Ders Kodu: 
PA 204
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders kentleşmenin sosyal, siyasal, ekonomik ve çevresel açılardan kavramlarının ve birbiriyle ilgili konularını ele almak üzere kurgulanmıştır. Ders kentleşmenin değişik ölçeklerde ekonomi politiğini inceler ve özellikle çevre üzerindeki etkilerini inceler.
Dersin İçeriği: 

Bu ders kentleşmenin nedenlerini ve çevresel sonuçlarını  küresel ve yerel ölçeklerde değerlendirir. Aşırı kentleşme, mega kentleşme gibi sorunları onları yaratan yerel şartlarla birlikte ele alır. Ayrıca şehirlerin, toplulmsal hareketlerin ve kurumların çevresel sorunları ele almadaki rollerini inceler.​

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Kentleşmenin temel tartışmalarını, kavramlarını ve konularını anlamak

3

1,2,3

A

Küresel ölçekte sosyal, ekonomik ve çevresel sistemlerin arasındaki ilişkeri anlamak

 

10

1,2,3

A

Çevresel sorunların ve çözümlerin değerlendirilmesinde dneyim kazanmak

 

3,5

1,2,3

A

Kentleşme ve çevre sorunlarına disiplinlerarası bilgi uygulayabilmek

12,3,5

1,2,3

A

Dersin Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Derse

 

2

Kentlerin tarihi

 

3

Kentleşme- Tanımlar, Kavramlar, Konular

 

4

Kentleşme Kuramları

 

5

Türkiye’de Kentleşme

 

6

Kent Hakkı

 

7

Küresel Kent

 

8

VİZE SINAVI

 

9

Kentte Çevre

 

10

Çevrenin Durumu

 

11

Çevre Politikası

 

12

Çevre Hareketleri

 

13

Küresel Çevre Sorunları

 

14

İklim Politikası

 

15

Review

 

16

FİNAL SINAVI

 

Kaynaklar

Ders Notu

Fikret Adaman& Murat  Arsel (2005) Environmentalism in Turkey: Between Democracy and Development, Ashgate

Ruşen Keleş ( 2006) Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi

 

Diğer Kaynaklar

İlhan Tekeli ( 2011) Kent Kentli Hakları Kentleşme ve Kentsel Dönüşü , Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

David Harvey ( 2013 ) Rebel Cities. From Right to the City to Urban Revolution, Verso

Manuel Castells (1983) The City and the Grassroots, University of California Press

Henri Lefebvre (2013 )  Kentsel Devrim, Sel Yayıncılık

Mehmet Ali Beyhan  ( 2012) Türkiye de İskan ve Şehirleşme Tarihi, Kitabevi Yayınları

Fikret Berkes & Mine Kışlalıoğlu ( 201) Çevre ve Ekoloji, Remzi Kitabevi

Çağlar Keyder (200)  İstanbul: Yerel ile küresel arasında, Metis

Pamela S. Chasek David L. Downie Janet Welsh Brown (2013) Global Environmental Politics, Westview Press.

 

Saskia Sassen (2000) The Global City, Princeton Univeristy Press

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar

Çevre İhtilafları Atlası www.direncevre.org

Environmental Performance Index http://epi.yale.edu/

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Kısa Sınav

 

 

Ödev

 

 

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Kamu Yönetiminin evrensel ilkeleri ve Türk Kamu Yönetiminin yapı ve süreçlerininin bilgisine sahip olması

 

 

X

 

 

2

Hukukun üstünlüğüne ve hukukun evrensel ilkelerine inanan ve Türk Hukuk sistemini bilmesi

 

X

 

 

 

3

Çevreye duyarlı ve bu konuda kamu politikaları geliştirebilecek ve uygulayabilecek niteliğe sahip olması

 

 

 

 

X

4

Atatürkçü düşüncenin bilimin yol göstericiliğine verdiği önemi kavraması

X

 

 

 

 

5

Türkiye’nin sosyo-politik tarihini ve yapısını bilen yönetici adayları yetiştirilmesi

 

 

 

X

 

6

Teknolojik gelişmeleri takip eden ve teknolojinin kamu ile özel sektör alanlarında etkin kullanımını sağlama yeteneklerinin geliştirilmesi

 

X

 

 

 

7

İletişim ve liderlik becerilerinin kazandırılması

 

X

 

 

 

8

Mezunların İngilizce ve Türkçe ifade yeteneklerinin geliştirilmesine özellikle önem verilmesi

 

 

X

 

 

9

AB müktesebatının öğretilmesi

 

 

X

 

 

10

Küresel ve bölgesel gelişmelerin farkındalığı

 

 

 

 

X

11

Sanatın işlevinin kavranışı temel çıktı hedefleridir

X

 

 

 

 

12

Programın esnekliğine, yan-dal ve anadal olanaklarına bağlı olarak kamu yöneticiliği yanısıra özel sektörde yarışabilecek

 

 

 

X

 

13

Uluslararası ilişkiler ve idare hukuku alanında mesleki fırsatları yakalayabilecek bir program çıktısı hedeflenmiştir.

 

 

X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

3

3

Kısa Sınav

1

2

2

Final

1

8

8

       

Toplam İş Yükü

 

 

109

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,36

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4

 

Hiçbiri