4. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında organize edilmiş olan 'Tasarım Sohbetleri' Maratonu Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanat Fakültesi, İletişim Fakültesi'nden bölümlerin katılımıyla 19 Ekim 2018 Cuma günü Pera Müzesi Oditoryumunda gerçekleştirildi. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ece Ceylan Baba'nın moderatörlüğünde gerçekleşen 'Mimarlar Neden (Çok) Konuşur?' ve 'Koku Algısı ve Mekân' isimli sohbetlerin konuşmacıları Mimarlık Bölümü Öğr. Gör. Burçin Başyazıcı ve Sosya Bilimler Enstitüsü Bilişsel Bilimler Yüksek Lisans Programı'ndan Dr. Öğretim Üyesi Funda Yıldırım oldu.

 

paylaş