Course Code: 
ARCH 416
Course Type: 
Area Elective
Theory: 
3
Practice: 
0
Lab: 
0
Credits: 
3
ECTS: 
5
Course Language: 
İngilizce
Course Objectives: 
Informing the student about the practice of architecture from the proclamation of the Republic to the 1980s in our country.
Course Content: 

Republican Period Turkey Architecture

Course Methodology: 
1: Lecture, 2: Question-Answer, 3: Discussion, 4: Seminar, 5: Project, 6: Teamwork; 7:Technical excursion
Course Evaluation Methods: 
A: Testing, B: Jury, C: Homework, D:Quiz

Vertical Tabs

Course Learning Outcomes

Learning Outcomes

Program Learning Outcomes

Teaching Methods

Assessment Methods

 1. Gaining awareness about the Turkish Architecture of the Republican Period

6, 7

1, 2, 3, 4

A, C, D

 1. To gain the ability to evaluate the Turkish Architecture of the Republican Period within its political and social background

6, 7

1, 2, 3, 4

A, C, D

 1. To learn about the important architects and buildings of Republican Turkey

6, 7

1, 2, 3, 4

A, C, D

Course Flow

COURSE CONTENT

Week

Topics

Preparation

1

Early Republican Architecture: First National Architecture

 

2

Building the nation: Ankara monumental architecture

 

3

First Academy graduates: Istanbul civil architecture and Arkitekt

 

4

Rising nationalism: The Second National Architecture

 

5

After the Second World War: Brutalism

 

6

Midterm

 

7

A gentleman: Sedad Hakkı Eldem

 

8

Early vernaculars: Altuğ-Behruz Çinici

 

9

Competition architects: Doğan Tekeli-Sami Sisa

 

10

A game changer: Turgut Cansever

 

11

1970s: Various architectural productions (Baysal-Birsel, Cengiz Bektaş, Utarit İzgi, Şandor Hadi...)

 

12

Architecture in neoliberal Turkey: 1980s

 

13

Presentations

 

14

Presentations

 

Recommended Sources

RECOMMENDED SOURCES
Textbook
Additional Resources
 1. Akcan, E. (2001). Americanization and Anxiety: Istanbul Hilton Hotel by SOM and Eldem. Oriental-Occidental: Geogaphy, Identity, Space, 7(1), 38-44. 
 2. Akın, G. (2004). Brütalizm, Mir Modernist Üslup. Betonart, 8, 2-4.371
 3. Akpınar, İ. (2010). İstanbul’u (Yeniden) İnşa Etmek: 1937 Henri Prost Planı. In E. Ergut (Ed.), 2000’den kesitler II: Cumhuriyet’in Mekanları/Zamanları/İnsanları (pp. 107-124). Ankara: Dipnot Yayınları and ODTÜ Yayınevi.
 4. Akpolat, M. (2003). Mimar Şevki Balmumcu'nun ve Ankara Sergi Evi Binasının Üzüntü Verici Öyküsü. Kebikeç, 16, 309-321.
 5. Alpagut, L. K. (1999). Mimar Clemens Holzmeister ve II. Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 6. Alsaç, Ü. (1973). Türk Mimarlık Düşüncesinin Cumhuriyet Devrindeki Evrimi. Mimarlık Dergisi, 11-12, 12-25.
 7. Altan, E. (2006). Sergievi'nden Opera'ya: Bir Dönüşüm üzerine Notlar. DOXA, 5, 83-92. 
 8. Altan, E. (2009). Sergievi-Opera Binası. Bina Kimlikleri Söyleşileri (s.5-9). Ankara: TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yayınları.
 9. Anonim (1933). Sergi Binası Müsabakası. Mimar, 29, 131-153. 
 10. Anonim (1938). Milli Mimari Meselesi ve Cereyanlar. Arkitekt, 87, 95. 
 11. Arseven, C. E. (1931). Yeni Mimari. İstanbul: Agâh Sabri Kütüphanesi.
 12. Aslanoğlu, İ. (1985). Ankara Sergievi Binası. Mimarlık, 219, 37-39. 
 13. Aslanoğlu, İ. (2010). Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı 1923-1938. İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları.
 14. Atay, F. R. (1934). Türk Mimarlığı. Mimar, 4, 284. 
 15. Balmumcu, Ş. (1935). Sergi Evi. Arkitekt, 52, 97-107. 
 16. Balmumcu, Ş. (1946). İstanbul Belediye Sarayı ve Türk Mimarları. Mimarlık, 1-2, 25-26. 
 17. Batur, A. (1997). Anıtkabir Üslup Ötesi ve Zaman Dışı Bir Tasarım veya Büyük Ölüm'ün Patetik Yontusu. İçinde A. Batur (Ed.), Atatürk İçin Düşünmek İki Eser, Katafalk ve Anıtkabir İki Mimar, Bruno Taut ve Emin Onat (s.75-90). İstanbul: İTÜ Rektörlüğü Yayınları.
 18. Batur, A. (2002). M. Vedad Tek Kimliğin İzinde Bir Mimar. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 19. Batur, A. (2005). A Concise History: Architecture in Turkey During the 20th Century. Ankara: Chamber of Architects of Turkey.
 20. Bonatz, P. (1944, 10 Kasım). Anıt-Kabir. Ulus Gazetesi, 5-6.
 21. Boran, T. (2011). Mekân ve Siyaset İlişkisi Bağlamında Anıtkabir (1933-1973) (Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara.
 22. Bozdoğan, S. (2008). Modernizm ve Ulusun İnşası Erken Cumhuriyet Türkiyesi'nde Mimari Kültür (T. Birkan, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 23. Bozdoğan, S. (2016). Turkey’s postwar modernism: a retrospective overview of architecture, urbanism, and politics in the 1950s. In M. Ö. Gürel (Ed.), Mid-Century Modernism in Turkey Architecture Across Cultures in the 1950s and 1960s (pp. 9-27). London and New York: Routledge.
 24. Bozdoğan, S., Akcan, E. (2012). Turkey modern architectures in history. London: Reaktion Books.
 25. Can, A. (2021). Paul Bonatz’ın Türkiye Yılları. Ankara: Nobel Bilimsel Eserler.
 26. Cengizkan, A. (2010). Türkiye İçin Modern ve Planlı Bir Başkent Kurmak 1920-1950. Erişim: 8 Eylül 2017, http://www.goethe.de/ins/tr/ank/prj/urs/geb/sta/trindex.htm
 27. Çakar, H. U. (2010). Mimar Ernst Arnold Egli ve Eski Musiki Muallim Mektebi (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 28. Demirgüç, U. (2006). Mimarlıkta Eleştirel Bölgeselcilik ve Turgut Cansever (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 29. Eldem, S. H. (1939). Milli Mimari Meselesi. Arkitekt, 105-106, 220-223. 
 30. Eldem, S. H. (1940). Yerli Mimariye Doğru. Arkitekt, 111-112, 69-74. 
 31. Eldem, S. H. (1973). Elli Yıllık Cumhuriyet Mimarlığı. Mimarlık, 11-12, 5-11. 
 32. Erkmen, E. (1998). Clemens Holzmeister ve Türk Mimarlığındaki Yeri (Doktora Tezi). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 33. Erkol, İ. (2016). Türkiye Mimarlığında Modernizmin Revizyonları (1960-1980) (Yayımlanmamış doktora tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 34. Genim, S. (2013). İstanbul Kültür Sarayı'ndan Atatürk Kültür Merkezi'ne. Erişim: 8 Eylül 2017, http://www.sinangenim.com/tr/articles.asp?ID=7&Y=2013&AID=184&do=detail
 35. Hamdi, B., Sırrı, B. (1932). Türk Mimarisi. Mimar, 4, 114-115. 
 36. Hasol, D. (1998). Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü. İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayınları.
 37. Hasol, D. (2017). 20. Yüzyıl Türkiye Mimarlığı. İstanbul: YEM Yayınları.
 38. Hızlı, N. (2013). Cumhuriyet Dönemi Modernleşmesi: Türkiye'de Mimarlık Eğitimi Reformu Bağlamında Ernst Arnold Egli (Yüksek Lisans Tezi). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 39. Lewis, B. (2010). Modern Türkiye'nin Doğuşu (B. B. Turna, Çev.). Ankara: Arkadaş Yayınları.
 40. Metigil, F. (1945, 20 Kasım). Saraçoğlu Mahallesi Dolayısıyla Milli Mimariye Doğru. Ulus Gazetesi.
 41. Nasır, A. (1991). Türk Mimarlığında Yabancı Mimarlar (Dktora Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 42. Nicolai, B. (2011). Modern ve Sürgün Almanca Konuşulan Ülkelerin Mimarları Türkiye'de 1925-1955 (Y. Pöğün Zander, Çev.). Ankara: TMMOB Mimarlar Odası Yayınları.
 43. Önal, M. (1982). Şevki Balmumcu ve Yaşamı. Mimarlık, 179, 3-4. 
 44. Özhan, M. (2008). Liselerde okutulan "Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" Ders Kitaplarında Ulus, Ulusçuluk ve Ulus-Devlet Kavramları (1944-2007) (Bir İçerik Analizi Çalışması) (Yüksek Lisans Tezi). Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır.
 45. Sayar, Z. (1943). Anıt-Kabir Müsabakası Münasebetile. Arkitekt, 133-134, 1-21. 
 46. Sayar, Z. (1945). Müsabakalar ve Jüriler. Arkitekt, 161-162, 95-96.
 47. Sayar, Z. (1946). Mimarlık Politikamız. Arkitekt, 169-170, 3-4. 
 48. Sayar, Z. (1953). Opera Binası. Arkitekt, 259-260, 94. 
 49. Sudjic, D. (2006). Competitions: The Pitfall and the Potentials. In C. Malmberg (Ed.), The Politics of Design: The Competitions for Public Projects (s.53-66). USA: Princeton University Press.
 50. Tanju, B. (1999). 1908-1946 Türkiye Mimarlığının Kavramsal Çerçevesi (Doktora Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 51. Tanju, B., Tanyeli, U. (2009). Sedad Hakkı Eldem II Retrospektif. İstanbul: Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi Yayınları.
 52. Tanyeli, U. (2007). Mimarlığın Aktörleri Türkiye 1900-2000. İstanbul: Garanti Galeri Yayınları.
 53. Tanyeli, U., Yücel A. (2007). Turgut Cansever Düşünce Adamı ve Mimar. İstanbul: Garanti Galeri & Osmanlı Bankası Müzesi Yayınları. 
 54. Tümer, G. (1998). Cumhuriyet Döneminde Yabancı Mimarlar Sorunu (1920'lerden 1950'lere). İzmir: Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yayınları.
 55. Uçarol, R. (1995). Siyasi Tarih (1789-1994). İstanbul: Filiz Kitapevi.
 56. Uğurlu, Ö. (2013). Neoliberal Politikalar Ekseninde Türkiye’de Kentsel Mekânın Yeniden Üretimi. Türk Tabipler Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, 1-2, 2-12.
 57. Ural, M. (1997). Anıtkabir'de Sanat 'Büyük Acı'yı Estetiğe Dönüştürmenin Bilinci, Yalın, İnsani. İçinde A. Batur (Ed.), Atatürk İçin Düşünmek İki Eser, Katafalk ve Anıtkabir İki Mimar, Bruno Taut ve Emin Onat (s.98-112). İstanbul: İTÜ Rektörlüğü Yayınları.
 58. Uybadın, R. (1945). Proje Müsabakalarına Dair. Mimarlık, 3-4, 26. 
 59. Wharton, A. J. (2016). The Istanbul Hilton, 1951-2014: modernity and its demise. In M. Ö. Gürel (Ed.), Mid-Century Modernism in Turkey Architecture Across Cultures in the 1950s and 1960s (pp. 141-163). London and New York: Routledge.
 60. Wilson, C. S. (2015). Anıtkabir'in Ötesi: Atatürk'ün Mezar Mimarisi: Ulusal Belleğin İnşası ve Sürdürülmesi (M. Beşikçi ve K. Kabadayı, Çev.). İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
 61. Yavuz, Y. (1981). Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi ve Mimar A. Kemalettin Bey. İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları.

Assessment

ASSESSMENT

IN-TERM STUDIES

NUMBER

PERCENTAGE

Mid-terms

1

%25

Homework 

1

%25

Project (Assignment)

-

 

Laboratory

-

 

Field survey

-

 

Seminars/presentations

-

 

Other

-

 

Final Exam (Final Project)

1

%50

Contrıbutıon of Final Examination to Overall Grade

 

%50

Contrıbutıon of In-term Studies to Overall Grade 

 

%50

Total

 

%100

Course Category 

Expertise/Field Courses

Course’s Contribution to Program

COURSE'S CONTRIBUTION TO PROGRAM

 

No

 

Program Learning Outcomes 

Contribution Level

 (1: lowest,                               5: highest )

1

2

3

4

5

1

Critical thinking skills: Ability to develop clear and open questions, use abstract ideas to express ideas, evaluate opposing views, reach to the well-examined results and test them with similar criteria and standards

         

2

Communication / Graphic communication skills: Ability to formally express each stage of planning and design process with various techniques including hand-drawings and information technologies to create appropriate presentations; to have an ability of a complete and accurate technical description and documentation of the project

         

3

Research skills/ Ability of Utilization from Examples: Ability to obtain relevant information, assessment, recording and apply during the architectural processes; the ability to discover examples that are appropriate to program and form, concerning the composition and development of architectural and urban projects

         

4

Design skills: Understanding the creation, development and implementation processes of two and three dimension design, architectural composition, and visual perception and organization in urban design, ability to apply basic architectural principles in building, interiors and layout

         

5

World architecture: Comprehending the rules of world  architecture, landscape and urban design, and also the climatic, technological, socio-economic and cultural factors which shape these principles

         

6

Regional Architecture / Cultural Diversity: Comprehending the effects of national traditions and historical heritage in national and vernacular architecture including local architecture, landscape and urban design.

       

X

7

Cultural Heritage and Conservation: Having awareness of the protection of historical areas as well as the basic principles for the documentation of historical monuments and buildings for the preparation of their restoration projects.

   

X

   

8

Sustainability: Conservation of artificial sources which also include naturally and culturally significant buildings and spaces, regarding the role of sustainability in the architectural and urban design decisions and understanding the formation of healthy buildings and establishments  

         

9

Social Responsibility: Comprehending  the needs, behaviors, social and spatial patterns which characterize different cultures

         

10

Nature and Human: Understanding the interaction between physical environment and humans

         

11

Geographical Conditions: Ability to design settlement and building considering the natural and artificial properties of site  

         

12

Life safety: Understanding the basic principles of life safety systems with an emphasis on the topic of emergency exits

         

13

Structural systems: Understanding the behavioral principles of standing structures with vertical and horizontal forces and the development and application of contemporary load-bearing systems

         

14

Building Physics and Environmental Systems: Understanding the basic principles of lighting, acoustics, air-conditioning and energy use in the design of environmental systems.

         

15

Building Shell Systems: Understanding the materials and basic design systems and correct application types of building shells

         

16

Building Service Systems : Understanding the basic design principles of building service systems composing,  plumbing , electric , vertical circulation, communication, security and fire safety systems

         

17

Construction Materials and Applications: Understanding the principles and standards of building materials and components in terms of production and applications.

         

18

Integration of Building Systems: Ability of evaluation, selection and integration of building service systems, environment, security and building shells in building design.

         

19

Program Organization and Evaluation: The ability to evaluate an architectural project with a comprehensive program, according to the design criteria concerning the client, user requirements, appropriate precedents, space and equipment requirements, site conditions and related laws and standards

         

20

Comprehensive Project Development: Ability to improve and evaluate an architectural project with comprehensive program from graphical design to system details (Structural and environmental systems, security, etc.)

         

21

Control of Building Cost: Within the framework of the design project; understanding the basics of finance, building economy and cost control

         

22

Architect-Employer Relationship: Understanding the responsibility of analyzing the requirements of the owner and customer as an architect

         

23

Teamwork and Collaboration: Ability to enhance individual skills and take on different roles through identification and work as a member of the design team , in conjunction with other environments

         

24

Project Management: Understanding the duty of tasking, contracting, personnel management, consultants, project delivery methods and service agreement 

         

25

Application Management: Understanding issues of office organization, business planning, marketing, financial management, project management, risk mitigation, the basic principles of leadership and the profession of issues affecting the globalization, outsourcing, project delivery, expanding practice that support the profession of architecture 

         

26

Leadership: Understanding the pioneer role of the architect in the process of project and design for contract administration

         

27

Legal Rights and Responsibilities: Understanding the legal responsibilities of the architect in building design and construction such as public health, safety and well-being, property rights, zoning and housing regulations, user rights which affect architectural studies

         

28

Architectural Practice / Professional Development: Understanding the role of the internship in professional development, and  mutual rights and responsibilities of the employer and the trainee

         

29

Professional Ethics: Understanding the ethical issues that are related to the professional adjudication in architectural design and practice

         

ECTS

ECTS / STUDENT WORK LOAD

 

NUMBER

DURATION 
(HOURS)

TOTAL WORK LOAD 
(HOURS)

Course Duration (14 weeks x total work hours)

14

3

42

Workload outside the classroom (research and reviews)

14

4

56

Quiz

1

3

3

Homework

1

6

6

Presentation/Seminars

1

3

3

Midterm

1

3

3

Project

-

-

-

Laboratory

-

-

-

Field survey 

     

Others 

6

3

18

Final exam (Final Project)

1

3

3

Total work load 

   

137

Total work load / 25

   

5,48

ECTS of the course

   

5

None