Ders Kodu: 
LAUD 211
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin temel amacı, doğal parametrelerin bir tasarım kaynağı olarak anlaşılmasını sağlamaktır. Ders tasarım ve doğa arakesitinde yer alan temel kavramların tanıtılmasını, doğanın bileşenlerini ele alarak tasarım yapmayı açıklamayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Doğal Sistemler ve Tasarım, Topoğrafya ve Peyzaj, Alan Plastiğinin Tanınması ve Kavramları, Arazi Formları,  Arazi Formlarının Fonksiyonel Kullanımları,  Su ve Peyzaj, Suyun Karakteristik Özellikleri, Suyun Fonksiyonel ve Görsel Kullanımları, Bitkisel Materyal ve Peyzaj, Bitkisel Materyallerin Fonksiyonel ve Mimarı Kullanımları, İklim ve Peyzaj, İklimi Oluşturan Öğeler, İklim Özelliklerinin Tasarıma Etkisi, Peyzaj Tasarımı ile Mikro Klima Arasındaki Etkileşim, İklimle Dengeli ve Enerji Etkin Tasarım Yaklaşımları, Tasarım Süreçleri.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7: Teknik Gezi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Jüri, C: Ödev, D: Kısa sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Doğal sistemlere ilişkin kavramları öğrenme

1, 2, 5

1, 2, 3, 4, 7

A, C

2) Arazi formlarını tasarım uygulamalarıyla ilişkili olarak ifade ve analiz edebilme  

1, 5, 8, 9

1, 2, 3, 4, 7

A, C

3) Doğaya ait bileşenleri tanımlayabilme ve tasarıma entegre edebilme

1, 2, 8, 9

1, 2, 3, 4, 7

A, C

4) Güncel yaklaşımlara uygun ve doğa ile bütünleşen tasarımlar yapabilme

2, 8, 9, 12, 14

1, 2, 3, 4, 7

A, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş: Dersin içeriği, kapsamı, amacı ve önemi. 

 

2

Doğal Sistemler ve Tasarım

 

3

Topografya ve Peyzaj, Alan Plastiğinin Tanınması ve Kavramlar: Eş Yükselti Eğrileri, Eğim ve Eğim Analizi

 

4

Arazi Formları: Düz Araziler, Konveks Araziler, Sırt Araziler

 

5

Arazi Formları: Konkav Araziler, Vadi Arazi Formu

 

6

Arazi Formlarının Fonksiyonel kullanımları: Mekan Tanımlama, Manzara Kontrolü

 

7

Arazi Formlarının Fonksiyonel Kullanımları: İklim Kontrolü, Yönlendirme Etkisi ve Estetik Amaçlı 

 

8

Ara Sınav

 

9

Su ve Peyzaj, Suyun Karakteristik Özellikleri, Suyun Görsel Kullanımları

 

10

Suyun Fonksiyonel Kullanımları: Drenaj, Sulama, İklim Kontrolü, Ses Kontrolü ve Rekreasyonel Amaçlı 

 

11

Bitkisel Materyal ve Peyzaj, Bitkisel Materyallerin Fonksiyonel Kullanımları

 

12

Bitkisel Materyallerin Mimari Kullanımları: Mekan Tanımlama,  Gösterim ve Gizlilik Kontrolü

 

13

İklim ve Peyzaj, İklimi Oluşturan Öğeler, İklim Özelliklerinin Tasarıma Etkisi

 

14

Peyzaj Tasarımı ile Mikro Klima Arasındaki Etkileşim, İklimle Dengeli ve Enerji Etkin Tasarım Yaklaşımları

 

15

Tasarım Süreçleri

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

-

Diğer Kaynaklar

Booth, N.K., 1990. Basic Elements of Landscape Architectural Design.

McHarg, I. 1992. Design with Nature, New York, J. Willey.

Sachs, A. 2007. Nature design: from inspiration to innovation.

Margolis, L., Robinson, A. 2007. Living Systems: innovative materials and technologies for alndscape architecture, Birkhauser.

Motloch, J.L. 2001. Introduction to landscape design.

Nagel, R. 2004. UXL encyclopedia of landforms and other geologic features

Rubenstein, H., 1987. A Guide to Site and Environmental Planning.

Horner, P., 1988. Earthworks, second edition.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

-

Ödevler

-

Sınavlar

-

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

%60

Kısa Sınav

-

-

Proje 

-

-

Seminer ve Sunum

-

-

Ödev

3

%40

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

%60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

%40

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Kentsel Tasarım, Peyzaj Mimarlığı ve Planlama alanlarının temel konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması. 

       

X

 

2

Sürdürülebilirlik ilkelerini esas alan, doğayı tahrip etmeden, doğa ile uyumlu çevreler oluşturabilme konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması. 

       

X

 

3

Kentsel tasarımın sosyal ve fiziksel boyutu ve herkes için tasarım gibi evrensel öneme sahip konular hakkında bilgi sahibi olması. 

           

4

Ulusal/Uluslararası çevre politikaları ve mevzuatı gibi yasal ve yönetsel konularda bilgi sahibi olması 

           

5

Peyzaj envanter ve analizi, peyzajın doğal ve fonksiyonel yönleri, farklı ölçek ve içeriklerdeki alan kullanım tipleri ve işlevlerine yönelik bilginin kazandırılması. 

       

X

 

6

Kentsel tasarım donatı elemanları, yapım metotları ve teknolojileri, konstrüksiyon, maliyet analizi, belgelerin ve teknik şartnamelerin yazılması konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması. 

           

7

Kentsel Tasarım, Peyzaj Tasarımı ve Planlama alanlarının tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olması. 

           

8

Tahrip edilmiş çevreyi onarma, doğa koşullarını tanıma, yeni oluşturulacak mekânlarda doğa koşullarını koruyabilme ve yaratabilme becerisi. 

     

X

   

9

Alanında problem süreçlerini analiz edebilme ve uygun çözümler bulabilmek için modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme becerisi. 

       

X

 

10

Bilgi teknolojileri ve bilgisayar destekli çizim, sunum, mühendislik ve planlama programlarını kullanabilme; alanı ile ilgili güncel uygulamalar için gerekli teknikleri ya da araçları bulabilme ve kullanabilme becerisi. 

           

11

Bilgiye erişebilmek için kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarından yararlanabilme becerisi. 

           

12

Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 

     

X

   

13

Bireysel olarak ya da çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni. 

           

14

Alanı ile ilgili çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahip olma. 

     

X

   

15

İnsan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verme ve hareket etme. 

           

16

Mesleki alan ve uygulamada etik ve sorumluluk bilinci.

           

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 15 x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

3

42

Ara Sınav

1

10

10

Kısa Sınav

-

-

-

Proje 

-

-

-

Seminer ve Sunum

-

-

-

Ödev

3

4

12

Final

1

16

16

Toplam İş Yükü

   

125

Toplam İş Yükü / 25

   

5,00

Dersin AKTS Kredisi

   

5

2