Ders Kodu: 
INTD 381
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bilgisayar ortamında 2 ve 3 boyutlu bina, taşıyıcı sistem ve arazi modelleme, projelendirme ve sunumun öğrenilmesi.
Dersin İçeriği: 

Mimari özel uygulama yazılımının, mimari çizimler ile projelerde kullanımı ve üçboyutlu bina modellemeleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum C: Ödev D: Proje Geliştirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Öğrenci, bir mimari projeyi 2 ve 3 boyutlu olarak çizebilir. 1,2,3,6,7 1,2,3,4 A,C
2) Öğrenci, bir mimari projenin, daha önceden hesaplanmış taşıyıcı sistem projesini çizebilir. 1,3,9,10 1,2,3,4 A,C
3) Öğrenci, topografik ölçümü yapılmış her tür araziyi 2 ve 3 boyutlu olarak modelleyebilir. 1,2,3,9 1,2,3,4 A,C
4) Öğrenci, bir projeyi kütle etüdünden yola çıkarak tasarlayabilir. 1,3 1,2,3,4 A,C
5) Öğrenci, bir mimari projeyi standartlara uygun ve imal edilebilir biçimde hazırlayabilir. 1,3,9,10,11 1,2,3,4 A,C
6) Öğrenci, bir projenin foto-gerçekçi bir sunumunu hazırlayabilir. 1,3,11 1,2,3,4 A,C

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Uygulama / Ön Hazırlık
1 Mimari uygulama yazılımı kavramı ve temel ilkeleri  
2 Revit Architecture programına giriş (temel çizim ve düzenleme komutları)  2 boyutlu çizim ve düzenleme
3 Akslar, duvarlar  Aks ve duvar çizimi
4 Kapılar, pencereler, boşluklar  Kapı, pencere ve boşluk çizimi
5 Döşemeler, asma tavanlar  Döşeme ve asma tavan çizimi
6 Çatılar ve bileşenleri  Çatı çizimi
7 Merdivenler  Merdiven çizimi
8 Merdivenler, rampalar ve korkuluklar  Merdiven, rampa ve korkuluk çizimi
9 Taşıyıcı sistem elemanları  Taşıyıcı sistem çizimi
10 Arazi uygulamaları ve bileşenler  Arazi ve bileşen çizimi
11 ARA SINAV  
12 Ölçülendirme, yazılar ve pafta düzeni  Proje paftası oluşturma
13 Kütle modelleme  Mimari kütle oluşturma
14 Sunum teknikleri (rendering)  Projeyi 3 boyutlu sunma
15 Genel tekrar  

 

Kaynaklar

Ders Notu / Ders Kitabı
  1. Baykal, G., 2008, Revit Architecture 2009, Pusula Yayıncılık, İstanbul.
  2. Baykal, G., 2012, Revit Architecture 2013, Pusula Yayıncılık, İstanbul.
  3. Aubin, P; Learning, T, D, 2010, Mastering Autodesk Revit Building,
     
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav    
Ödev 1 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık/Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İç mimarlık disiplini kapsamında çağdaş ve özgün tasarımlar geliştirebilmek amacıyla sanatsal ve teknik bilgileri uygulama becerisi.       X  
2 Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama becerisi       X  
3 Tasarım sürecinde iki ve üç boyutlu düşünebilme ve ifade edebilme becerisi         X
4 Sanat ve tasarım alanında analitik araştırma, eleştirel yaklaşım geliştirme ve problem çözme becerisi          
5 Tasarım uygulamalarını tarihsel ve sanatsal süreç içinde değerlendirebilme, geçmiş ile bugün ve gelecek ilişkisini kurabilme becerisi          
6 Çağdaş iç mimarlık uygulamaları için gerekli teknikleri ve teknolojileri kullanabilme becerisi       X  
7 Mekan ve donatım elemanları tasarlama sürecinde farklı ölçeklere hakim olabilme ve detay çözebilme becerisi     X    
8 Evrensel ve yerel düzeyde koruma ve yeniden işlevlendirme yaklaşımları geliştirebilme becerisi          
9 Disiplinlerarası uygulamalara ve takım çalışmasına yatkın olma becerisi       X  
10 Meslek pratiğine yönelik standartlar, düzenlemeler, yönetmelikler ve hukuk kurallarını bilme ve uygulama becerisi       X  
11 Görsel, sözel ve yazınsal alanda etkili iletişim kurabilme ve fikirlerini ifade edebilme becerisi     X    
12 Tasarım pratiğine yönelik gelişmeleri izleme ve yaşam boyu öğrenme bilinci geliştirme becerisi          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav 1 3 3
Kısa Sınav      
Ödev 2 10 20
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     122
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,88
Dersin AKTS Kredisi     5

 

4