Ders Kodu: 
INTD 392
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Uygulama Projesi 2 (INTD 392) derslerinin ele alınışındaki temel prensip iç mimarlık projesinin uygulanabilir kılınmasının yollarının gösterilmesidir. Dersin amacı uygulama projeleri hazırlanmasıdır.
Dersin İçeriği: 

Bu amaca bağlı olarak, tasarımların uygulamaya nasıl sokulacağı ile ilgili kurgulama, yerleştirme ve konstrüksiyon mantığı hakkında ihtiyaç duyulan bilgiler verilmek istenmektedir. Bu nedenle müfredat programı ve konular bu amaca yönelik hazırlanmaktadır. Uygulama Projesi derslerinin esasını Yapı Elemanları, Mekân Bilgisi, İnce Yapı ve Malzeme Bilgisi konuları oluşturmaktadır. Bilgi ve beceriyi daha çok pratikler yoluyla edinebilmek için dönem sonunda hazırlanan proje yapı ve çevre koşullarını da dikkate alacak biçimde temel olarak bu dört disiplinin karışımından oluşmaktadır.

Dersin kapsamı, dönem başında her öğrenciye farklı olarak verilen iç mimari senaryolar çerçevesinde;  1/20 plan, kesit ve görünüşler, 1/10 sistem detayları, 1 / 5 – 1 / 2 – 1 / 1 nokta detayları ve gerekli perspektifler çizilerek dış ortamda var olmayan bir platform ve kısa bir merdiven ile bu alanın gölgelik veya pergola ile örtülmesi; aynı mekanda servis ve yiyecek/içecek ve oturma amaçlı mobilyaların tertip edilmesidir.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Yanıt, 3: Tartışma, 4: Uygulama-Alıştırma, 6: Takım/Grup Çalışması, 8: Rapor Hazırlama ve Sunma, 11: Gözlem 13:Sorun/Problem Çözme, 15: Proje Tasarımı
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Sunum, C: Ödev, D: Proje Geliştirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Öğrenci, uygulama projesi hazırlanacak olan mimari ve iç mimari projeyi  mekân ve çevre bütünlüğü içerisinde, uygulamanın gerekleri bakımından doğru okuyup anlar.

 

2,3,7,9,10,11,12      1,2,3,4,8,11,13 A,C.D
2) Öğrenci, iç mimari uygulama projesi yapmanın tekniklerini öğrenir.

 

1,3,4,6,7,9,10,11,12 1,2,3,4,6,8, 11,13,15 A,B,C,D
3) Öğrenci, malzeme, yapı fiziği, ekoloji, bina bilgisi, yapı bilgisi ve ince yapı disiplinlerini birlikte ele alarak çözüm yaratma fikrini geliştirir.

 

2,4,5,6,9,10,12 1,2,3,4,6,8,15 A,B,C,D
4) Öğrenci, konstrüksiyon kurulumununda çeşitli yöntemleri öğrenir, malzemeleri tanıyıp ilişkilendirir ve çözümleri doğru detaylandırır.

 

1,4,6,7,9,12 1,2,3,4,8,11,15 A,B,C,D
5) Öğrenci, projeleri mesleki uygulama sırasında karşılaşılacak olası sorunları ve olanaklar dahilindeki çözümleri öğrenip bunları dikkate alarak hazırlar.

 

 

1,2,4,5,6,7,9,10,11,12 1,2,3,4,6,8,11,13,15 A,B,C,D
6) Öğrenci, uygulama projesini ve içerdiği unsurları muhataplara hem sözlü olarak hem de yazılı teknik şartnameler biçiminde dikte edebilir.

 

4,6,9,10,11,12 1,2,3,4,6,8,11 A,B,C,D
7) Öğrenci, uygulamacılığın yüklediği sorumlulukların ve etiğin bilincini kazanır. 2,4,5,9,10,12 1,2,3 C,D

 

Dersin Akışı

Hafta Konular Uygulama / Ön Hazırlık
1 Syllabus tanıtımı, Uygulama Projesi kavramı üzerine açıklamalar. Öğr. Gör. Sunumu

 

2 1.Proje konusunun sunumu:  Konstrüksiyon, taşıyıcılık, prensiplerinin uygulama projesi bağlamında ele alınması. Gruplarda senaryoların dağıtılması. Öğr. Gör. Sunumu

 

3 1.Proje: Konstrüksiyon üzerine çalışma. Gruplarda öğrenci çalışmaları üzerinde değerlendirmeler yapılması.    
4 1.Proje: Konstrüksiyon üzerine çalışma. Gruplarda öğrenci çalışmaları üzerinde değerlendirmeler yapılması.    
5 1.Proje: Konstrüksiyon üzerine çalışma. Gruplarda öğrenci çalışmaları üzerinde değerlendirmeler yapılması.    
6
 1. Dış ortamda ahşap malzemeler ve ahşap konstrüksiyon esasları
 2. Dış ortamda çelik malzemeler ve çelik konstrüksiyon esasları
 3. Pergola ve gölgelikler
Öğrenci sunumu
7
 1. Dış ortamda mobilya.
 2. Uygulama Projesi Nedir?

        Hazırlarken nelere dikkat edilmelidir?

 1. Dış ortamda zemin ve duvar kaplamaları.

 

Öğrenci sunumu
8 Kısa süreli sınav: 45 dakika

2.Proje konusunun sunumu: Mobilya imalat prensiplerinin uygulama projesi bağlamında ele alınması. Gruplarda senaryoların dağıtılması.

Öğr. Gör. Sunumu

 

9 2.Proje: Mobilya oluşturulması

 

Gruplarda öğrenci çalışmaları üzerinde değerlendirmeler yapılması.    
10 2.Proje: Mobilya oluşturulması Gruplarda öğrenci çalışmaları üzerinde değerlendirmeler yapılması.   

 

11 Ara sınav (1. ve 2. Proje konuları kapsamında)  
12 2.Proje: Mobilya oluşturulması Gruplarda öğrenci çalışmaları üzerinde değerlendirmeler yapılması.    
13 2.Proje: Mobilya oluşturulması Gruplarda öğrenci çalışmaları üzerinde değerlendirmeler yapılması.    
14 2.Proje: Mobilya oluşturulması Gruplarda öğrenci çalışmaları üzerinde değerlendirmeler yapılması.    
15 2.Proje: Mobilya oluşturulması Gruplarda öğrenci çalışmaları üzerinde değerlendirmeler yapılması.    

 

Kaynaklar

Ders Notu / Ders Kitabı
 1. İç Mimarlıkta Uygulama Projesi Nedir, Ne Değildir? – Fatih Özberk
 2. Konstrüksiyon ve Çelik Konstrüksiyon Notları – Fatih Özberk
 3. Sunum Üzerine Notlar – Fatih Özberk
   
Diğer Kaynaklar
 1. Çizimlerle Bina Yapım Rehberi - Francıs D.K.Chıng, Cassandra Adams (YEM Yayınları)
 2. İnce Yapı – Prof.Dr Ünal Demirarslan
 3. Yapı Sektörü Resmi Web Siteleri

 

Materyal Paylaşımı

Ders Notu / Ders Kitabı
 1. İç Mimarlıkta Uygulama Projesi Nedir, Ne Değildir? – Fatih Özberk
 2. Konstrüksiyon ve Çelik Konstrüksiyon Notları – Fatih Özberk
 3. Sunum Üzerine Notlar – Fatih Özberk
   
Diğer Kaynaklar
 1. Çizimlerle Bina Yapım Rehberi - Francıs D.K.Chıng, Cassandra Adams (YEM Yayınları)
 2. İnce Yapı – Prof.Dr Ünal Demirarslan
 3. Yapı Sektörü Resmi Web Siteleri

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 2 20
Ödev (1. Ve 2. Uygulama Projeleri) 2 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı (1. Ve 2. Uygulama Projeleri)   60
Yıl içinin Başarıya Oranı (Ara Sınav ve Kısa Süreli Sınavlar)   40
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Temel Mesleki Ders

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 İç mimarlık disiplini kapsamında çağdaş ve özgün tasarımlar geliştirebilmek amacıyla sanatsal ve teknik bilgileri uygulama becerisi.         X  
2 Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama becerisi   X        
3 Tasarım sürecinde iki ve üç boyutlu düşünebilme ve ifade edebilme becerisi       X    
4 Sanat ve tasarım alanında analitik araştırma, eleştirel yaklaşım geliştirme ve problem çözme becerisi     X      
5 Tasarım uygulamalarını tarihsel ve sanatsal süreç içinde değerlendirebilme, geçmiş ile bugün ve gelecek ilişkisini kurabilme becerisi X          
6 Çağdaş iç mimarlık uygulamaları için gerekli teknikleri ve teknolojileri kullanabilme becerisi         X  
7 Mekan ve donatım elemanları tasarlama sürecinde farklı ölçeklere hakim olabilme ve detay çözebilme becerisi         X  
8 Evrensel ve yerel düzeyde koruma ve yeniden işlevlendirme yaklaşımları geliştirebilme becerisi            
9 Disiplinlerarası uygulamalara ve takım çalışmasına yatkın olma becerisi         X  
10 Meslek pratiğine yönelik standartlar, düzenlemeler, yönetmelikler ve hukuk kurallarını bilme ve uygulama becerisi     X      
11 Görsel, sözel ve yazınsal alanda etkili iletişim kurabilme ve fikirlerini ifade edebilme becerisi     X      
12 Tasarım pratiğine yönelik gelişmeleri izleme ve yaşam boyu öğrenme bilinci geliştirme becerisi         X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav 1 4 4
Kısa Sınav 2 1 2
Ödev 2 18 36
Final      
Toplam İş Yükü     138
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,52
Dersin AKTS Kredisi     6

 

 

4