Lisans Öğrencilerinin Normal Yarıyıl Ders Yüküne İlave Olarak Alabilecekleri Ders Yükü ve Ders Seçim Kuralları

Uygulama Esasları

İlave Ders Yükü:

 1. Normal ders yüküne ilave olarak FF, FA, W veya alt yarıyıldan alınamayan 2 Adet ders alınabilir. Bu kapsamda alınan derslerden ilave ders ücreti alınmaz.
 • Bu süreç öğrenci bilgi sistemi tarafından takip edilecek olup öğrencinin dönem ders yüküne ilave olarak yukarıda tanımlanan kategoriye giren 2 adet dersi seçebilecektir.
 1. 2014 ve öncesi girişli öğrenciler, mezun olabilecek durumda olmaları halinde yukarıdaki koşulları sağlayan +2 ders yüküne ilave olarak dersleri çakıştırmadan +2 ders daha alabilir.
 • Bu süreç ilgili öğrenci ve dekanlık/yüksekokul müdürlüğü tarafından yönetilecektir.
 1. TKL, HTR, HUM ve serbest seçmeli dersler, öğrencinin içinde bulunduğu dönemde normal ders yükünü tamamlayamaması durumunda ders yükünü tamamlamak üzere dönem gözetmeksizin seçilebilir.
 • Mevcut öğrenci bilgi sistemi, normal dönem ders yükünü tamamlayamayan öğrencinin normal ders yükünü tamamlamak üzere açık olan ve seçilebilecek olan dersleri öğrencinin seçmesine izin vermektedir. Buna rağmen öğrencinin ders yükünü tamamlayamaması durumunda dekanlıklar/yüksekokul müdürlükleri bu madde kapsamındaki dersleri öğrencinin normal ders yükünü tamamlayabilmesi için kullanabileceklerdir.
 1. Yaz döneminde yapılan staj dersleri dönem ders yükünden sayılmaz.
 • Öğrencinin akademik programındaki dönemlerde yer alan ve yazın yapılan staj dersleri öğrencinin normal dönem ders yükünden sayılmaz. Örneğin öğrencinin bir döneminde stajla birlikte 6 ders satırı varsa bunlardan bir tanesi yukarıdaki kapsamda yapılan staj ise, öğrencimizin o dönem için ders yükü 5 olarak değerlendirilir.
 • Bu süreç, mevcut öğrenci bilgi sistemi tarafından yönetilmektedir.
 1. Öğretim programı harici ekstra ders dahilinde yabancı dil harici alınacak dersler, Rektörlükçe belirlenmiş olan ders ücretinin ödenmesi sonrası alınabilir.
 • Öğrencimizin bu kapsamda bir ders almak istemesi durumunda;
  • Tüm hak edilmiş bursların bu ders için geçerli olmayacağı,
  • İlgili dönemdeki mali kaydını yaptırmış, mali onay tarihini almış olması,
  • Almak istediği ders sayısı kadar ders ücretini ödemek için Mali İşler Müdürlüğüne başvurması,
  • Ödeme yapıldıktan sonra ekstra ders sayısının sisteme tanımlanması için makbuz ile Mali İşler Müdürlüğüne müracaat etmesi,
  • Derslerin kaydının yapılması için Dekanlık/Yüksekokul Müdürlüğüne başvuru yapması,
  • Dekanlık/Yüksekokul Müdürlüğündeki ilgili birimin, öğrencinin alabileceği ekstra ders sayısının sisteme tanımlandığının kontrolünü yaparak ders kaydını yapması,
  • Bu kapsamda alınan dersin öğrencinin transkriptinde tanımlanmış olan Diplomaya Yönelik Olmayan Dersler / Non Degree Courses başlığı altında ve ND olarak derse ait not ile birlikte, ortalamaya ve tamamlanmış krediye dahil edilmeksizin yer alması,
  • Bu dersten başarısız olunması durumunda o dersin tekrarı zorunluluğunun olmadığı bilgilerini kontrol ederek sürecin tamamlanması sağlanır.

 

 1. Programa başladığı ilk iki yarıyıl sonrası genel not ortalaması (cGPA) 3.50 ve üzeri olan öğrenciler, yarıyıl ders yüküne ilave olarak bir ders alabilirler. Bu kapsamda alınacak dersler ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.
 • Bu kapsamda ders alacak öğrencilerimizin alacağı ders ve ders kayıt işlemleri Dekanlık/Yüksekokul Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.
 1. Yarıyılda alınan dersten çekilme talebinde bulunulursa, bu derse ait ücret iadesi veya mahsup işlemi yapılmaz.
 • Bu süreç idari olarak Rektörlük tarafından takip edilecektir.
 1. Add/drop haftasında en fazla 3 ders için işlem yapılabilir.
 • Bu madde kapsamında öğrencilerimizin dersler için Ön Kayıt ve Kesin Kayıt dönemlerini en etkin ve verimli kullanması gerekmektedir. Örneğin öğrencimizin içinde bulunduğu dönem normal ders yükü 5 ise ön kayıt ve kesin kayıt döneminde 5 dersini seçmediyse add/drop döneminde en fazla 3 ders ekleyebilir ve normal dönem ders yükünü eksik olarak alır. 
 1. İki yarıyıl üst üste alınmış ve başarılamamış (FF notu olması kaydıyla) derslerde (uygulaması olan derslerin uygulamasından başarılı olmak kaydıyla) Fakülte Yönetim Kurulları tarafından alınacak kararla devam zorunluluğu aranmaz. Yıllık eğitim-öğretim programı uygulanan Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesinde 2 yarıyıl hükmü 2 yıl olarak uygulanır.
 • Bu madde kapsamında değerlendirilecek derslere devam muafiyeti verilip verilmeyeceğine ilgili Dekanlık/Yüksek Okul Müdürlüğü karar verecektir.
 • Muafiyet verilmesi durumunda dersi veren öğretim üyesinin listesinde hangi öğrencinin ilgili dersi iki defa FF alarak başarısız olduğu öğrenci bilgi sistemi tarafından sağlanacak olup danışman öğretim üyesinin veya dekanlık/yüksekokul müdürlüğünün başka bir işlem yapmasına gerek kalmayacaktır.

 

Diğer konular

 1. Çift Anadal öğrencilerinin iki anadala ait ders seçim ekranının da danışman tarafından görülebilmesi.
 • Öğrenci bilgi sisteminde bu düzenlemeye ait çalışma yapılmakta olup kullanıma hazır hale getirilecektir.
 1. Önkayıtlar esnasında kaydolunan derslerin, kayıt döneminde öğrenci ekranına düşmesi ve herhangi bir çakışma olması durumunda öğrencinin ilgili derslerde gün ve saat değişikliği yaparak danışmana gönderilmesi.
 • Ön Kayıt döneminde öğrencilerimiz tarafından seçilen dersler asıl Ders Kayıt döneminde öğrencimizin ekranına haftalık ders programına yerleştirilmiş olarak düşecektir.
 • Seçilen derslerin haftalık programa yerleştirilmiş hali danışmana gönderilmeden önce, öğrenci tarafından kontrol edilip çakışma veya şube değişikliği gibi düzenlemeler yapılarak danışmana gönderilecektir.
 • Bu sayede sistem tarafından yapılan program, sorunsuz olarak danışmana gönderilmiş olacaktır.

paylaş