Ders Kodu: 
LAUD 225
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
1. Toprağın yapısının, oluşum olaylarının ve organik maddelerinin tanınması 2. Toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerinin tanıtılması 3. Toprak erozyonu olgusu ve toprak çeşitlerinin tanıtılması
Dersin İçeriği: 

Toprağın Tanımı, Toprağın Oluşum Olayları, Toprak Oluşturan Ana Kaya, Magma ve Kayaçlar, Toprağın Oluşumunda Etkili Olan Faktörler

Toprak Türleri ve Genel Özellikleri, Toprak Türünün Belirlenmesi, 

Toprağın Organik Maddesi, Toprak Canlılarının Sınıflandırılması, Toprağın Fiziksel Özellikleri, Toprağın Kimyasal Özellikleri, Toprak Erozyonu, Toprağın Bitki Besin Maddesi.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7: Teknik Gezi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Toprağın yapısı ve oluşum olayları hakkında bilgi sahibi olma 

1, 2, 8

1, 2, 3, 4

A, C

2) Toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi sahibi olma

1, 8

1, 2, 3, 4

A, C

3) Farklı toprak çeşitlerini ayırt edebilme becerisi

1, 5

1, 2, 3, 4, 7

A, C

4) Arazide toprağın fiziksel özelliklerini teşhis edebilme becerisi

1, 8, 9

1, 2, 3, 4, 7

A, C

5) Toprak türüne bağlı olarak karşılaşılabilecek problemlerin tespit edilme ve çözümleyebilme becerisi

2, 5, 9

1, 2, 3, 4

A, C

6) Toprak erozyonu hakkında bilgi sahibi olma

1, 2, 8

1, 2, 3, 4

A, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş: Dersin İçeriği, Kapsamı, Amacı ve Önemi

 

2

Toprağın Tanımı, Toprağın Oluşum Olayları

 

3

Toprak Oluşturan Ana Kaya, Magma ve Kayaçlar

 

4

Toprağın Oluşumunda Etkili Olan Faktörler

 

5

Toprak Türleri ve Genel Özellikleri

 

6

Toprak Türünün Laboratuvarda ve Elle Belirlenmesi

 

7

Toprağın Organik Maddesi, Toprak Canlılarının Sınıflandırılması

 

8

Ara sınav

 

9

Toprağın Fiziksel Özellikleri

 

10

Toprağın Fiziksel Özellikleri

 

11

Toprağın Fiziksel Özellikleri

 

12

Toprağın Kimyasal Özellikleri

 

13

Toprağın Kimyasal Özellikleri

 

14

Toprak Islah Yöntemleri

 

15

Toprak Erozyonu, Toprağın Bitki Besin Maddesi

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

-

Diğer Kaynaklar

White, R.E. 2006. Principles and Practice of Soil Science: The Soil as a Natural Resource. Blackwell Publishing.

Keefer, R. F. 2000. Handbook of Soils for Landscape Architects. Oxford University Press.

Kays, B. F. 2013. Planting Soils for Landscape Architectural Projects. American Society of Landscape Architects.

Craul, P. J. 1992. Urban Soil in Landscape Design, John Wiley & S.

Crauil, T.A. Craul, P.J. 2006. Soil Design Protocols for Landscape Architects and Contractors, Wiley.

Hopper, L.J. 2011. Graphic Standards Field Guide To Softscape, Wiley

Huang, P.M., Li, Yuncong, Sumner, M.E. 2012. Handbook of Soil Sciences: Properties and Processes. Boca Raton, Fla: CRC Press

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

-

Ödevler

-

Sınavlar

-

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

%60

Kısa Sınav

-

-

Proje 

-

-

Seminer ve Sunum

-

-

Ödev

1

%40

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

%60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

%40

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Kentsel Tasarım, Peyzaj Mimarlığı ve Planlama alanlarının temel konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması. 

       

X

 

2

Sürdürülebilirlik ilkelerini esas alan, doğayı tahrip etmeden, doğa ile uyumlu çevreler oluşturabilme konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması. 

     

X

   

3

Kentsel tasarımın sosyal ve fiziksel boyutu ve herkes için tasarım gibi evrensel öneme sahip konular hakkında bilgi sahibi olması. 

           

4

Ulusal/Uluslararası çevre politikaları ve mevzuatı gibi yasal ve yönetsel konularda bilgi sahibi olması 

           

5

Peyzaj envanter ve analizi, peyzajın doğal ve fonksiyonel yönleri, farklı ölçek ve içeriklerdeki alan kullanım tipleri ve işlevlerine yönelik bilginin kazandırılması. 

     

X

   

6

Kentsel tasarım donatı elemanları, yapım metotları ve teknolojileri, konstrüksiyon, maliyet analizi, belgelerin ve teknik şartnamelerin yazılması konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması. 

           

7

Kentsel Tasarım, Peyzaj Tasarımı ve Planlama alanlarının tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olması. 

           

8

Tahrip edilmiş çevreyi onarma, doğa koşullarını tanıma, yeni oluşturulacak mekânlarda doğa koşullarını koruyabilme ve yaratabilme becerisi. 

       

X

 

9

Alanında problem süreçlerini analiz edebilme ve uygun çözümler bulabilmek için modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme becerisi. 

       

X

 

10

Bilgi teknolojileri ve bilgisayar destekli çizim, sunum, mühendislik ve planlama programlarını kullanabilme; alanı ile ilgili güncel uygulamalar için gerekli teknikleri ya da araçları bulabilme ve kullanabilme becerisi. 

           

11

Bilgiye erişebilmek için kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarından yararlanabilme becerisi. 

         

 

12

Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 

           

13

Bireysel olarak ya da çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni. 

           

14

Alanı ile ilgili çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahip olma. 

           

15

İnsan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verme ve hareket etme. 

           

16

Mesleki alan ve uygulamada etik ve sorumluluk bilinci.

           

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 16x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

3

42

Ara Sınav

1

10

10

Kısa Sınav

-

-

-

Proje 

-

-

-

Seminer ve Sunum

-

-

-

Ödev

1

8

8

Final

1

16

16

Toplam İş Yükü

   

121

Toplam İş Yükü / 25

   

4,84

Dersin AKTS Kredisi

   

5

Hiçbiri