Ders Kodu: 
INDD 491
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrencileri mezun olduktan sonra girişimcilik yapmak veya şirketlerde Ar-Ge ve pazarlama süreçlerine yönelik iş modellerini anlamak için hazırlamaktır. Şirketlerin oluşum ve olgunlaşma süreçleri hakkında hem teorik hem de deneyimsel becerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

"Neden İnovasyon Yapamıyoruz?" ya da "İnovasyonu Nasıl Yapacağız?" FORTH metodu, 15 haftalık bir süreçte sorunlara cevap verebilmek için, fikirden başlayarak sürecin gözlemlenmesi ve hedefin müşteriler tarafından test edilmesi, fizibilite hazırlıklarının yapılabileceğini ortaya koyan ve iş modellerinin üst yönetime sunulduğu bir yöntemdir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 9: Simülasyon, 12:Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Rutin düşünceyi açıklar
1,3,5,7 1,2,3 A, C
       2.Yenilikçi düşünceyi açıklar 1,3,5,7 1,2,3 A, C
       3.“Six Hat Strategy” açıklar 1,2,7 1,2,3 A, C
       4.“Strategic Creativity” açıklar 1,3,5,7 1,2,3 A, C
       5."Tüketici İçgörülerini" açıklar. Yenilikçi fikirler ve ürünler için pazarlama ve marka perspektifi verir. 1,2,7,8,9 1,2,3,9 A, C
       6.Yenilikçi fikirler, ürünler ve markalar için iş modellerinin nasıl oluşturulacağını açıklar. 1,3,5,8,7 1,2,3,9 A, C
       7.Yenilikçi fikirler ve ürünler için pazarlama ve marka perspektifi sağlar. 1,3,5,8,7 1,2,3,9 A, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 GİRİŞ Creative teories
2 İNOVASYON KEŞİF GEZİSİ Gıjs Van Wulfen “The Innovation  Expedition”
3 BIR FIKIR NASIL AKTARILIR Gıjs Van Wulfen “The Innovation  Expedition”
4 İLERİYE DÖNÜK YENİLİK TEKNİĞİ 1. ADIM, TAM YOL ILERI Gıjs Van Wulfen “The Innovation  Expedition”
5 İLERİ İNOVASYON TEKNİĞİ 2. ADIM AT, GÖZLEMLE VE ÖĞREN Gıjs Van Wulfen “The Innovation  Expedition”
6 DÖRDÜNCÜ INOVASYON TEKNIĞI 3. ADIM, FIKIRLERI YÜKSELTMEK Gıjs Van Wulfen “The Innovation  Expedition”
7 DÖRDÜNCÜ INOVASYON TEKNIĞI 4. ADIM, FIKIRLERI TEST EDIN Gıjs Van Wulfen “The Innovation  Expedition”
8 ILERI INOVASYON TEKNIĞI 5. ADIM, EVE DÖNÜŞ Gıjs Van Wulfen “The Innovation  Expedition”
9 ARA SINAV PROJE
10 BRAND&TRENDS Seminer
11 MARKA YARATMANIN KURALLARI Al&Laura Ries”22 Rules of Brand Creating”
12 MARKA YARATMANIN KURALLARI Al&Laura Ries”22 Rules of Brand Creating”
13 PROJENİN MARKALAŞTIRILMASI  
14 FINAL  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Diğer Kaynaklar Gıjs Van Wulfen “The Innovation, Expedition

Al & Laura Ries “22 Rules of Brand Creating”

www.forth-innovation.com

www.ideakillers.net

www.7ideas.net

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Döküman İnovasyon, Keşif
Çalışmalar Fikir Yaratma ve Geliştirme
Ödev İnovatif Ürün ve Marka Stratejileri

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Toplam   100
FINAL SINAVININ GENEL NOTA KATKISI   60
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALARIN GENEL NOTA KATKISI   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Tasarım alanındaki kavram ve teorileri farklı disiplinlerdeki yöntemleri kullanarak değerlendirmek, karşılaşılan tasarım problemleri saptayabilmek ve çözümleyebilmek.       X    
2 Tasarım alanında gerekli olan güncel teknolojik bilgi birikimini oluşturmak ve kullanabilecek düzeye ulaşmak   X        
3 Tasarım ve sanat alanlarında gerekli tarihsel bilgi birikimini oluşturmak ve yorumlayabilmek   X        
4 Endüstri Ürünleri tasarımı disiplini dahilinde ürün, sistem veya süreç tasarlayabilecek yeterliliğe sahip olmak   X        
5 Tasarım alanın kapsamına giren malzeme ve üretim yöntemleri ile ilgili bilgi donanımına sahip olmak ve uygulamaya geçirebilmek X          
6 Tasarım disiplini çerçevesinde iki ve üç boyutlu düşünebilme yetisini,görsel anlatımla ortaya koyabilmek X          
7 Endüstriyel tasarım alanıyla ilintili olan iletişim, işletme,hukuk, mühendislik, sosyoloji, antropoloji, fizik ve insan bilimleri v.b. disiplinlerin etkilerini anlama, yorumlama ve kullanma yetkinliğine ulaşmak         X  
8 Tasarımda toplumsal sorumluluk ve etik bilincine sahip olmak         X  
9 Disiplinler arası çalışabilmek       X    

 

ENTAK Program Çıktılarından; PÇ8, PÇ9 ve PÇ11'i karşılamaktadır.

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 3 3
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     118
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,72
Dersin AKTS Kredisi     5
Hiçbiri