Ders seçimleri ile ilgili Fakülte Dekanlığı tarafından öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken unsurlar aşağıda belirtilmektedir;

• FA, FF dersleri öncelikli olarak olarak alınacaktır. Bu dersler Withdraw dersinden daha öncelikli olarak öğrencilere verilecektir. Birden çok F dersi olan öğrenci dönem sıralamasına bakılmaksızın bu derslerinden istediğini seçip alabilecektir.

• Öğrencilere Güz dönemi için 5+1 ders verilebilecektir. +1 olarak verilecek ders F veya W dersi olması gerekmektedir.

• Alttan hiç F dersi olmayan öğrenci +1 dersini üstten seçebilecektir.

• Normal öğrenim sürecini tamamlayan öğrenciler, 8 dönemini tamamlamışsa veya içindeyse Fakülte Bölümleri esnek davranabilecektir.

• Danışmanların fazladan ders verme anlamında inisiyatif kullanmalarına Rektörlük izin vermemektedir.

• ÇAP, Yandal ve Irregular öğrencilerin dönem sınırlaması olduğu için halihazırda belirtilen ders sayısı olan (5+1) dersten daha fazla ders talepleri olabilecektir. ( max. Toplam 8 ders )

• Öğrencilerimizin OBS üzerinde öncelikle ‘F’ olan derslerini alması gerekmektedir. Bu dersleri talep etmeyen öğrencilere ‘Tamamlamadığınız ders var.’ uyarısı çıkacak ve bu dersleri almadan diğer dersleri almasına sistem müsaade etmeyecektir.

• Öğrenciler not yükseltme amacıyla dersleri yeniden alabileceklerdir.

• Seçmeli yabancı dil dersleri, NC olarak verilmek zorundadır.

• Seçmeli dersler için kota alt sınırı ‘15’ olacaktır.

paylaş