Ders Kodu: 
LAUD 211
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
1) Kentsel tasarımı yapılacak bir alanın morfolojik yapısını analiz edebilmek 2) Araziye uygun tasarım fikirleri geliştirebilmek 3) Tasarım fikirleri doğrultusunda alanda gerekli topoğrafik düzeltme ve iyileştirmeleri yapabilmek 4) Araziye uygun tasarım ve teknik yönleri birbiriyle ilişkilendirmek
Dersin İçeriği: 

Alan Plastiğinin Tanınması, Kavramlar ve Teoriler, Eş Yükselti Eğrileri ve Arazi Formu, Eğim ve Eğim Analizi, Arazi Biçimlendirmenin Estetik ve İşlevsel Gerekleri, Değişken Arazide Çevreye Uyumlu, Düz/Düzgün Tesis Alanı Yaratmak, Bozuk Arazi Formunun Düzeltilmesi ve Yükselti Farkının Duvarsız Çözümü, Alan Kullanım Biçimleri İçin Sınırlayıcı Faktörler, Yatay Yol Güzergâhı, Düşey Yol Güzergâhı, Otoparkların Planlama ve Tasarımı.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7: Teknik Gezi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Plan üzerinde kot ve eşyükselti eğrilerinin tanınması ve değişiminin sağlanması

1, 8, 9

1, 2, 3, 4, 7

A, C

2) Bozuk arazi formlarının gereksinimler doğrultusunda yeniden şekillendirilmesinin sağlanması

1, 2, 8, 9

1, 2, 3, 4, 7

A, C

3) Yapı ve tesislerin doğaya uyumlu bir şekilde tasarlama becerisini kazanmak

2, 8

1, 2, 3, 4, 7

A, C

5) Yatay ve düşey yol güzergâhlarını güvenli bir biçimde tasarlama becerisini kazanmak

1, 2, 9

1, 2, 3, 4, 7

A, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş: Dersin içeriği, kapsamı, amacı ve önemi.

 

2

Alan Plastiğinin Tanınması, Kavramlar ve Teoriler

 

3

Eş Yükselti Eğrileri ve Arazi Formu

 

4

Eğim ve Eğim Analizi

 

5

Arazi Biçimlendirmenin Estetik ve İşlevsel Gerekleri

 

6

Değişken Arazide Çevreye Uyumlu, Düz/Düzgün Tesis Alanı Yaratmak

 

7

Problem Çözümü

 

8

Ara Sınav

 

9

Bozuk Arazi Formunun Düzeltilmesi ve Yükselti Farkının Duvarsız Çözümü

 

10

Problem Çözümü

 

11

Alan Kullanım Biçimleri İçin Sınırlayıcı Faktörler

 

12

Yatay Yol Güzergâhı

 

13

Düşey Yol Güzergâhı

 

14

Otoparkların Planlama ve Tasarımı

 

15

Öğrenci Sunumları

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

-

Diğer Kaynaklar

Booth, N.K., 1990. Basic Elements of Landscape Architectural Design.

Theodore, W., 1991. Site Design and Construction Detailing.

Steven, S., 1998. Site Engineering for Landscape Architects.

Harris, C. & Dines N., 1998. Time Saver Standards for Landscape Architecture.

Rubenstein, H., 1987. A Guide to Site and Environmental Planning.

Walker, T.D., 1992. Site Design and Construction Detailing.

Blanc, A., 1996. Landscape Construction and Detailing.

Horner, P., 1988. Earthworks, second edition.

Nelischer, M., 1987. Handbook of Landscape Architecture Construction.

Seçkin, B., 2003. Peyzaj Uygulama Tekniği.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

-

Ödevler

-

Sınavlar

-

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

%50

Kısa Sınav

-

-

Proje

-

-

Seminer ve Sunum

-

-

Ödev

2

%50

Final

1

%40

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

%60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

%40

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Kentsel Tasarım, Peyzaj Mimarlığı ve Planlama alanlarının temel konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması.

 

 

 

 

X

 

2

Sürdürülebilirlik ilkelerini esas alan, doğayı tahrip etmeden, doğa ile uyumlu çevreler oluşturabilme konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması.

 

 

 

 

X

 

3

Kentsel tasarımın sosyal ve fiziksel boyutu ve herkes için tasarım gibi evrensel öneme sahip konular hakkında bilgi sahibi olması.

 

 

 

 

 

 

4

Ulusal/Uluslararası çevre politikaları ve mevzuatı gibi yasal ve yönetsel konularda bilgi sahibi olması

 

 

 

 

 

 

5

Peyzaj envanter ve analizi, peyzajın doğal ve fonksiyonel yönleri, farklı ölçek ve içeriklerdeki alan kullanım tipleri ve işlevlerine yönelik bilginin kazandırılması.

 

 

 

 

 

 

6

Kentsel tasarım donatı elemanları, yapım metotları ve teknolojileri, konstrüksiyon, maliyet analizi, belgelerin ve teknik şartnamelerin yazılması konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması.

 

 

 

X

 

 

7

Kentsel Tasarım, Peyzaj Tasarımı ve Planlama alanlarının tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olması.

 

 

 

 

 

 

8

Tahrip edilmiş çevreyi onarma, doğa koşullarını tanıma, yeni oluşturulacak mekânlarda doğa koşullarını koruyabilme ve yaratabilme becerisi.

 

 

 

 

X

 

9

Alanında problem süreçlerini analiz edebilme ve uygun çözümler bulabilmek için modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme becerisi.

 

 

 

 

X

 

10

Bilgi teknolojileri ve bilgisayar destekli çizim, sunum, mühendislik ve planlama programlarını kullanabilme; alanı ile ilgili güncel uygulamalar için gerekli teknikleri ya da araçları bulabilme ve kullanabilme becerisi.

 

 

 

 

 

 

11

Bilgiye erişebilmek için kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarından yararlanabilme becerisi.

 

 

 

 

 

 

12

Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

 

 

 

 

 

 

13

Bireysel olarak ya da çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni.

 

 

 

 

 

 

14

Alanı ile ilgili çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahip olma.

 

 

 

 

 

 

15

İnsan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verme ve hareket etme.

 

 

 

 

 

 

16

Mesleki alan ve uygulamada etik ve sorumluluk bilinci.

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 15x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

2

28

Ara Sınav

1

6

6

Kısa Sınav

-

-

-

Proje

-

-

-

Seminer ve Sunum

-

-

-

Ödev

3

1

3

Final

1

12

12

Toplam İş Yükü

   

79

Toplam İş Yükü / 25

   

3,16

Dersin AKTS Kredisi

   

3

2