Ders Kodu: 
INTD 202
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
4
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
6
AKTS: 
12
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrenciye, basit işlev şeması bulunan bir ticari mekan aracılığıyla kurumsal kimlik oluşturma kriterleri doğrultusunda, tasarlanacak mekana mimari bir kimlik ve sanatsal bir üslup kazandırma becerisinin geliştirilmesi ve oluşturulan özgün kimliğin tutarlı bir mimari dille ifade edilebilmesi yetkinliğinin kazandırılmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Farklı işlevlerin tanımı, farklı gereksinimlerin belirlenmesi; mekan-işlev ilişkisi analizi; servis alanları ve sirkülasyon sistemini barındıran işlevsel ve özgün bir mekansal kurgunun oluşturulması; iç mekan detaylarının ayrıntılı olarak çözümlenmesi; mekanın tüm yüzeylerinin giydirilmesi, özgün donatı seçimi ve aydınlatma temasının saptanması; tasarımın çağdaş grafik anlatım tekniklerinin kullanılarak ifade edilmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Yanıt, 3: Tartışma, 4: Uygulama-Alıştırma, 11: Gözlem 15: Proje Tasarımı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev, D: Proje Geliştirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Öğrenci, mekan-çevre-insan ilişkilerini analiz eder. 2 1,2,3,4,11,15 A,C,D
2) Öğrenci, mekan organizasyonu konusunda bilgi ve becerisini geliştirir. 1,4 1,2,3,4,11,15 C,D
3) Öğrenci, tasarım sürecinde iki ve üç boyutlu düşünebilme, farklı ölçeklere hakim olabilme becerisini geliştirir. 3,7 4,15 C,D
4) Öğrenci, malzeme, renk, doku gibi mekanı tanımlayan ögelerin seçim ve uygulamasını yapar. 1,6 4,15 C,D
5) Öğrenci, teorik bilgileri uygulama, eleştirel yaklaşım geliştirme ve problem çözme becerisini geliştirir. 1,4 1,2,3,4,11,15 C,D
6) Öğrenci, projesini çağdaş grafik anlatım tekniklerini kullanarak ifade eder. 1,6 4,15 A,D
7) Öğrenci, iki hacimli bir ticari iç mekan tasarlar. 1,3,4,5,6,7,8,10,11,12 4,15 A,D

 

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Uygulama / Ön Hazırlık
1 Proje gruplarının oluşturulması. Programların açıklanması  
2 Seçilen yapının fiziki parametreleri içinde programla örtüştürülmesine yönelik ön çalışmalar ve ilk öneriler (1/50 ölçek). Eskiz çalışmaları ve ilk öneriler
3 Seçilen yapının fiziki parametreleri içinde programla örtüştürülmesine yönelik ön çalışmalar ve ilk öneriler (1/50 ölçek). İlk öneriler, 1/50 ölçek ve maket çalışmaları
4 Mekanlar arası ilişkilerin kararı ve her aşamada üçüncü boyutla sınanarak planların oluşturulması (1/50 ölçek) ve tasarımların çalışma maketiyle desteklenmesi. Plan ve kesit çizimleri, 1/50 ölçek ve maket çalışmaları
5 Mekanlar arası ilişkilerin kararı ve her aşamada üçüncü boyutla sınanarak planların oluşturulması (1/50 ölçek) ve tasarımların çalışma maketiyle desteklenmesi. Plan ve kesit çizimleri, 1/50 ölçek ve maket çalışmaları
6 Mekan içi yerleşim düzenlerinin, norm mobilya ( sabit hareketli) boyutları ile sirkülasyon alanları da gözetilerek tefrişli yerleşim planı etüdleri yapılması. (1/20 ölçek) ve çalışma maketi ile desteklenmesi. Plan ve kesit çizimleri, 1/20 ölçek ve maket çalışmaları
7 ARA JÜRİ  
8 I. ARA SINAV (Eskiz Sınavı)  
9 Mekanları oluşturan yüzeylerin (tavan,döşeme ve duvar) konuya özgü olarak belirlenen iç mimarlık söylemi (konsept) ile uyumlu olarak giydirilmesi. (1/20 ölçek)

Her öğrencinin kendi projesine özgü seçilecek bölümlerinin detay çalışmaları ve özgün üretim detaylarının hazırlanması. (1/10, 1/5)

Çalışmaların sürdürülmesi, 1/20 ölçek ve detay çalışmaları, 1/10 ve 1/5 ölçek
10 1/20 Plan ve kesitlerin geliştirilmesi.  Detay projelerinin geliştirilmesi. Çalışmaların sürdürülmesi, 1/20 ölçek ve detay çalışmaları, 1/10 ve 1/5 ölçek
11 1/20 projelerin olgunlaştırılması, perspektif çizimlerle ve maketle desteklenmesi Perspektif çalışmaları, maketin tamamlanması
12 I. ARA SINAV (Uygulama Sınavı)  
13 Projenin bir bütün olarak tamamlanması; (1/10 ve 1/5 detay çizimleri dahil) ve renklendirme örnekleri. Detayların tamamlanması, renklendirme denemeleri
14 MAZERET SINAVI

 

Projenin bir bütün olarak tamamlanması ve sunumu için araştırılması ve uygulanması. (Perspektif çizimleri ve ve renklendirme örnekleri)

Perspektif çalışmaları, renklendirme denemeleri
15 Projenin bir bütün olarak tamamlanması ve sunumu için araştırılması ve uygulanması. (Perspektif çizimleri ve ve renklendirme örnekleri) Projenin son tamamlamaları

 

Kaynaklar

Ders Notu / Ders Kitabı

 

Diğer Kaynaklar
 1. Human Dimension & Interior Space; J.Panero, M.Zelnik, 1979, New York.
 2. Neufert, Yapı Tasarımı Temel Bilgileri, Ocak 2008, Beta  

     Yayın Dağıtım A.Ş.

 1. Time Saver Standarts For Interior Design And Space Planning;J.De Chiara, J. Panero, M. Zelnik, 2nd edition, 2001, Mc-GRAW-HILL. 
 2. Mimarlık Biçim, Mekan ve Düzen; Francis D.K. Ching, 2007, YEM Yayınları.
 3. İç Mekan Tasarımı; Francis D.K. Ching, 2008, YEM Yayınları.
 4. İç Mekan Tasarımı Nedir? Graeme Brooker, Sally Stone, Yapı Endüstri Merkezi  Kitabevi.
 5. İç Mimarlar  Odası Yapı Kataloğu.
 6. Yapı Malzemeleri Kataloğu.
 7. Özürlü Kişilere Uyarlanmış Yapı, Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi Yayınları.
 8. International Interiors 2: Offices, Studios, Shops, Restaurants, Bars, Clubs, Hotels, Cultural and Public Buildings, Lewis Blackwell.
 9. Commercial Space: Boutiques, Francisco Asensio Cerver.
 10. Commercial Space: Restaurants, Francisco Asensio Cerver.
 11. Interior World No:28, Restaurant / Cafe and Bar / Shop, Archiworld Co.LTD.
 12. Cafes, Bars and Restaurants, Monsa.
 13. Store Presentation and Design No:2-3, Martin M. Pegler.
 14. New Shops / Space Series, Pace Publishing Ltd.
 15. Retail Theraphy: Store Design Today, Melina Deliyannis.
 16. Periyodikler; Domus, Interior Design, Tasarım, Frame, Best Of Best ...

 

 

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Uygulama Sınavı 1 30
Ara Jüri 1 30
Ödevler 8 10
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Temel Mesleki Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İç mimarlık disiplini kapsamında çağdaş ve özgün tasarımlar geliştirebilmek amacıyla sanatsal ve teknik bilgileri uygulama becerisi.         X  
2 Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama becerisi       X    
3 Tasarım sürecinde iki ve üç boyutlu düşünebilme ve ifade edebilme becerisi         X  
4 Sanat ve tasarım alanında analitik araştırma, eleştirel yaklaşım geliştirme ve problem çözme becerisi         X  
5 Tasarım uygulamalarını tarihsel ve sanatsal süreç içinde değerlendirebilme, geçmiş ile bugün ve gelecek ilişkisini kurabilme becerisi       X    
6 Çağdaş iç mimarlık uygulamaları için gerekli teknikleri ve teknolojileri kullanabilme becerisi       X    
7 Mekan ve donatım elemanları tasarlama sürecinde farklı ölçeklere hakim olabilme ve detay çözebilme becerisi         X  
8 Evrensel ve yerel düzeyde koruma ve yeniden işlevlendirme yaklaşımları geliştirebilme becerisi       X    
9 Disiplinlerarası uygulamalara ve takım çalışmasına yatkın olma becerisi            
10 Meslek pratiğine yönelik standartlar, düzenlemeler, yönetmelikler ve hukuk kurallarını bilme ve uygulama becerisi   X        
11 Görsel, sözel ve yazınsal alanda etkili iletişim kurabilme ve fikirlerini ifade edebilme becerisi     X      
12 Tasarım pratiğine yönelik gelişmeleri izleme ve yaşam boyu öğrenme bilinci geliştirme becerisi       X    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15Xtoplam ders saati) 15 8 120
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 6 90
Ara Sınav 1 8 8
Uygulama Sınavı 1 8 8
Ara Jüri 1 8 8
Ödev 8 7 56
Final (Jüri) 1 15 15
Toplam İş Yükü     305
Toplam İş Yükü / 25 (s)     12,2
Dersin AKTS Kredisi     12

 

2