Ders Kodu: 
ARCH 353
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
6
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
5
AKTS: 
12
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencinin semt ya da ilçe ölçeğinde sıralı üniteler ve bir geniş açıklıklı mekânı bulunan bir kamu yapısını projelendirebilmesi için gerekli yaklaşımları öğrenmesi, mimari konsept tasarımını kurgulayabilmesi ve konunun gerektirdiği ölçekteki mimari projeleri üretebilmesi
Dersin İçeriği: 

Öğrencinin, İstanbul’da mevcut dokuda yerleşim yapmak üzere birbirlerinden farklı kentsel özelliklere sahip olacak şekilde belirlenen üç alandan birini seçerek, verilen konu ile ilgili araştırmaları ve analizleri yapması, kendi özgün senaryosunu ve ihtiyaç programını kurgulayıp, 1/1000 vaziyet planı, 1/500 ve 1/200 plan kesit görünüşler ile 3 boyutlu görselleri hazırlaması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7: Teknik Gezi;
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1. Mimari program uygulama becerisi.

3, 4, 19

5, 6

B, C

2. Geniş açıklıklı mekân tasarımı ve mimari sistem üretebilme.

13, 16

4

B, C

3. Ana mekân, sirkülasyon, servis mekanları, girişler, acil kaçışlar, yangın merdivenleri, servis girişleri, fuayeler ve ilgili bina bilgisi kavramlarının uygulayarak öğrenilmesi.

13, 16

4, 5

B, C

4. Mevcut çevrenin temel mimari ve kentsel karakteristik özelliklerinin yeniden yorumlanması becerisi

1,3, 4

1, 2, 3, 4

B, C

5. Projenin iki ve 3 boyutlu olarak kendini ifade edebilir şekilde sunulması

3, 4, 19

5

B, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Tasarım Stüdyosu konusunun, bölgesinin ve çalışma biçiminin tanıtılması

 

2

Alansal analiz çalışmaları; eskizler, kolajlar, videolar ve çalışma alanı seçimi

 

3

Konsept Çalışmaları; 1/1000 eskiz ve maket ile

 

4

Konsept ve kütle çalışmaları; 1/1000 eskiz ve maket ile

 

5

Alana yerleşim ve kütle çalışmaları 1/1000

 

6

ARA SINAV (JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ)

 

7

Eskiz Sınavı  + 1/1000 ve 1/500 paralel çalışmalar

 

8

1/500 vaziyet planı ve kütle çalışmaları; plan + kesit + görünüş

 

9

1/500 vaziyet planı ve kütle çalışmaları; plan + kesit + görünüş

 

10

1/200 ölçekli çizim ve 1/500 maket çalışmaları

 

11

ARA SINAV (JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ)

 

12

1/200 ölçekli çizim ve maket çalışmaları

 

13

1/200 ölçekli çizim ve maket çalışmaları

 

14

Final teslimine yönelik sunum çalışması

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu 

  • YEM; Projeler-Yapılar-Konutlar; İstanbul, 2014
  • Brawne M., Architectural Thought: The Design Process and Expectant Eye, Architectural Press, London, 2003
  • Duran, S.C.; Yüksek Yoğunluklu Konutlar, Istanbul, 2009
  • MacDonald A J., Structure and Architecture, Architectural Press, 2001
  • Parfect, M.; Planning for Urban Quality, Routladge 1997
  • Urban, F.; Slab and Tower-Histories of Global Mass Housing, Routledge 2012

Diğer Kaynaklar 

  • Heathcode, D.; Barbican-Penthouse Over the City, London 2012
  • Constructing Architecture-Materials, Processes, Structures, Birkhäuser, Basel, 2005
  • Alterman,R.; Neighbourhood Regeneration, London, Mansell,1991

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

 Belirtilen kaynaklardan çıktılar

Ödevler

 Her ders sonrasında çizim ve maket ödevi

Sınavlar

 2 adet Yarıyıl Sınavı (eskiz sınavı ve Jüri Değerlendirmesi), Ders içi performans değerlendirmesi ve Final Teslimi (Jüri Değerlendirmesi)

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları

Sayı

Katkı Yüzdesi

Ara Sınav

2

20

Ödev (araştırma-pafta sunumu)

1

20

Proje

 

 

Laboratuvar

 

 

Arazi Çalışması

 

 

Seminer ve Sunum

 

 

Diğer

1

15

Final sınavı

1

45

Final Sınavının Ağırlığı

 

45

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı

 

55

Toplam

 

100

Ders Kategorisi

Temel Mesleki Dersler

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
 

No

 

Program Öğrenme Çıktıları

 

Katkı Seviyesi

(1: en düşük,                      5: en yüksek)

1 2 3 4 5
1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme becerisi     X    
2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve dokümantasyonu becerisi          
3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi     X    
4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygulama becerisi     X    
5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama,          
6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler ve tarihi mirasın etkilerini anlama          
7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama          
8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını anlama          
9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama          
10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama          
11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak yerleşme ve bina tasarımı becerisi          
12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği sitemlerinin temel ilkelerini anlama,          
13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını anlama     X    
14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini anlama          
15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama          
16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama     X    
17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama          
18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve entegre edebilme becerisi          
19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi     X    
20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) geliştirme ve değerlendirme becerisi          
21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama          
22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama          
23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi          
24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini anlama          
25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, çeşitlilik konularını anlama          
26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama          
27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın yasal sorumluluklarını anlama          
28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama          
29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle ilgili etik konularını anlama          

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati)

14

8

112

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

8

112

Kısa Sınav

-

-

-

Ödevler/çeviri çalışmaları

-

-

-

Sunum/Seminer Hazırlama

4

3

12

Ara sınavlar

2

8

16

Proje

-

-

-

Laboratuar

-

-

-

Arazi Çalışması

2

8

16

Diğer

6

3

18

Yarıyıl Sonu Sınavı

1

8

8

Toplam İş Yükü

 

 

294

Toplam İş Yükü / 25

 

 

11,76

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi

 

 

12

3