Ders Kodu: 
LAUD 305
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Öğrencilere, Kent içindeki ekolojik sistemler hakkında bilgi vermek ve sürdürülebilirlik, koruma, restorasyon vb. gibi ekolojik konseptlerden yararlanma yöntemlerini aktarmaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders kapsamında kent ekolojisinin tanımı ve içeriği; modern öncesi, modernizm ve sonrası ekolojik yaklaşımlar; Kentlerdeki biyolojik çeşitlilik, kirlilik ve atık yönetimi, iklim değişimi, sürdürülebilirlik ve eko-kentler gibi konular ile kent ekolojisinin peyzaj planlama ve tasarımdaki kullanımı konularında öğrencilerin bilgilendirilmeleri hedeflenmektedir.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7: Teknik Gezi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Jüri, C: Ödev, D: Kısa sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Geleceğin peyzaj plancı ve kent tasarımcısı olacak öğrencilere doğa ile ilişkilerini sorgulamalarını sağlamak,

 

1,2,3

A

Doğanın karmaşık yapısını analiz etmede kent ekolojisi biliminden yararlanma yollarını öğrenmek,

 

1,2,3

A

Kentin yapısı, fonksiyonu ve değişiminin kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki yönlendirici ve belirleyici rolünü algılamak,

 

1,2,3

A,C

Disiplinler arası bir ortamda çalışmak ve benzer disiplinlerle ortak problem çözme becerilerini ve bilimsel yazım ve sözlü iletişim yeteneğini geliştirmek

 

1,2,3

A,B

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Konular

Ön Hazırlık

Dersin ve içeriğinin tanıtılması, ders programı ve gerekli materyaller hakkında bilgilendirme

 

Ekolojinin temel ilkeleri, başlıca prensipleri ve terminolojisi

 

Ekolojik faktörler ve birbirleri ile olan  ilişkileri (anakara, iklim, toprak, organizmalar)

 

Kent ve Kent ekolojisi, Kent formu, yapısı ve dinamikleri

 

 Kentlerde ekosistem servisleri

 

Biyolojik Çeşitlilik ve Ekolojik düşünce temelleri

Kentleşmenin biyoçeşitlilik üzerindeki etkileri

 

Kent iklimi ve iklim değişikliği

 

Sürdürülebilirlik ve eco-kentler

 

Kirlilik ve atık yönetimi

 

Kentlerde doğa koruma ve kentsel restorasyon

 

Kentsel planlamada çatı teras bahçeleri

 

 Dikey bahçeler ve kentsel tarım olanakları

 

Kent ekosistemlerinin geleceği

 

Güncel proje örnekleri

 

Final sınavı

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

  • Forman, R.T.T., 2014. Urban Ecology: Science of Cities.Cambridge University Press. ISBN 0521188245

Cook E.,A. and van Lier H., N. 1994. “Landscape Planning and Ecological Networks” . ELSEVlER Science  B. V, ISBN 0-444-82084-1. The Netherlands.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

“Ekümenopolis Ucu olmayan Şehir” Belgesel gösterimi

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

%70

Kısa Sınav

 

-

Ödev

1

% 30

Toplam

 

% 100

Finalin Başarıya Oranı

 

% 50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

%50

Toplam

 

%100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Kentsel Tasarım, Peyzaj Mimarlığı ve Planlama alanlarının temel konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması.

 

 

 

 

 

 

2

Sürdürülebilirlik ilkelerini esas alan, doğayı tahrip etmeden, doğa ile uyumlu çevreler oluşturabilme konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması.

 

 

 

 

 

 

3

Kentsel tasarımın sosyal ve fiziksel boyutu ve herkes için tasarım gibi evrensel öneme sahip konular hakkında bilgi sahibi olması.

 

 

 

X

 

 

4

Ulusal/Uluslararası çevre politikaları ve mevzuatı gibi yasal ve yönetsel konularda bilgi sahibi olması

 

 

 

 

 

 

5

Peyzaj envanter ve analizi, peyzajın doğal ve fonksiyonel yönleri, farklı ölçek ve içeriklerdeki alan kullanım tipleri ve işlevlerine yönelik bilginin kazandırılması.

 

 

 

 

 

 

6

Kentsel tasarım donatı elemanları, yapım metotları ve teknolojileri, konstrüksiyon, maliyet analizi, belgelerin ve teknik şartnamelerin yazılması konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması.

 

 

 

 

 

 

7

Kentsel Tasarım, Peyzaj Tasarımı ve Planlama alanlarının tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olması.

 

 

 

 

 

 

8

Tahrip edilmiş çevreyi onarma, doğa koşullarını tanıma, yeni oluşturulacak mekânlarda doğa koşullarını koruyabilme ve yaratabilme becerisi.

 

 

 

X

 

 

9

Alanında problem süreçlerini analiz edebilme ve uygun çözümler bulabilmek için modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme becerisi.

 

 

 

 

 

 

10

Bilgi teknolojileri ve bilgisayar destekli çizim, sunum, mühendislik ve planlama programlarını kullanabilme; alanı ile ilgili güncel uygulamalar için gerekli teknikleri ya da araçları bulabilme ve kullanabilme becerisi.

 

 

 

 

 

 

11

Bilgiye erişebilmek için kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarından yararlanabilme becerisi.

 

 

 

 

 

 

 

12

Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

 

 

 

 

 

 

13

Bireysel olarak ya da çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni.

 

 

 

 

 

 

14

Alanı ile ilgili çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahip olma.

 

 

 

 

X

 

15

İnsan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verme ve hareket etme.

 

 

 

X

 

 

16

Mesleki alan ve uygulamada etik ve sorumluluk bilinci.

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 16x toplam ders saati)

16

2

32

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

2

32

Ara Sınav

1

10

10

Kısa Sınav

-

-

-

Proje

-

-

-

Seminer ve Sunum

2

12

24

Ödev

-

-

-

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

   

100

Toplam İş Yükü / 25

   

4,00

Dersin AKTS Kredisi

   

4

3