Ders Kodu: 
LAUD 101
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarı olacak öğrencilere tesviye, kazı ve dolgu hesapları, yol ve köprü yapımı, aydınlatma gibi temel mühendislik bilgisini vermek.
Dersin İçeriği: 

Arazi tanıma bilgileri, tesviye, alan ve hacim hesapları, yol planlama ve inşaatı, köprü, gölet, aydınlatma bilgileri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Çizim 5: Örnek İnceleme
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Eş yükselti eğrileri, öneri eş yükselti eğrileri, tesviye vs.

2,3,4

2,3,4

A,C

2)Alan ve hacim hesaplarını inceler.

2,3,4

2,3,4

A,C

3) Kazı ve dolgu hesaplarını öğretir.

2,4

2,3,4

A,C

4) Yol planlamasını anlatır.

2,4

2,3,4

A,C,D

5) Yol inşaatı ve istinat duvarlarını öğretir.

2,4

2,3

A,C,D

6) Aydınlatma planlamasını açıklar.

2,4

2,3

A,C

7) Temel mühendislik bilgilerini aktarır. 

2,4,7

2,3

A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş, Tanımlar, Tesviye kavramı

 

2

Eş yükselti eğrileri ile Alan tanıma ve planlama

 

3

Kazı dolgu alanlarının ve Hacimlerinin hesabı

 

4

Yol Yapımının Planlanması

 

5

Yol İnşaatı

 

6

İstinat Duvarları Planlama ve Uygulama

 

7

Aydınlatmanın Temel İlkeleri

 

8

Aydınlatmanın Planlanması

 

9

Ara sınav

 

10

Mühendislik Temel Bilgileri, Kuvvetler, Gerilme vb.

 

11

Yol, Köprü Yapımında Kuvvetler

 

12

Kuvvetlerin Dengesi

 

13

Kiriş ve Kolon Hesapları

 

14

Temel Çeşitleri, Denge, Güvenlik

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

Peyzaj Mühendisliği

Seçkin, Ö.B., 1998. Peyzaj Uygulama Tekniği, İstanbul

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Haritalar, ders notları

Ödevler

Yol planlama, kazı-dolgu hesaplama

Sınavlar

Arasınav, kısa sınavlar, final sınavı.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

50

Ödev

2

50

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

Program Öğrenme Çıktıları

1

2

3

4

5

1

Kentsel Tasarım, Peyzaj Mimarlığı ve Planlama alanlarının temel konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması. 

         

2

Sürdürülebilirlik ilkelerini esas alan, doğayı tahrip etmeden, doğa ile uyumlu çevreler oluşturabilme konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması. 

         

3

Kentsel tasarımın sosyal ve fiziksel boyutu ve herkes için tasarım gibi evrensel öneme sahip konular hakkında bilgi sahibi olması. 

         

4

Ulusal/Uluslararası çevre politikaları ve mevzuatı gibi yasal ve yönetsel konularda bilgi sahibi olması 

         

5

Peyzaj envanter ve analizi, peyzajın doğal ve fonksiyonel yönleri, farklı ölçek ve içeriklerdeki alan kullanım tipleri ve işlevlerine yönelik bilginin kazandırılması. 

       

X

6

Kentsel tasarım donatı elemanları, yapım metotları ve teknolojileri, konstrüksiyon, maliyet analizi, belgelerin ve teknik şartnamelerin yazılması konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması. 

         

7

Kentsel Tasarım, Peyzaj Tasarımı ve Planlama alanlarının tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olması. 

         

8

Tahrip edilmiş çevreyi onarma, doğa koşullarını tanıma, yeni oluşturulacak mekânlarda doğa koşullarını koruyabilme ve yaratabilme becerisi. 

       

X

9

Alanında problem süreçlerini analiz edebilme ve uygun çözümler bulabilmek için modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme becerisi. 

       

X

10

Bilgi teknolojileri ve bilgisayar destekli çizim, sunum, mühendislik ve planlama programlarını kullanabilme; alanı ile ilgili güncel uygulamalar için gerekli teknikleri ya da araçları bulabilme ve kullanabilme becerisi. 

     

X

 

11

Bilgiye erişebilmek için kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarından yararlanabilme becerisi. 

         

12

Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 

   

X

   

13

Bireysel olarak ya da çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni. 

         

14

Alanı ile ilgili çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahip olma. 

         

15

İnsan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verme ve hareket etme. 

         

16

Mesleki alan ve uygulamada etik ve sorumluluk bilinci.

         

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

3

42

Ara Sınav

1

10

10

Kısa Sınav

8

2

16

Ödev

3

6

16

Final

1

2

10

Toplam İş Yükü

   

139

Toplam İş Yükü / 25

   

5,56

Dersin AKTS Kredisi

   

6

1