Ders Kodu: 
LAUD 208
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
1) Peyzaj konstrüksiyon malzemeleri ve imalatları hakkında temel bilgiyi kazandırmak 2) Konstrüksiyon teknik ve araçlarından etkin bir biçimde yararlanmayı öğrenmek 3) Teknolojinin gelişmesine paralel olarak geliştirilen yeni malzeme çeşitleri ve kullanımları hakkında bilgilendirmek
Dersin İçeriği: 

Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında kullanılan doğal ve yapay malzemeler, çeşitleri, teknik özellikleri, kullanım alanları ve uygulama olanakları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7: Teknik Gezi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Peyzaj Mimarlığında yapı malzemelerinin tasarım ve uygulamada kullanımlarını kavrama

1, 6

1, 2, 3, 4, 7

A, C

2) Farklı yapı malzeme çeşitlerinin temel özelliklerini ve kullanım olanaklarını kavrama

1, 5, 6

1, 2, 3, 4, 7

A, C

3) Yapı malzemelerinin tasarımdaki önemini kavrama

3, 5, 6

1, 2, 3, 4

A, C

4) Teknoloji ile gelişen ve çeşitlenen güncel yapı malzemelerini ve uygulama olanaklarını irdeleme

9, 5, 6

1, 2, 3, 4, 7

A, C

5) Teorik bilgi ve tasarımı entegre etme becerisi kazanma

1, 3, 4, 9

1, 2, 3, 4, 7

A, C

Dersin Akışı

Ders Akışı

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş: Dersin Kapsam ve Amacının Açıklanması

 

2

Peyzaj Tasarımında Malzemeler. Malzemelerin Sınıflandırılması.

 

3

Doğal Taşlar, Agrega

 

4

Ahşap

 

5

Metaller,  Bitüm 

 

6

Pişmiş Toprak Ürünleri

 

7

Beton

 

8

Ara-Sınav

 

9

Sentetik Petrol Ürünleri

 

10

Seramik, Blok ve Karolar, Jeotekstil Malzemeler

 

11

Teknik Gezi

 

12

Döşeme Malzemelerinin İşlevsel ve Bileşimsel Kullanımları

 

13

Döşemeler için Tasarım Rehberi

 

14

Döşemeler için Konstrüksiyon Detayları

 

15

Döşemeler için Konstrüksiyon Detayları

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

-

Diğer Kaynaklar

Dines, N. T. and Brown K. D., 1999. Time Saver Standards Site Construction Details Manual, Mc-Graw Hill Publishing Company.

Ryan T. R., Allen E., Rand P. J., 2011. Detailing for Landscape Architects: Aesthetics, Function and Constructability.

Sovinski, R.W., 2009. Materials and Their Applications in Landscape Design, Wiley.

Blanc, A.,  1996.Landscape Construction and Detailing, McGraw-Hill,

Giles, F., 1999. Landscape Construction, Stipes Publishing.

Landphair H. and Klatt F., 1998.Landscape Architecture Construction, Prentice Hall PTR.

Sauter, D., 2004. Landscape Construction, Delmar Cengage Learning.

Thallon, R., 2003. Graphic Guide to Site Construction, Taunton.

Littlewood M., 2001. Landscape Detailing, Architectural Press.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

-

Ödevler

-

Sınavlar

-

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

%60

Kısa Sınav

-

-

Proje 

-

-

Seminer ve Sunum

1

%40

Ödev

-

-

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

%60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

%40

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Kentsel Tasarım, Peyzaj Mimarlığı ve Planlama alanlarının temel konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması. 

       

X

 

2

Sürdürülebilirlik ilkelerini esas alan, doğayı tahrip etmeden, doğa ile uyumlu çevreler oluşturabilme konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması. 

           

3

Kentsel tasarımın sosyal ve fiziksel boyutu ve herkes için tasarım gibi evrensel öneme sahip konular hakkında bilgi sahibi olması. 

       

X

 

4

Ulusal/Uluslararası çevre politikaları ve mevzuatı gibi yasal ve yönetsel konularda bilgi sahibi olması 

           

5

Peyzaj envanter ve analizi, peyzajın doğal ve fonksiyonel yönleri, farklı ölçek ve içeriklerdeki alan kullanım tipleri ve işlevlerine yönelik bilginin kazandırılması. 

     

X

   

6

Kentsel tasarım donatı elemanları, yapım metotları ve teknolojileri, konstrüksiyon, maliyet analizi, belgelerin ve teknik şartnamelerin yazılması konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması. 

       

X

 

7

Kentsel Tasarım, Peyzaj Tasarımı ve Planlama alanlarının tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olması. 

           

8

Tahrip edilmiş çevreyi onarma, doğa koşullarını tanıma, yeni oluşturulacak mekânlarda doğa koşullarını koruyabilme ve yaratabilme becerisi. 

           

9

Alanında problem süreçlerini analiz edebilme ve uygun çözümler bulabilmek için modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme becerisi. 

       

X

 

10

Bilgi teknolojileri ve bilgisayar destekli çizim, sunum, mühendislik ve planlama programlarını kullanabilme; alanı ile ilgili güncel uygulamalar için gerekli teknikleri ya da araçları bulabilme ve kullanabilme becerisi. 

           

11

Bilgiye erişebilmek için kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarından yararlanabilme becerisi. 

           

12

Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 

           

13

Bireysel olarak ya da çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni. 

           

14

Alanı ile ilgili çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahip olma. 

           

15

İnsan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verme ve hareket etme. 

           

16

Mesleki alan ve uygulamada etik ve sorumluluk bilinci.

           

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

2

42

Ara Sınav

1

10

10

Kısa Sınav

-

-

-

Proje 

-

-

-

Seminer ve Sunum

1

8

8

Ödev

-

-

-

Final

1

16

16

Toplam İş Yükü

   

121

Toplam İş Yükü / 25

   

4,84

Dersin AKTS Kredisi

   

5

2