Ders Kodu: 
ARCH 110
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Yapı kavramı ve yapım yöntemlerinin öğretilmesi, ön proje ile uygulama projesi arasında yapısal çözümlemeleri oluşturma becerisine kavuşma
Dersin İçeriği: 

Kargir yığma yapı yapım teknikleri, 3 seviyeli basit bir betonarme karkas yapının 1/100, 1/50, 1/20 ölçeklerinde detaylı projelendirilmesi

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7: Teknik Gezi;
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1. Binanın mimari tasarımı, işlevsel çözümü ve inşası arasındaki ilişkileri proje düzleminde ifade edebilme becerisi

2, 17

1, 2, 3, 5, 7

A, C, D

2. Yığma ve betonarme yapılar kapsamında birbirini tamamlayan yapı bölümleri ve elemanlarını detaylandırma bilgisi

13,17

1, 2, 6

A,C,D

3. Geleneksel yapı elemanlarının tasarım, üretim ve uygulama ilkelerini açıklayabilir

13, 17

1, 2, 3, 6

A, C, D

4. Basit bir betonarme karkas yapının mimari konseptini uygulama projesi aşamasına getirme becerisi

2, 13, 17

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

A, D

5. Mekânsal sistem-taşıyıcı strüktür entegrasyonunu sağlamada yeterlilik

13

1, 2, 4, 7

A,C,D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Yapı Ve Yapım Kavramı; Yapım Yöntemleri; Yapı Teknlojisi; Kargir Yığma Yapı Tasarım İlkeleri; Zemin Mekaniği; Zemin Etüdü; Arazi Kazıları-Hafriyat

-

2

Kargir Yığma Yapıda Duvar ve Temel Elemanı Kuranglez, Subasman Ve Bodrum Kat Çözümü

Uygulama ödevinin çizilmesi

3

Kargir Yığma Yapıda Döşemeler ve Duvarlar

Zemine Oturan Döşemeler Ve Giriş Terası Çözümü; Duvarda Boşluk Kuruluşları

Uygulama ödevinin çizilmesi

4

Kargir Yığma Yapıda Merdivenler

Bodrum Merdiveni Tasarımı Ve Detayları

Uygulama ödevinin çizilmesi 

5

Kargir Yığma Yapıda Çatı

Bağlamasız Çatı Tasarımı; Çatı Örtuleri Ve Uygulama Detayları

Uygulama ödevinin çizilmesi

6

ARA SINAV 1

 

7

Mimaride Beton ve Betonarme

(Beton malzeme, Temel Betonarme Yapı Elemanları ile İlgili Genel Bilgi, Gelişim Süreci, Örnekler)

Betonarme Karkas Yapıda Strüktür Tasarım Prensipleri

(Yükler ve Sistemin Davranışı, Kiriş ve Döşeme Tipleri, Kalıp Planı)

Uygulama ödevinin çizilmesi, 

8

Temel zeminleri ve Temeller

(Zemin, Yapı İlişkisi, Kazı ve Aplikasyon, Temel Sistemleri:Tekil Temeller, Sürekli Temeller, Radye Temeller / Bodrumlu ve Bodrumsuz Temel Planları ve Kısmi Kesit Çalışmaları, Yalıtım Çözümleri)

Dönem projesi çalışmaları

9

Betonarme Karkas Yapıda Döşemeler

Döşeme Çeşitleri: (Plak Döşemeler, Hurdi Döşemeler, Dal Döşemeler, Çift Doğrultu Kirişsiz Döşemeler, Mantar Döşemeler, Kirişli Betonarme Döşemeler, Dişli Döşemeler, Asmolan Döşemeler, Kaset Döşemeler) 

Dönem projesi çalışmaları

10

Duvar sistemleri, boşluklar, kapı ve pencereler 

Dönem projesi çalışmaları

11

ARA SINAV 2

Dönem projesi çalışmaları

12

Betonarme Merdivenler

(Taşınma ve Yapım Sistemleri, Tasarım, Ölçülendirme, Dengeleme, Betonarme Merdivenlerde Kaplama, Korkuluk, Küpeşte Detayları)

Dönem projesi çalışmaları

13

Çatılar

(Çatı Eğimlerinin Kurgulanması, Çatı Tipleri, Ahşap Sıcak Çatı ve Soğuk Çatı Çözümleri, Bağlamalı Ahşap Oturtma ve Asma Çatılar, Çatı Kaplama ve Detayları)

Dönem projesi çalışmaları

14

Çatılar

(Çatı Eğimlerinin Kurgulanması, Çatı Tipleri, Ahşap Sıcak Çatı ve Soğuk Çatı Çözümleri, Bağlamalı Ahşap Oturtma ve Asma Çatılar, Çatı Kaplama ve Detayları)

Dönem projesi çalışmaları

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu 

 

-

Diğer Kaynaklar 

  • Deplazes A.(ed.), Constructing Architecture-Materials, Processes, Structures, Birkhäuser,Basel,
  • MacDonald A J., Structure and Architecture, Architectural Press, 2001 2005 N.,
  • Ching F., Building Construction Illustrated, John Wiley&Sons, 2008
  • Türkçü Ç., Yapım: İlkeler, Malzemeler, Yöntemler, Çözümler, Birsen YE, 2010
  • Yücesoy L., Temeller, Duvarlar, Döşemeler, YEM, 2004
  • Barry,R., ‘’The Construction of Building  ( Volume:1-5)’’,Blackwell Scientific Pub.Ltd,Worcester :2001
  • Foster, J.S. & HARINGTON,R.,’’ Structure and Fabric’’,Mitchell’s Building Series,London:2006
  • Osburn,Derek., ‘’ Introduction to Building ‘’,Mitchell’s Building Series,London:2005

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

Belirtilen kaynaklardan çıktılar

Ödevler

Haftalık uygulama ödevleri ve dönem projesi

Sınavlar

2 adet yarıyıl sınavı + Final Sınavı (çizim sınavı şeklinde) ve Uygulama Projesi Teslimi

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları

Sayı

Katkı Yüzdesi

Ara Sınav

2

20

Dönem içi Çalışma: Ödev (araştırma-pafta sunumu)

-

30

Dönem içi Çalışma: Proje

1

70

Laboratuvar

 

 

Arazi Çalışması

 

 

Seminer ve Sunum

 

 

Diğer

 

 

Final sınavı

1

60

Final Sınavının Ağırlığı

 

60

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı

 

40

Toplam

 

100

Ders Kategorisi

Temel Mesleki Dersler

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

 

No

 

Program Öğrenme Çıktıları

 

Katkı Seviyesi

(1: en düşük,                      5: en yüksek)

1

2

3

4

5

1

Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme becerisi

 

 

 

 

 

2

İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve dokümantasyonu becerisi

 

X

 

 

 

3

Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi

 

 

 

 

 

4

Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygulama becerisi

 

 

 

 

 

5

Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama,

 

 

 

 

 

6

Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler ve tarihi mirasın etkilerini anlama

 

 

 

 

 

7

Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama

 

 

 

 

 

8

Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını anlama

 

 

 

 

 

9

Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama

 

 

 

 

 

10

Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama

 

 

 

 

 

11

Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak yerleşme ve bina tasarımı becerisi

 

 

 

 

 

12

Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği sitemlerinin temel ilkelerini anlama,

 

 

 

 

 

13

Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını anlama

 

X

 

 

 

14

Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini anlama

 

 

 

 

 

15

Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama

 

 

 

 

 

16

Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama

 

 

 

 

 

17

Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama

 

X

 

 

 

18

Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve entegre edebilme becerisi

 

 

 

 

 

19

Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi

 

 

 

 

 

20

Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) geliştirme ve değerlendirme becerisi

 

 

 

 

 

21

Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama

 

 

 

 

 

22

Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama

 

 

 

 

 

23

Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi

 

 

 

 

 

24

Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini anlama

 

 

 

 

 

25

Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, çeşitlilik konularını anlama

 

 

 

 

 

26

Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama

 

 

 

 

 

27

Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın yasal sorumluluklarını anlama

 

 

 

 

 

28

Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama

 

 

 

 

 

29

Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle ilgili etik konularını anlama

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati)

12

4

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

4

56

Kısa Sınav

 

 

 

Ödevler/çeviri çalışmaları

 

 

 

Sunum/Seminer Hazırlama

 

 

 

Ara sınavlar

2

4

8

Proje

1

20

20

Laboratuvar

 

 

 

Arazi Çalışması

 

 

 

Diğer

 

 

 

Yarıyıl Sonu Sınavı

1

4

4

Toplam İş Yükü

 

 

136

Toplam İş Yükü / 25

 

 

5,44

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi

 

 

5

 

1