Ders Kodu: 
INTD 417
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Yatırım amaçlı projelerde kararı etkileyen faktörlerin incelenmesi, iş ve işletmelerde yönetim ilkeleri ve ekip oluşturulması ile ilgili kavramların incelenmesidir. Proje Yönetimi ve iş planlaması.
Dersin İçeriği: 

Yatırım amaçlı projelerde kararı etkileyen faktörler, fizibilite, ekonomik analiz, genel yönetim ilkeleri, ekip oluşturulması, işin defterinin tutulması, proje yönetimi ve iş programı. 

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Yanıt, 3: Tartışma 4: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum C: Ödev D: Proje Geliştirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Yapım sektöründe rol alan aktörleri tanır. 2 1 A
2) Fizibilite çalışmalarının nasıl ele alındığını öğrenir. 4,6 1,4 A
3) Yaşam boyu maliyet kavramı ve ekonomik analiz yeteneği kazanır. 4,6 1,4 A
4) Ekip oluşturma temel prensiplerini kavrar. 6,9 1 A
5) Proje organizasyon şemasının oluşturulmasını bilir. 6,9 1 A
6) İşletmelerde genel yönetim ilkelerini öğrenir. 2 1 A
7) İşin performans ölçümü ile ilgili temel kavramları bilir. 4 1,4 A

Dersin Akışı

Hafta Konular Uygulama / Ön Hazırlık
1 GİRİŞ  
2 İç Mimarın toplumdaki yeri, İç Mimardan beklenen hizmetler ve sorumluluk düzeyi             DN
3 İç mimari projelerin yapılma nedeni, kararı etkileyen faktörler; Yatırımcı, işveren, müteahhit, taşeron gibi karakterler           DN
4 Yatırım amaçlı mimari projeler; Fizibilite Çalışmalarının önemi            DN,4
5 Fizibilite-Ekonomik Analizler            DN,4
6 Fizibilite-Uygulama ve örnekler            DN,4
7 Organizasyon – Ekip Oluşturma            DN,3
8 Organizasyon türleri            DN,3
9 Genel yönetim ilkeleri ve kavramları            DN,1
10 Derste işlenilen konuların genel değerlendirilmesi ve tartışılması            DN
11 Ara sınav           
12 İşin defteri, muhasebenin temel kavramları            DN,2
13 Muhasebe kayıtlarının kullanımı, yönetim bilgi sistemleri, mali raporlar            DN,2
14 Yönetimin performansı, SWOT analizi            DN
15 Derste işlenilen konuların genel tekrarı            DN

Kaynaklar

Ders Notu / Ders Kitabı       Ders Notları (DN)
Diğer Kaynaklar
  1. Dadaşbilge, K. (1999). İnşaat Yönetimi-Genel Yönetim,
  2. Hatipoğlu, Z. (2003) Tek Düzen Yöntemiyle Temel Muhasebe
  3. Hatipoğlu. Z. (2003). Temel Organizasyon ve Yönetim
  4. Okka, O. (2006). Mühendislik Ekonomisi

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI   
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav    
Ödev   50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları    
1 2 3 4 5  
1 İç mimarlık disiplini kapsamında çağdaş ve özgün tasarımlar geliştirebilmek amacıyla sanatsal ve teknik bilgileri uygulama becerisi.            
2 Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama becerisi     X      
3 Tasarım sürecinde iki ve üç boyutlu düşünebilme ve ifade edebilme becerisi            
4 Sanat ve tasarım alanında analitik araştırma, eleştirel yaklaşım geliştirme ve problem çözme becerisi     X      
5 Tasarım uygulamalarını tarihsel ve sanatsal süreç içinde değerlendirebilme, geçmiş ile bugün ve gelecek ilişkisini kurabilme becerisi            
6 Çağdaş iç mimarlık uygulamaları için gerekli teknikleri ve teknolojileri kullanabilme becerisi       X    
7 Mekan ve donatım elemanları tasarlama sürecinde farklı ölçeklere hakim olabilme ve detay çözebilme becerisi            
8 Evrensel ve yerel düzeyde koruma ve yeniden işlevlendirme yaklaşımları geliştirebilme becerisi            
9 Disiplinlerarası uygulamalara ve takım çalışmasına yatkın olma becerisi     X      
10 Meslek pratiğine yönelik standartlar, düzenlemeler, yönetmelikler ve hukuk kurallarını bilme ve uygulama becerisi     X      
11 Görsel, sözel ve yazınsal alanda etkili iletişim kurabilme ve fikirlerini ifade edebilme becerisi            
12 Tasarım pratiğine yönelik gelişmeleri izleme ve yaşam boyu öğrenme bilinci geliştirme becerisi            

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav      
Ödev 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     54
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2,16
Dersin AKTS Kredisi                                  2
Hiçbiri