Ders Kodu: 
INTD 244
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Geometrinin temel kavramlarını, bilgi teknolojilerinin ve bilgisayar destekli tasarımın iç mimarlıktaki önemini, bilgisayar ortamında 2 ve 3 boyutlu ilk çizimleri yapmayı, bilgisayarda basit sunum yöntemlerini öğretmek.
Dersin İçeriği: 

Bilgisayar ortamında 2 ve 3 boyutlu çizime giriş. Ders işlenirken Google Sketchup programı kullanılacaktır.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Yanıt, 3: Tartışma 4: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum C: Ödev D: Proje Geliştirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Öğrenci, geometrinin temel ilkelerini öğrenir.

1,3

1,2,3,4

A

2) Öğrenci, üç boyutlu uzayda nesnelerin konumunu belirler.

1,2,3

1,2,3,4

A

3) Öğrenci, bilgisayarda iki boyutlu çizim yapma yeteneği kazanır.

1,3,11

1,2,3,4

A

4) Öğrenci, bilgisayarda basit üç boyutlu modelleme yeteneği kazanır.

1,3,9,11

1,2,3,4

A

5) Öğrenci, modellediği projesini bilgisayar ortamında sunmayı öğrenir.

1,3,9,11

1,2,3,4

A

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Uygulama / Ön Hazırlık

1

GİRİŞ Bilgi teknolojilerinin iç mimarlıktaki önemi

 

2

Geometrinin temel ilkeleri Sketch-Up programına giriş (arayüz)

 

3

Sketch-Up ile 2 boyutlu çizim ve temel düzenleme araçları.

Dikdörtgen, çokgen, daire, yay çizimi

4

Sketch-Up ile 3 boyutlu çizim 1

Prizma, silindir, koni, piramit çizimi

5

Sketch-Up ile 3 boyutlu çizim 2

3 boyutlu basit mekan çizimi

6

Sketch-Up ile 3 boyutlu çizim 3

Masa ve dolap çizimi

7

Sketch-Up ile 3 boyutlu çizim 4

Merdiven ve korkuluk çizimi

8

Sketch-Up ile 3 boyutlu çizim 5

Çatı çizimi ve kesit

9

Sketch-Up ile 3 boyutlu çizim 6

İki katlı mekan çizimi

10

Bileşenlerin kullanımı ve oluşturulması

Ayrıntılı iç mekan çizimi

11

ARA SINAV

 

12

Çizimi / modeli görselleştirme

Doku kaplama ve doku oluşturma

13

Ölçülendirme, Yazı ve Katmanlar

Pafta oluşturma

14

Bilgisayarda sunum tekniklerine giriş

Sunum oluşturma

15

Genel tekrar 

 

 

Kaynaklar

Ders Notu / Ders Kitabı

1. Köksal, A. T. Sketchup, Pusula Yayıncılık, 2012

2. Roskes, B,  Google SketchUp Cookbook,  O'Reilly, 2009

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Kısa Sınav

 

 

Ödev

 

 

Toplam

 1

100

Finalin Başarıya Oranı

 1

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 1

40

Toplam

 1

100

 

 

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

İç mimarlık disiplini kapsamında çağdaş ve özgün tasarımlar geliştirebilmek amacıyla sanatsal ve teknik bilgileri uygulama becerisi.

 

 

 

X

 

2

Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama becerisi

X

 

 

 

 

3

Tasarım sürecinde iki ve üç boyutlu düşünebilme ve ifade edebilme becerisi

 

 

 

 

X

4

Sanat ve tasarım alanında analitik araştırma, eleştirel yaklaşım geliştirme ve problem çözme becerisi

 

 

 

 

 

5

Tasarım uygulamalarını tarihsel ve sanatsal süreç içinde değerlendirebilme, geçmiş ile bugün ve gelecek ilişkisini kurabilme becerisi

 

 

 

 

 

6

Çağdaş iç mimarlık uygulamaları için gerekli teknikleri ve teknolojileri kullanabilme becerisi

 

 

 

 

 

7

Mekan ve donatım elemanları tasarlama sürecinde farklı ölçeklere hakim olabilme ve detay çözebilme becerisi

X

 

 

 

 

8

Evrensel ve yerel düzeyde koruma ve yeniden işlevlendirme yaklaşımları geliştirebilme becerisi

 

 

 

 

 

9

Disiplinlerarası uygulamalara ve takım çalışmasına yatkın olma becerisi

 

 

 

X

 

10

Meslek pratiğine yönelik standartlar, düzenlemeler, yönetmelikler ve hukuk kurallarını bilme ve uygulama becerisi

 

 

 

X

 

11

Görsel, sözel ve yazınsal alanda etkili iletişim kurabilme ve fikirlerini ifade edebilme becerisi

 

 

X

 

 

12

Tasarım pratiğine yönelik gelişmeleri izleme ve yaşam boyu öğrenme bilinci geliştirme becerisi

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

3

3

Kısa Sınav

 

 

 

Ödev

1

20

20

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

122

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,88

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 

 

4