Ders Kodu: 
INTD 481
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Tasarım-Bilim ve Teknoloji entegrasyonu için temel bilgiler ile yenilikçi yaklaşımlara dönük başlangıç düzeyinde bilgi ve farkındalık sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Akıllı Binalar, bilim-teknoloji entegre edilmiş binaların genel ismidir.

Daha çok Kontrol-Otomasyon teknolojileri ve bunların entegrasyonu anlaşılmaktadır. Diğer taraftan bu konular yenidir ve gelişme aşamasındadır. Disiplinler arası ve sektörler arası yeni işbirliklerini gerektirdiğine değinilir. Yeşil Binalar, Sürdürülebilir Tasarımlar işlenir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Yanıt, 3: Tartışma, 12: Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Sunum, C: Bireysel Araştırma Ödevi,

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim

Yöntemleri

    Ölçme Yöntemleri
1) Öğrenci, Akıllı Bina-Akıllı Ev Kavramlarını açıklar. 1,2,3,4,5 1,2,3,12 A,B,C
2) Öğrenci, Sürdürülebilir Tasarımlar-Yeşil Binalar-Yenilikçi Yaklaşımlar-Enerji Etkin Binalar kavramlarını açıklar. 5,6,8,12,13 1,2,3,12 A,B,C
3) Öğrenci, Bilim- Teknoloji entegre Mekan Tasarımını  analiz eder, değerlendirme yapar ve bulgularını açıklar. 3,7,9,10,12 1,2,3,12 A,B,C
4) Öğrenci, Akıllı Topluluklar-Akıllı Binalar ilişkisini açıklar. 2,4,14,15 1,2,3,12 A,B,C
5) Öğrenci, Kinetik Mimari-Tasarım ilişkilerini analiz eder. 10,12,13,15 1,2,3,12 A,B,C
6) Öğrenci, Akıllı Binalar/ Yenilikçi Yaklaşımlar-(Yarının Yaşamı)  ilişkisine yönelik yenilikçi bakış açısı geliştirir. 12,13,14,15 1,2,3,12 A,B,C

Dersin Akışı

Hafta Konular Uygulama /

Ön Hazırlık

1 GİRİŞ, DERSIN AMACI VE TEMEL KAVRAMLARA GIRIŞ. 1
2 AKILLI BINA KONULARINA GENEL BAKIŞ, TEMEL KAVRAMLAR, 1
3 AKILLI EVLERDE TEKNOLOJI ALTYAPILARI VE SÜRDÜRÜLEBILIR TASARIMLAR  1,2
4 TEKNOLOJI ENTEGRE UYGULAMALAR HAKKINDA TEMEL BILGILER 1,3
5 YAPI TEKNOLOJILERININ GELIŞIMI, TARIHÇE VE TEMEL KAVRAMLAR 1,5
6 (AKILLI EVLERDE)  SIK KARŞILAŞILAN TEKNOLOJIK TERIMLER, KAVRAMLAR, 1
7 YEŞIL BINA, ÇEVRE DOSTU BINALAR HAKKINDA TEMEL BILGILER, 1,7
8 ENERJI ETKIN BINALAR, YENILENEBILIR ENERJI KAYNAKLARI, TEMEL BILGILER 1,7
9 KONTROL VE OTOMASYON SISTEMLERI HAKKINDA TEMEL BILGILER 1,4,5
10 SİSTEM TASARIMI NEDIR, SISTEM ENTEGRASYONU VE TASARIM, TEMEL BILGILER 1,5,7
11 ARA SINAV  
12 AKILLI BINALAR VE KINETIK MIMARI, TEMEL BILGILER 1
13 AKILLI KENTLER, AKILLI TOPLULUKLAR, UYGULAMALAR, TEMEL BILGILER 1
14 UZAKTAN ERIŞIM VE YENI MIMARI FIRSATLAR, TEMEL BILGILER 1
15 DISIPLINLER ARASI, SEKTÖRLER ARASI ILIŞKILER, TEMEL BILGILER 1
       

 

Kaynaklar

Ders Notu / Ders Kitabı
  1. Ders Notu; Sunum-Anlatım görselleri ( Slaytlar);  

derleyen ve yayınlayan M. Bülent Onur _ Öğ. Gör. - Mimar

Diğer Kaynaklar 2) Smart Buildings, Jim Snopoli, Lighting Source Inc. ( 2006); 3) Intelligent Building and Building Automation, Shengwei Wang,  ( 2009 ); 4) Smart Building Systems, James Snopoli, Spon Media, ( 2010); 5) Advanced Building Systems, Klaus Daniels, Birkhauser, ( 2003 ) ; 6) Sustainable Architecture, Brian Edwards, Architectural Press, ( 1999 ); 7) WEB; (Yeşil Binalar - Eko Yapı )

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Ders Notları; (Slayt-Poster) görseller; Dergi, Söyleşi, makale benzeri yayınlar;

derleyen ve yayınlayan: M. Bülent Onur

Ödevler Kişiye ( ilgi alanına-Kariyer hedefine) özel; kişiselleştirilebilir araştırma ödevi.
Sınavlar
  1. Tek Ara Sınav ( 11. Hafta-2. Sınav haftası)  2) İki kısa Sınav ( habersiz-gerek olduğunda- ölçüm amaçlı )  3) Final Sınavı (17.-18. Haftalardan biri)

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 2 10
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan dersleri

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5
1 İç mimarlık disiplini kapsamında çağdaş ve özgün tasarımlar geliştirebilmek amacıyla sanatsal ve teknik bilgileri uygulama becerisi.     X    
2 Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama becerisi   X      
3 Tasarım sürecinde iki ve üç boyutlu düşünebilme ve ifade edebilme becerisi     X    
4 Sanat ve tasarım alanında analitik araştırma, eleştirel yaklaşım geliştirme ve problem çözme becerisi         X
5 Tasarım uygulamalarını tarihsel ve sanatsal süreç içinde değerlendirebilme, geçmiş ile bugün ve gelecek ilişkisini kurabilme becerisi     X    
6 Çağdaş iç mimarlık uygulamaları için gerekli teknikleri ve teknolojileri kullanabilme becerisi       X  
7 Mekan ve donatım elemanları tasarlama sürecinde farklı ölçeklere hakim olabilme ve detay çözebilme becerisi   X      
8 Evrensel ve yerel düzeyde koruma ve yeniden işlevlendirme yaklaşımları geliştirebilme becerisi          
9 Disiplinlerarası uygulamalara ve takım çalışmasına yatkın olma becerisi X        
10 Meslek pratiğine yönelik standartlar, düzenlemeler, yönetmelikler ve hukuk kurallarını bilme ve uygulama becerisi   X      
11 Görsel, sözel ve yazınsal alanda etkili iletişim kurabilme ve fikirlerini ifade edebilme becerisi          
12 Tasarım pratiğine yönelik gelişmeleri izleme ve yaşam boyu öğrenme bilinci geliştirme becerisi   X      

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav 2 2 4
Ödev 1 25 25
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     115
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,6
Dersin AKTS Kredisi     5
4