Ders Kodu: 
LAUD 202
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
4
Uygulama Saati: 
4
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
6
AKTS: 
10
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
1. Bir yerleşimi okumayı öğretmek ve peyzaj tasarımına ilişkin temel prensiplerini işlemek. 2. Peyzaj tasarımının temel değer ve prensiplerini yerleşim ölçeğine adapte etmek. 3. Kompleks bir tasarımın etkin sunumunu öğretmek. 4. Konstrüksiyon ve malzemelerin bir tasarımını nasıl etkilediğini öğretmek.
Dersin İçeriği: 

Giriş, Kişisel çalışma alanlarının belirlenmesi, Tasarım programının ve fonksiyon diyagramının oluşturulması, Konsept tasarım, Konsept tasarım değerlendirmesi ve biçim tasarımı, 1:100 eskizler, 1:100 avan proje, 1:100 eskizler, 1:100 kesin proje, Kesin tasarım değerlendirmesi, Detay çizimleri ve dokümantasyon.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Çizim, 5: Vaka Analizi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A.Sınav, B.Deney, C.Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

   Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Peyzaj mimarlığı pratiğinde yaratıcı problem çözme sürecine ait kavramalarını geliştirirler.

2 ve 7

1,2,3,4,5

A ve C

2) Peyzajın anlamına dayalı bir tasarım etiği geliştirirler.

10 ve 11

1,2,3,4,5

A ve C

3) Bireysel ve senkronize bir grup çalışması gerçekleştirilmesi konusunda yeteneklerini geliştirirler.

9

1,2,3,4,5

A ve C

4) İnsanın ve ekolojik sistemin ihtiyaçlarını dikkate alan, cevap veren bir dış mekan tasarımının nasıl yaratılabileceğini öğrenirler.

3 ve 11

1,2,3,4,5

A ve C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş ve Kişisel çalışma alanlarının belirlenmesi

 

2

Tasarım programının ve fonksiyon diyagramının oluşturulması

 

3

Konsept tasarım

 

4

Konsept tasarım değerlendirmesi ve biçim tasarımı

 

5

Tasarım gelişimi (1:100 eskizler)

 

6

Tasarım gelişimi (1:100 avan proje) – Ara dönem jürisi

 

7

Tasarım gelişimi (1:100 eskizler) –Döşeme planı

 

8

Tasarım gelişimi (1:100 eskizler) - Bitkilendirme planı

 

9

Tasarım gelişimi (1:100 eskizler) – Sulama planı

 

10

Tasarım gelişimi (1:100 eskizler) – Aydınlatma planı

 

11

Tasarım gelişimi (1:100 kesin proje)

 

12

Kesin tasarım değerlendirmesi

 

13

Sistem detayları  (1:50 - 1:20)

 

14

Detay çizimleri (1/10 – 1/5 – 1/1)

 

15

Projenin son değerlendirmesi

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Seçkin, N.P., Y.Ç. Seçkin, Ö.B. Seçkin, 2011. Sürdürülebilir Peyzaj Tasarımı ve Uygulama İlkeleri, Literatür, İstanbul.

Diğer Kaynaklar

Bertauski, T. 2009, Designing the Landscape, Pearson Prentice Hall, New Jersey.

Reid, G. W. 1993, From Concept to Form: In Landscape Design, Van Nostrand Reinhold, New York.

Sauter, D. 2005, Landscape Construction, Thomson Delmar Learning, New York.

Seçkin, Ö.B., 2004. Peyzaj Konstrüksiyonu Cilt I. (Landscape Architecture Construction Volume I). İ.Ü. Orman Fakültesi Yayını No: 4508/480, ISBN 975-404-464-3, İstanbul.

Seçkin, Ö.B., 2003. Peyzaj Uygulama Tekniği. Geliştirilmiş ve Güncelleştirilmiş İkinci Baskı  (Techniques of Landscape Architecture, Second Edition). İ.Ü.Orman Fakültesi Yayını No: 4105/453, ISBN 975-404-507-0, İstanbul.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Vaka Analizi Örnekleri

Ödevler

HaftalıkTasarım Ödevleri

Sınavlar

Eskiz

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

%40

Kısa Sınav

-

-

Ödev

12

%60

Toplam

14

%100

Finalin Başarıya Oranı

 

%50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

% 50

Toplam

 

%100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Sanatçı Peyzaj Mimarları yetiştirme.

     

X

   

2

Alanındaki temel bilgilere sahip olma, sağlıklı ve yaşanabilir mekanlar sağlama, çevreyi düzenleme becerisi.

       

X

 

3

Tahrip edilmiş çevreyi onarma, doğa koşullarını tanıma, yeni oluşturulacak mekanlarda doğa koşullarını koruyabilme ve yaratabilme becerisi.

       

X

 

4

Temel mühendislik bilgilerine sahip olma; doğayı tahrip etmeden, doğaya uygun çevre oluşturabilme becerisi.

   

X

     

5

Bilgi teknolojileri ve bilgisayar destekli çizim, sunum, mühendislik ve planlama programlarını kullanabilme; alanı ile ilgili güncel uygulamalar için gerekli teknikleri ya da araçları bulabilme ve kullanabilme becerisi.

     

X

   

6

Alanının temel konuları ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlaki teorik ve uygulamalı bilgileri yorumlayabilme ve çağımızdaki uygulamalara aktarabilme becerisi.

   

X

     

7

Alanında problem süreçlerini analiz edebilme ve uygun çözümler bulabilmek için modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme becerisi.

       

X

 

8

Bilgiye erişebilmek için kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarından yararlanabilme becerisi.

   

X

     

9

Bireysel olarak ya da çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni.

       

X

 

10

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.

       

X

 

11

Alanı ile ilgili çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma bilinci.

       

X

 

12

Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

 

 

X

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir:  16  x toplam ders saati)

16

8

128

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

8

4

32

Ara Sınav

1

8

8

Ödev

8

4

32

Final

1

8

8

Toplam İş Yükü

   

208

Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

8,32

Dersin AKTS Kredisi

   

10

2