Ders Kodu: 
ARCH 471
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Türk mimarisinin menşei meselesinin ileri düzeyde irdelenmesidir. Anadolu Öncesi Türklerde tespit edilmiş sanatsal faaliyetlerin ve mimari ürünlerin Anadolu Uygarlıkları potasındaki yansımasının karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve Osmanlı Türk Mimarisinin oluşumundaki etkilerinin irdelenmesidir.
Dersin İçeriği: 

Türklerin İslamiyet’i kabulünden önce oluşturdukları Orta Asya yapılarında ve Budist tapınaklarında kullanılan mekanlar ve mimari elemanlar ile göçebe Türk Topluluklarının ürettiği eserlerin Anadolu’daki kalıcı mimari ürünlerdeki yansımaları örnekler üzerinde karşılaştırmalı olarak incelenecek ve daha sonra Osmanlı-Türk Mimarisinin karakteristikleri irdelenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7: Teknik Gezi;
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Turk Mimarlık Tarihi ile ilgili kronolojik sergileme becerisi

3, 6

1,2,3,4,7

A, C

2) Turk Mimarlık Tarihi konularında analiz ve değerlendirme yapabilme becerisi

3, 6

1,2,3,4,7

A, C

3) Turk Mimarlık Tarihi konularını detaylı irdeleme

3, 6

1,2,3,4,7

A, C

4) Turk Mimarlık Tarihi konularını karşılaştırmalı irdeleme becerisi

3, 6

1,2,3,4,7

A, C

5) Yeni mimari tasarım problemlerini Turk Mimarlık örneklerini kullanarak irdeleme becerisi

3, 6

1,2,3,4,7

A, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta 

Konular 

Ön Hazırlık

1

Türk Mimarisinin menşei meselesi

 

2

Bizans Mimarisi ile ilişkiler

 

3

Anadolu Öncesi Türk Mimarisi(Gazne-Karahanlı-Büyük Selcuklu)

 

4

Anadolu da Erken Türk Mimarisi (Anadolu Selçuklu-Beylikler)

 

5

Osmanlı Türk Mimarisi(Osmanlı Erken Dönem)

 

6

Osmanlı Türk Mimarisi (Osmanlı 16.yüzyıl)

 

7

Osmanlı Türk Mimarisi (Osmanlı 16.yüzyıl)

 

8

Osmanlı Türk Mimarisi(Osmanlı Geç Dönem)

 

9

ARA SINAV

 

10

SEMİNER (Gazne-Karahanlı-Büyük Selcuklu)

 

11

SEMİNER (Anadolu Selçuklu)

 

12

SEMİNER (Osmanlı Erken Dönem)

 

13

SEMİNER (Osmanlı 16.yüzyıl)

 

14

SEMİNER (Osmanlı Geç Dönem)

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu  

-Unsal , Turkish Islamic Architecture-Seljuk to Ottoman, First published by Alec Tiranti Ltd, 1970, London.

-Kuban, Türk Barok Mimarisi Hakkında Bir Deneme, İstanbul, 1954 (Yeterlik Tezi)
-Kuban, Osmanlı Dini Mimarisinde İç Mekan Teşekkülü. Rönesansla Bir Mukayese, İstanbul, 1958 (Doçentlik Tezi)
-Kuban, Bir Batı Anadolu Gezisi İzlenimleri, İstanbul, 1961
- Kuban, Anadolu-Türk Mimarisinin Kaynak ve Sorunları, İstanbul, 1965 (Profesörlük Tezi)
-Kuban, Türkiye Sanatı Tarihi, İstanbul, 1970; 7. Baskı 1996 (Gerçek Yayınları, 100 Soruda Serisi) (ÇAĞDAŞ YAYINLARI)
-Kuban, Mimarlık Kavramları, İstanbul, 1973; 4. Baskı 1998, 6. Baskı 2002 (YEM)
-Kuban, Muslim Religious Architecture, Part I, Leiden, 1974; Part II, Leiden, 1985 (Iconography of Religions, XXII, 2, 3) (BRILL)
-Kuban,  Sanat Tarihimizin Sorunları, İstanbul, 1975; (Genişletilerek) Türk ve İslam Sanatı Üzerinde Denemeler, İstanbul, 1982; 2. Baskı, 1995 (ARKEOLOJİ VE SANAT)
-Kuban,  Turkish Culture and Arts, İstanbul, 1985 (BBA)

-Kucukkaya, “Kundekari in Turkish-Ottoman Arts, Arts of Asia, Vol.33, Number 3, May-June 2003,pp.129-136. http://www.artsofasianet.com/backissues/back_issues/33/iss33may_jun.htm
11. Kucukkaya, “Conservation of Turkish Ottoman Architecture, Inaugural Lecture, 19 May 2011,

Diğer Kaynaklar  

 
  • Kuban, Batıya Göçün Sanatsal Evreleri. Anadolu’dan Önce Türklerin Sanat Ortaklıkları, İstanbul, 1993 (CEM)
    -Kuban,  İzmir ve Ege’den Mimari İzlenimler, (D. Goffman’la birlikte; Çizimler: Kaya Dinçer, İzmir, 1994 (ÇİMENTAŞ, İZMİR)
    - -Kuban, Istanbul, An Urban History. Byzantion, Constantinopolis, Istanbul, 1996; Türkçe Çevirisi: İstanbul, Bir Kent Tarihi. Bizantion, Konstantinopolis, İstanbul, İstanbul, 1996; İkinci Türkçe Baskısı, İstanbul, 2000 (TARİH VAKFI)
    -Kuban, Sinan’ın Sanatı ve Selimiye, İstanbul, 1997; 2. Baskı 1998; İngilizce Çevirisi: Sinan’s Art and Selimiye, Istanbul, 1997 (Aydın Doğan Vakfı Sosyal Bilimler 1997 Ödülü) (TARİH VAKFI)

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

 Belgesel, film, slayt gösterimi  

Ödevler

 Seminer

Sınavlar

 1 ara sınav ve final sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları 

Sayı 

Katkı Yüzdesi 

Ara Sınav

1

%30

Ödev (araştırma-pafta sunumu)

   

Proje

   

Laboratuvar

   

Arazi Çalışması

   

Seminer ve Sunum

1

%30

Diğer

   

Final sınavı

1

%40

Final Sınavının Ağırlığı

 

%40

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı

 

%60

Toplam 

 

%100

Ders Kategorisi

Uzmanlık / Alan Dersleri

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

 

No

 

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Seviyesi

(1: en düşük,                      5: en yüksek)

1

2

3

4

5

1

Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme becerisi

         

2

İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve dokümantasyonu becerisi

         

3

Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi

     

X

 

4

Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygulama becerisi

         

5

Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama,

         

6

Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler ve tarihi mirasın etkilerini anlama

     

X

 

7

Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama

         

8

Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını anlama

         

9

Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama

         

10

Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama

         

11

Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak yerleşme ve bina tasarımı becerisi

         

12

Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği sitemlerinin temel ilkelerini anlama,

         

13

Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını anlama

         

14

Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini anlama

         

15

Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama

         

16

Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama

         

17

Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama

         

18

Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve entegre edebilme becerisi

         

19

Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi

         

20

Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) geliştirme ve değerlendirme becerisi

         

21

Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama

         

22

Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama

         

23

Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi 

         

24

Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini anlama

         

25

Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, çeşitlilik konularını anlama

         

26

Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama

         

27

Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın yasal sorumluluklarını anlama

         

28

Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama

         

29

Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle ilgili etik konularını anlama

         

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

4

56

Kısa Sınav

1

12

12

Ödevler/çeviri çalışmaları

-

-

-

Sunum/Seminer Hazırlama

1

20

20

Ara sınavlar

1

3

3

Proje

-

-

-

Laboratuvar

-

-

-

Arazi Çalışması

-

-

-

Diğer

-

-

-

Yarıyıl Sonu Sınavı

1

3

3

Toplam İş Yükü

   

136

Toplam İş Yükü / 25

   

5,44

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi

   

5

Hiçbiri