2001, Mc-GRAW-HILL. 
 4. Mimarlık Biçim, Mekan ve Düzen; Francis D.K. Ching, 2007, YEM Yayınları.
 5. İç Mekan Tasarımı; Francis D.K. Ching, 2008, YEM Yayınları.
 6. İç Mekan Tasarımı Nedir? Graeme Brooker, Sally Stone, Yapı Endüstri Merkezi  Kitabevi.
 7. İç Mimarlar  Odası Yapı Kataloğu.
 8. Yapı Malzemeleri Kataloğu.
 9. Özürlü Kişilere Uyarlanmış Yapı, Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi Yayınları.
 10. International Interiors 2: Offices, Studios, Shops, Restaurants, Bars, Clubs, Hotels, Cultural and Public Buildings, Lewis Blackwell.
 11. Commercial Space: Boutiques, Francisco Asensio Cerver.
 12. Commercial Space: Restaurants, Francisco Asensio Cerver.
 13. Interior World No:28, Restaurant / Cafe and Bar / Shop, Archiworld Co.LTD.
 14. Cafes, Bars and Restaurants, Monsa.
 15. Store Presentation and Design No:2-3, Martin M. Pegler.
 16. New Shops / Space Series, Pace Publishing Ltd.
 17. Retail Theraphy: Store Design Today, Melina Deliyannis.
 18. Periyodikler; Domus, Interior Design, Tasarım, Frame, Best Of Best ...

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar CD
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 2 60
Ara Jüri 2 40
Ödev - -
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Temel Mesleki Dersler

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İç mimarlık disiplini kapsamında çağdaş ve özgün tasarımlar geliştirebilmek amacıyla sanatsal ve teknik bilgileri uygulama becerisi.         X
2 Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama becerisi       X  
3 Tasarım sürecinde iki ve üç boyutlu düşünebilme ve ifade edebilme becerisi         X
4 Sanat ve tasarım alanında analitik araştırma, eleştirel yaklaşım geliştirme ve problem çözme becerisi         X
5 Tasarım uygulamalarını tarihsel ve sanatsal süreç içinde değerlendirebilme, geçmiş ile bugün ve gelecek ilişkisini kurabilme becerisi       X  
6 Çağdaş iç mimarlık uygulamaları için gerekli teknikleri ve teknolojileri kullanabilme becerisi       X  
7 Mekan ve donatım elemanları tasarlama sürecinde farklı ölçeklere hakim olabilme ve detay çözebilme becerisi         X
8 Evrensel ve yerel düzeyde koruma ve yeniden işlevlendirme yaklaşımları geliştirebilme becerisi       X  
9 Disiplinlerarası uygulamalara ve takım çalışmasına yatkın olma becerisi          
10 Meslek pratiğine yönelik standartlar, düzenlemeler, yönetmelikler ve hukuk kurallarını bilme ve uygulama becerisi   X      
11 Görsel, sözel ve yazınsal alanda etkili iletişim kurabilme ve fikirlerini ifade edebilme becerisi     X    
12 Tasarım pratiğine yönelik gelişmeleri izleme ve yaşam boyu öğrenme bilinci geliştirme becerisi       X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik Sayısı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 8 128
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 9 144
Ara Sınav 2 8 16
Ara Jüri 2 15      30
Final (jüri) 1 50 50
Toplam İş Yükü     368
Toplam İş Yükü / 25 (s)     14,72
Dersin AKTS Kredisi                                  15

 

 

4