Ders Kodu: 
INTD 201
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
4
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
6
AKTS: 
11
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders ile öğrenciye iç mekan tasarım ve düzenleme becerisi kazandırılması ve öğrencinin proje sunum / anlatım teknik ve becerisinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Ders kapsamında, kullanıcı gereksinimleri ve mekan-işlev ilişkisi gözönünde tutularak, yeterli yapı kalitesi ve iç mekan konforuna sahip bir konut çözümlemesi üzerinde çalışılacak ve iç mekan düzenlemesi yapılacaktır. Bu amaçla, iki kişilik bir aile için beş adet konteyner kullanılarak bir konteyner ev tasarlanacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Yanıt, 4: Uygulama-Alıştırma 5: Alan Gezisi, , 13: Sorun/Problem Çözme, 15:Proje Tasarımı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, D: Proje Geliştirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Öğrenci, iç mekan tasarımında fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimin yanı sıra mekan-işlev ilişkilerini analiz eder.

1,2

1,2,4,13,15

A,D

2) Öğrenci, çağdaş ve özgün tasarımlar geliştirebilmek amacıyla projeye ön hazırlık ve atölye çalışmaları ile teknik bilgiler elde eder ve meslek pratiğine yönelik güncel gelişmeleri izleme bilinci kazanır.

1,10,12

1,2,5,4,15

A,D

3) Öğrenci, sanatsal ve teknik anlamda analitik araştırma, eleştirel yaklaşım geliştirme ve problem çözme becerisi edinir.

1,4

1,2,13,15

A,D

4) Öğrenci, çağdaş iç mimarlık uygulamaları için gerekli teknikleri ve teknolojileri kullanabilme becerisi kazanır.

1,6,11,12

1,2,5,4,15

A,D

5) Öğrenci, proje geliştirme sürecinde farklı ölçeklerde plan, kesit, perspektif ve detay çizimlerinin yanı sıra maketler üreterek farklı tekniklerle iki ve üç boyutlu düşünebilme ve ifade edebilme becerisi kazanır.

1,3,7,11

1,2,4,13,15

A,D

 

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Uygulama / Ön Hazırlık

1

Giriş, proje konusunun açıklanması, başlangıç çalışmaları

Proje konusunun açıklanması, plan rölevesi verilmesi, örneklerin incelenmesi, başlangıç etüdleri

2

Tasarım ile ilgili ön kararların geliştirilmesi,

Seminer 1: Vaziyet  planı

 

Proje gruplarının oluşturulması,

1/50 ölçekli plan çözümlemeleri

konsept ile ilgili ön kararlar ve dosya oluşturulması

Ödev 1:  Araştırma dosyası hazırlanması

3

Konseptle ilgili seçimler ve tasarım kararları,

Seminer 2: İç mimari projelendirme süreci ve sunum teknikleri

 

Konsepte uygun renk, malzeme ve doku tercihleri, mobilyaların seçimi

1/50 ölçekli tefrişli plan çizimi

Ödev 2:  Malzeme ve konsept paftası hazırlanması

4

Konseptle ilgili seçimler ve tasarım kararları,

Seminer 3: Asma tavan, alçıpan bölme duvar vb.yapı elemanları

 Konsepte uygun renk, malzeme ve doku tercihleri, mobilyaların seçimi

1/50 ölçekli tefrişli plan çizimi

Ödev 3:  Projenin 1/50 ölçekli çalışma maketinin oluşturulması         

5

Konseptle ilgili seçimler ve tasarım kararları

 

1/20 ölçekli plan ve kesit çizimi

Ödev 4:  1/20 ölçekli tefrişli A-A kesiti çizimi

6

Plan ve kesit çizim tekniklerinin kullanımı, tasarım kararlarının irdelenmesi

 

 

1/20 ölçekli tefrişli B-B kesiti çizimi

7

Ara Jüri

 

Ödev 5:  Projenin Jüri sonrası revizyonu         

8

I. Ara Sınav

           I. ARA SINAV

9

Kesit çizim tekniklerinin kullanımı, tasarım kararlarının irdelenmesi

Seminer 4: Aydınlatma ve Isıtma Elemanlarının Projelendirilmesi

1/20 ölçekli tefrişli kesit çizimi

Ödev 6:  Aydınlatma ve Isıtma Elemanlarının Plan Üzerinde Gösterimi

10

Konut için seçilen konsepte uygun renk, malzeme ve doku tercihleri

Seminer 5: Perspektif çizim ve renklendirme teknikleri

Ebeveyn yatak odası + banyo perspektif çizimi ve renklendirmesi

Ödev 7:  Mutfak perspektifi         

11

Perspektif ifade tekniklerinin kullanımı ile tasarım kararlarının irdelenmesi

Yaşama alanı perspektif çizimi ve renklendirmesi

12

II. Ara Sınav (Uygulama Sınavı)

            II. ARA SINAV

     

13

Renklendirme tekniklerinin kullanımı

Kesit ve perspektif çizimi ve renklendirmesi

 

14

Mazeret Sınavı,

1/20 Kesit çizim tekniklerinin kullanımı

MAZERET SINAVI

Kesit ve perspektif çizimi ve renklendirmesi

Ödev 8:  Projenin 1/20 ölçekli maketinin oluşturulması         

15

Proje teslimine yönelik tashihler ve teslim kriterlerinin irdelenmesi

Proje teslimine yönelik çalışmalar

 

Kaynaklar

Ders Notu / Ders Kitabı

 

Diğer Kaynaklar

1.Yapı Tasarımı Temel Bilgileri (Ernst Neufert / GÜVEN) 

2. Interior Design Atlas (Francisco Asensio Cerver /  ULLMANN

3. Modern Interiors (Josep Maria Minguet / MONSA)

4. Interior Designer's Portable Handbook (Pat Guthrie / MCGRAW-HILL)

5. Foundations of Interior Design (Barbara Barry, Susan J. Slotkis/ ROCKPORT)

6.The Home Book (S.K. Schleifer, Mariana R.Eguaras Etchetto/LOFT)

7. İç Mekan Tasarımı (Francis D. K. Ching /YEM)

8. Interior Design Inspirations (Simone K.Schleifer /LOFT)

9. Çizimlerle Bina Yapım Rehberi (F.D.K. Ching, C. Adams /YEM)

 

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

30

Uygulama Sınavı

1

30

Ödev

8

             10

Ara Jüri

1

             30

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

40

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

60

Toplam

 

100

 

 

DERS KATEGORİSİ:               

            Temel Mesleki Ders

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

İç mimarlık disiplini kapsamında çağdaş ve özgün tasarımlar geliştirebilmek amacıyla sanatsal ve teknik bilgileri uygulama becerisi

 

 

 

X

 

2

Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama becerisi

 

 

 

X

 

3

Tasarım sürecinde iki ve üç boyutlu düşünebilme ve ifade edebilme becerisi

 

 

 

 

X

4

Sanat ve tasarım alanında analitik araştırma, eleştirel yaklaşım geliştirme ve problem çözme becerisi

 

 

 

X

 

5

Tasarım uygulamalarını tarihsel ve sanatsal süreç içinde değerlendirebilme, geçmiş ile bugün ve gelecek ilişkisini kurabilme becerisi

 

 

 

 

 

6

Çağdaş iç mimarlık uygulamaları için gerekli teknikleri ve teknolojileri kullanabilme becerisi

 

 

 

 

X

7

Mekan ve donatım elemanları tasarlama sürecinde farklı ölçeklere hakim olabilme ve detay çözebilme becerisi

 

 

 

 

X

8

Evrensel ve yerel düzeyde koruma ve yeniden işlevlendirme yaklaşımları geliştirebilme becerisi

 

 

 

 

 

9

Disiplinlerarası uygulamalara ve takım çalışmasına yatkın olma becerisi

 

 

 

 

 

10

Meslek pratiğine yönelik standartlar, düzenlemeler, yönetmelikler ve hukuk kurallarını bilme ve uygulama becerisi

 

 

 

X

 

11

Görsel, sözel ve yazınsal alanda etkili iletişim kurabilme ve fikirlerini ifade edebilme becerisi

 

 

X

 

 

12

Tasarım pratiğine yönelik gelişmeleri izleme ve yaşam boyu öğrenme bilinci geliştirme becerisi

 

 

X

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

    8

128

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

16

4

64

Ara Sınav

1

8

8

Uygulama Sınavı

1

8

8

Ara Jüri

1

10

10

Final

1

45

45

Toplam İş Yükü

 

 

263

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

10,52

Dersin AKTS Kredisi

 

 

11

 

 

2