Ders Kodu: 
ARCH 436
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
3
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders, uygulamalı keşif yoluyla, yapılı çevrenin özü ve mimarlık eserlerinin üreticisi olarak malzemelerin yapımının ve dönüştürülebilirliğinin şiirselliğine bir bakış açısı sağlamayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 
Bu ders, 19. yüzyılda Karl Bötticher ve Gottfried Semper'in yazılarında ortaya çıkan ve Kenneth Frampton'ın Tektonik Kültür Çalışmaları’ndan bu yana yeniden önem kazanan tektonik teorileri tartışır ve temel alır. Mimarlığın yapısal çekirdeğinin kültürel öncelik, zanaat gelenekleri, teknolojik içkinlik ve sosyal ortaya çıkışın kesişiminde malzeme özellikleri, biraraya teknikleri ve bağlantılarla ifade edilme yollarını araştırır. Yapım, edebiyat, ve felsefe kesişiminde yer alan bu ders, öğrencileri yapısal mantık ve becerilerle donatmayı amaçlayan çeşitli malzeme ve yöntemlerin spekülatif ve yenilikçi uygulamalı keşiflerine ve bağlantı detaylarının anlatı oluşturma kapasitesine odaklanır. Ayrıca, yeniden kullanım ve ileri dönüşüm yoluyla atılan malzemelerin faydacı çevirilerini dikkate alır ve yapım sürecini herkes için erişilebilir hale getirir. Bir dizi tasarım ve yapım çağrısı, malzemelerin yapısal ve mekansal bileşenler olarak tahayyül edilmesi, ortaya çıkarılması, tasarlanması, temsil edilmesi ve birleştirilmesi arasında sürekli olarak yinelenecek olan uygulamalı çalışmalara rehberlik edecektir. Ders, kendi kendine yapım teknolojisini ve sıradan insanlar için erişilebilir malzeme ve yöntemleri vurgulayacaktır. Bu ders dışındaki öğrenci gruplarının katılımına daha açık olan bir günlük çalıştay ve kendi kendine inşa odaklı tasarım yarışması ile sona erecektir. Çalıştay, bu dersin öğrencilerinin yakın zamanda edindikleri yapısal bilgi ve temsil becerilerini uygulamaya koymalarına olanak sağlayacaktır. Tüm dönem çalışmaları dönem sonu bir kitapçıkta toplanacaktır.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7) Teknik Gezi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program  Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Tektonik teori, malzeme özellikleri ve birleşim teknikleri hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler. 17 1, 3, 5, 7 A, C
Asamblajlar için ayrıntılı çizimler oluşturma becerileri. 2, 17 1, 3, 5 A, B, C
Çizimleri asamblajlara dönüştürme becerileri. 2, 4, 17 1, 3, 5 A, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta  Konular  Ön Hazırlık
1 Tektonik Teorisine Giriş  
2 Maddesel İmgelem / Formasyonlar I: Yaşayan Madde  
3 Zanaat Geleneği / Formasyonlar II: Malzemeler ve Tekniklerle Karşılaşma  
4 Kurulum Çizimi ve Alan Gezisi / Formasyonlar III: Asemblajların ve Bağlantıların Belgelenmesi  
5 Tekstil ve Dokumacı / Formasyonlar IV: Örgü  
6 Çeviriler I: tekstil çalışmaları ve yapım çizimleri  
7 DÖNEM ARASI SINAVLARI  
8 Ahşap ve Marangoz / Formasyonlar V: Marangozluk becerileri ve ahşap doğrama  
9 Çeviriler II: ahşap işleri ve kurulum çizimleri  
10 Stereotomi ve Usta /  Formasyonlar VI: Oyma  
11 Toprak Sanatı / Formasyonlar VII: kalıp ve döküm  
12 Döngüsellik / Çeviriler III:  fab-brick asamblajlar and yapım çizimleri  
13 Çalıştay  
14 Koleksiyonlar: Bütün dönem çalışmalarını içeren portfolyo  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu   -
Diğer Kaynaklar  
 • Chad Schwartz, Introducing Architectural Tectonics: Exploring the Intersection of Design and Construction.
 • Kenneth Frampton, John Cava, Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture.
 • Demetri Porphyrios, From Techne to Tectonics.
 • Charlie Hailey, Design/Build with Jersey Devil: A Handbook for Education and Practice.
 • Lisa Huang, Learning from Failure in the Design Process: Experimenting with Materials.
 • Juhani Pallasmaa, The Thinking Hand: Existential and Embodied Wisdom in Architecture.
 • Marco Frascari, The Tell-the-Tale Detail.
 • Ute Poerschke, On Concrete Materiality.
 • Matthew Mindrup, The Material Imagination: Reveries on Architecture and Matter.
 • Peter Zumthor, Atmospheres.
 • Gottfried Semper, Harry Francis Mallgrave, Wolfgang Herrmann, The Four Elements of Architecture and Other Writings.
 • Karl Bötticher, Der baumkultus der Hellenen.
 • Gaston Bachelard, Earth and Reveries of Will: An Essay on the Imagination of Matter.
 • Gaston Bachelard, The Psychoanalysis of Fire.
 • Gaston Bachelard, Water and Dreams: An Essay on the Imagination of Matter.
 • Martin Heidegger, Poetry, Language, Thought. 
 • Karsten Harries, Art Matters: A Critical Commentary on Heidegger’s “The Origin of the Work of Art.”
 • Richard Sennett, The Craftsman.
 • Franz Kafka, The Burrow.
 • winterstations.com
 • warminghuts.com

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler 10 Sınıf Uygulaması / Fiziksel ve dijital formatta teslim

1 Portfolyo / Fiziksel ve dijital formatta teslim

Sınavlar 1 Final Projesi / Dijital formatta teslim

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi 
Ara Sınav    
Ödev (araştırma-pafta sunumu)    
Proje 10 40
Laboratuvar    
Arazi Çalışması    
Seminer ve Sunum (Final Projesinin Sunumu Şeklinde Olacaktır)    
Diğer (Dönem içi Çalışmaları)  1 20
Final sınavı (Final Projesinin Teslimi Şeklinde Olacaktır) 1 40
Final Sınavının Ağırlığı   40
Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı   60
Toplam    100
Ders Kategorisi Temel Mesleki Dersler

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
 
No
 
Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Seviyesi

(1: en düşük,                      5: en yüksek)

1 2 3 4 5
1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme becerisi          
2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve dokümantasyonu becerisi       x  
3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi          
4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygulama becerisi     x    
5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama,          
6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler ve tarihi mirasın etkilerini anlama          
7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama          
8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını anlama          
9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama          
10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama          
11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak yerleşme ve bina tasarımı becerisi          
12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği sitemlerinin temel ilkelerini anlama,          
13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını anlama          
14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini anlama          
15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama          
16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama          
17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama   x      
18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve entegre edebilme becerisi          
19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi          
20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) geliştirme ve değerlendirme becerisi          
21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama          
22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama          
23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi           
24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini anlama          
25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, çeşitlilik konularını anlama          
26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama          
27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın yasal sorumluluklarını anlama          
28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama          
29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle ilgili etik konularını anlama          

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 12 4 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 12 2 24
Kısa Sınav - - -
Ödevler/çeviri çalışmaları 4 2 8
Sunum/Seminer Hazırlama - - -
Ara sınavlar - - -
Proje - - -
Laboratuvar - - -
Arazi Çalışması - - -
Diğer - - -
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 48 48
Toplam İş Yükü     128
Toplam İş Yükü / 25     5.12
Dersin AKTS (ECTS) Kredisi     5
Hiçbiri