Ders Kodu: 
LAUD 223
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu derste, peyzaj mimarlarının kullandığı peyzaj tasarımının en önemli fiziksel elemanlarından olan bitkisel materyalin, tasarıma ait özellikleri irdelenerek, fonksiyonel kullanımlarla bitkisel tasarım projelerinin geliştirilebilmesi için gerekli bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği: 

Bitkisel tasarımın temel ilkeleri, bitkisel kompozisyonun temel elemanları, tasarımda belirleyici olarak bitki karakteristikleri, bitkilerin estetik kullanımları, bitkilerin mimari kullanımları, bitkilerin mühendislik kullanımları, bitkisel tasarım süreci (bitkisel tasarım projelerinin hazırlanması, sit analizi, bitki seçimi, bitkilerin yerleştirilmesi ve aralarındaki mesafelendirme), bitkisel tasarıma farklı yaklaşımlar, bazı özel proje alanlarına ait tasarım ilkeleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Çizim 5: Örnek İnceleme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Tasarımın temel ilkelerini açıklar.

1,2,5,9,16

1,2,3

A,C

2) Bitkisel tasarımın temel ilkelerini peyzaj projelerine uygular.

1,2,5,9,16

1,2,3,4

A,C

3) Bitkisel materyalin tasarıma ait karakteristik özelliklerini analiz eder.

1,2,5,9,16

1,2,3

A,C

4) Bitkilerin estetik, mimari ve mühendislik kullanımlarını açıklar.

1,2,5,9,16

1,2,3,4,5

A,C

5) Bitkisel tasarım projeleri hazırlar.

1,2,5,9,16

1,2,3,4

A,C

6) Bitkisel kompozisyonları analiz eder.

1,2,5,9,16

1,2,3,4,5

A,C

7) Bitkisel tasarıma farklı yaklaşımları karşılaştırır.

 

1,2,3,5

A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

BITKISEL TASARIMA GIRIŞ. BİTKİSEL TASARIMIN TEMEL İLKELERİ. TASARIM ARACI OLARAK BİTKİLER.

Tasarımın Temelleri

2

BİTKİSEL MATERYALİN ESTETİK KULLANIMLARI.

Tasarımın Temelleri 

3

BITKISEL TASARIM KOMPOZISYONUNUN TEMEL ELEMANLARI.

Tasarımın Temelleri

4

TASARIMDA BELIRLEYICI OLARAK BITKI KARAKTERISTIKLERI. BITKI BOYU, BITKI FORMU, BITKI RENGI, YAPRAK ÇEŞIDI, BITKI TEKSTÜRÜ.

Bitkisel Tasarımın Temelleri

5

BITKISEL TASARIMIN GÖRSEL KOMPOZISYON ILKELERI. 

Bitkisel Tasarımın Temelleri

6

ÖDEVLERİN TARTIŞILMASI

Bitkisel Tasarım Kompozisyonları

7

ARA SINAV

 

8

BITKILERIN MIMARI KULLANIMLARI. MEKANSAL TASARIMIN ELEMANLARI. TASARIM BİLEŞENLERİ.

Peyzaj Tasarımı

9

BITKILERLE MEKAN OLUŞTURULMASI. BİTKİLERİN MEKANSAL KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ.

Peyzaj Tasarımı

10

BITKILERIN MÜHENDISLIK KULLANIMLARI, IKLIM KONTROLÜ, GÜRÜLTÜ KONTROLÜ, EROZYON KONTROLÜ VS.

Peyzaj Mühendisliği

11

BITKILERIN MÜHENDISLIK KULLANIMLARI.

Peyzaj Mühendisliği

12

BITKISEL TASARIM SÜRECI; BITKISEL TASARIM PROJELERININ HAZIRLANMASI.

Bitkisel Tasarım Süreci

13

SIT ANALIZI, BITKI SEÇIMI, BITKILERIN YERLEŞTIRILMESI VE ARALARINDAKI MESAFELENDIRME.

Bitkisel Tasarım Süreci

14

BITKISEL TASARIM PROJELERI VE ÖDEV ÜZERINDE TARTIŞILMASI.

Bitkisel Tasarım Projelerİ

15

BİTKİSEL TASARIM PROJELERİ VE ÖDEV ÜZERİNDE TARTIŞILMASI.

Bitkisel Tasarım Projeleri

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Karakaş, P., Planting Design Lecture Notes

Diğer Kaynaklar

Austin, Richard L. (1982) Designing with Plants

Robinson, Nick (1992) The Planting Design Handbook

Leszczenski, Nancy A (1998) Planting the Landscape  

Carpenter Philip L. & Walker T. D. (1998) Plants in the Landscape 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Örnek Bitkisel Tasarım Projeleri

Ödevler

Bitkisel Tasarım Kompozisyonlarının Değerlendirilmesi, Bitkisel Tasarım Projesine Ait Skeçler

Sınavlar

Yazılı  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

50

Ödev

2

50

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Kentsel Tasarım, Peyzaj Mimarlığı ve Planlama alanlarının temel konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması. 

       

X

 

2

Sürdürülebilirlik ilkelerini esas alan, doğayı tahrip etmeden, doğa ile uyumlu çevreler oluşturabilme konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması. 

     

X

   

3

Kentsel tasarımın sosyal ve fiziksel boyutu ve herkes için tasarım gibi evrensel öneme sahip konular hakkında bilgi sahibi olması. 

           

4

Ulusal/Uluslararası çevre politikaları ve mevzuatı gibi yasal ve yönetsel konularda bilgi sahibi olması 

           

5

Peyzaj envanter ve analizi, peyzajın doğal ve fonksiyonel yönleri, farklı ölçek ve içeriklerdeki alan kullanım tipleri ve işlevlerine yönelik bilginin kazandırılması. 

     

X

   

6

Kentsel tasarım donatı elemanları, yapım metotları ve teknolojileri, konstrüksiyon, maliyet analizi, belgelerin ve teknik şartnamelerin yazılması konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması. 

           

7

Kentsel Tasarım, Peyzaj Tasarımı ve Planlama alanlarının tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olması. 

           

8

Tahrip edilmiş çevreyi onarma, doğa koşullarını tanıma, yeni oluşturulacak mekânlarda doğa koşullarını koruyabilme ve yaratabilme becerisi. 

           

9

Alanında problem süreçlerini analiz edebilme ve uygun çözümler bulabilmek için modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme becerisi. 

       

X

 

10

Bilgi teknolojileri ve bilgisayar destekli çizim, sunum, mühendislik ve planlama programlarını kullanabilme; alanı ile ilgili güncel uygulamalar için gerekli teknikleri ya da araçları bulabilme ve kullanabilme becerisi. 

           

11

Bilgiye erişebilmek için kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarından yararlanabilme becerisi. 

           

12

Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 

           

13

Bireysel olarak ya da çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni. 

           

14

Alanı ile ilgili çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahip olma. 

           

15

İnsan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verme ve hareket etme. 

           

16

Mesleki alan ve uygulamada etik ve sorumluluk bilinci.

       

X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

16

1

16

Ara Sınav

1

10

10

Ödev

2

10

20

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

   

104

2