Ders Kodu: 
ARCH 347
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
4
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrenciler, bir binayı ayrıntılı yapım teknikleri ile tasarlayabilecek şekilde çizmeyi öğrenirler. Mimarlar, tasarım süreci boyunca çoğu kez farklı detaylandırma görevleriyle yüzleşirler. Bu dersin amacı, detay üretmenin ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesidir.
Dersin İçeriği: 

Projenin yapı çizimleri; 1/50 plan ve kesitler, 1/20 sistem bilgileri, merdiven ayrıntıları, binanın belirli bölümlerinden 1 / 5-1 / 2 ayrıntıları. Projeler sınıfta çizilir ve tartışılır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7: Teknik Gezi;
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program  Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1. Öğrenci, mimari projenin uygulamaya yönelik teknik dökümantasyonunu tasarlayabilir ve çizebilir. Uygulama ekibinin proje ile ilgili ihtiyaç duyacağı her türlü bilgiyi içeren, uluslararası standartlara uygun, uygulama ve detay projesini çizebilir

2, 17, 18, 20

1, 2, 5

C

2. İskelet yapı sistemlerinde düşey ve yatay taşıyıcıları deprem yönetmeliklerine uygun biçimde tasarlayabilir, mimari proje ile taşıyıcı sistemi entegre edebilir.

2, 17, 18, 20

1, 2, 5

C

3. Mimarlar projenin özelliklerine bağlı olarak çok sayıda değişik detay problemi ile karşılaşmaktadır. Öğrenci ana prensiplere bağlı kalarak, uygun malzeme ve yapım yöntemlerini araştırıp, farklı detayları kendi başına çözebilir.  

2, 18, 20

1, 4, 5

C

4. Uygulama ve detay projelerini doğru ölçeklerde ve standartlara uygun olarak ifadeli bir biçimde sunabilir.

2, 18, 20

1, 2, 5

C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık ve Çizimler

1

Dersle ilgili ön hazırlık dersi

 

2

Betonarme yapıları için tasarım özellikleri

 

3

Temellerin, bodrum kat ve su izolasyonun detaylandırılması

Drenajlı temel kesiti, Ölçek:1/5

4

Tekil, Şerit ve Radye Temeller

Temel planı ve kesitleri

5

Betonarme Döşemeler (kirişli, nervürlü veya kaset döşemeler)

Kirişli döşeme için kalıp planı ve kesitleri

6

Zemin yapıları ve zemin / üst kat zemin konstrüksiyonu

Nervürlü döşeme için kalıp planı ve kesitleri

7

Merdivenler – Dönem Projesi 1. teslim

 

8

Merdivenlere strüktürel yaklaşım

Merdiven planları (Dönem projelerinin değerlendirilmesi)

9

Merdivenler; yüzey kaplamaları

Merdiven kesitleri ve detayları

10

Çatı strüktürleri; çeşitleri ve çatı strüktür seçenekleri

Çatı planı

11

Çatı strüktürleri

Çarı kesitleri

12

Çatı detaylandırılması

Çatı detayları

13

Duvarlarda ve çatıda ısı yalıtım detayları - Dönem Projesi 1. Teslim

 

14

Duvar açıklıkları, pencereler ve kapılar

1/20 planlar ve kesitler

15

Banyo planları ve kesitleri; yapının belirli bölümlerinin detaylandırılması

1/20 planlar ve kesitler

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu 

Yapım, Çetin Türkçü; Yapı, Sedat Hakkı Eldem,

Diğer Kaynaklar 

Fundamentals of Building Construction, Edward Allen, Up 1948-2008 Uygulama Projesi

Atölyesi Kayıt Defteri, Orhan Şahinler,

Handouts and pps documents by the lecturer

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları

Sayı

Katkı Yüzdesi

Ara Sınav

 

 

Ödev (araştırma-pafta sunumu)

#

%20

Proje

2

%40

Laboratuvar

 

 

Arazi Çalışması

 

 

Seminer ve Sunum

 

 

Diğer

 

 

Final sınavı

 

 

Final Sınavının Ağırlığı

 

%40

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı

 

%60

Toplam

 

100

Ders Kategorisi

Temel Mesleki Dersler

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

 

No

 

Program Öğrenme Çıktıları

 

Katkı Seviyesi

(1: en düşük,                      5: en yüksek)

1

2

3

4

5

1

Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme becerisi

 

 

 

 

 

2

İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve dokümantasyonu becerisi

 

 

X

 

 

3

Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi

 

 

 

 

 

4

Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygulama becerisi

 

 

 

 

 

5

Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama,

 

 

 

 

 

6

Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler ve tarihi mirasın etkilerini anlama

 

 

 

 

 

7

Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama

 

 

 

 

 

8

Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını anlama

 

 

 

 

 

9

Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama

 

 

 

 

 

10

Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama

 

 

 

 

 

11

Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak yerleşme ve bina tasarımı becerisi

 

 

 

 

 

12

Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği sitemlerinin temel ilkelerini anlama,

 

 

 

 

 

13

Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını anlama

 

 

 

 

 

14

Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini anlama

 

 

 

 

 

15

Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama

 

 

 

 

 

16

Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama

 

 

 

 

 

17

Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama

 

 

X

 

 

18

Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve entegre edebilme becerisi

 

 

X

 

 

19

Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi

 

 

 

 

 

20

Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) geliştirme ve değerlendirme becerisi

 

 

X

 

 

21

Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama

 

 

 

 

 

22

Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama

 

 

 

 

 

23

Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi

 

 

 

 

 

24

Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini anlama

 

 

 

 

 

25

Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, çeşitlilik konularını anlama

 

 

 

 

 

26

Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama

 

 

 

 

 

27

Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın yasal sorumluluklarını anlama

 

 

 

 

 

28

Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama

 

 

 

 

 

29

Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle ilgili etik konularını anlama

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati)

15

4

60

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Kısa Sınav

 

 

 

Ödevler/çeviri çalışmaları

 

 

 

Sunum/Seminer Hazırlama

 

 

 

Ara sınavlar

2

10

20

Proje

1

22

22

Laboratuar

 

 

 

Arazi Çalışması

 

 

 

Diğer

 

 

 

Yarıyıl Sonu Sınavı

 

 

 

Toplam İş Yükü

 

 

147

Toplam İş Yükü / 25

 

 

5,88

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi

 

 

6

4