Ders Kodu: 
LAUD 304
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Tarihsel süreç içerisinde bahçe sanatında meydana gelen değişim ve gelişimleri, peyzaj mimarlığı tarihini öğrenmek.
Dersin İçeriği: 

Çağdaş Bahçe ve Peyzaj Sanatının Doğuşu; Uzakdoğu Ülkelerinde Bahçe Kültürü, Çin Bahçeleri, Zen Felsefesi ve Japon bahçeleri, İtalya Rönesans Bahçeleri, Avrupa’da Geç Rönesans ve Maniyerizm Bahçeleri, Barok Bahçeleri, Natüralizm anlayışı ve İngiliz Bahçe Sanatı, 19. Yüzyıl Eklektik Bahçe Sanatı, 20. Yüzyıl Modern Mimarlık ve Peyzaj, 20. Yüzyıl Post-Modern Bahçeler, Arazi Sanatı ve Çağdaş Peyzaj Tasarımları, 21. Yüzyılda Peyzaj Mimarlığı, Kent ve Peyzajın Yeni İlişki Sistemi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7: Teknik Gezi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Peyzaj Mimarlığı tarihini ve bahçe kavramını öğrenme

1, 7, 3

1, 2, 3, 4, 7

A, C

2) Peyzaj Mimarlığı tarihi üzerine eleştirel düşünebilme

1, 7, 9, 

1, 2, 3, 4

A, C

3) Tarihi ve kültürel farklılıkların farkında olma

7

1, 2, 3, 4, 7

A, C

4) Peyzaj Mimarlığı tarihi üzerine okunan kitap ve makalelerden veri toplama

7, 9, 14

1, 2, 3, 4

A, C

5) İlkçağlardan günümüze değin farklı kültürlerin bahçe sanatı üzerindeki etkilerini tanımlayabilme becerilerini kazanma

1, 5, 7, 14

1, 2, 3, 4

A, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş: Dersin İçeriği, Kapsamı, Amacı ve Önemi

 

2

İtalya Rönesans Bahçeleri

 

3

Avrupa’da Geç Rönesans ve Maniyerizm Bahçeleri

 

4

Barok Bahçeleri

 

5

Uzakdoğu Ülkelerinde Bahçe Kültürü ve Çin Bahçeleri 

 

6

Zen Felsefesi ve Japon bahçeleri

 

7

Ara Sınav

 

8

Natüralizm anlayışı ve İngiliz Bahçe Sanatı

 

9

19. Yüzyıl Eklektik Bahçe Sanatı

 

10

20. Yüzyıl Modern Mimarlık ve Peyzaj

 

11

Teknik Gezi

 

12

20. Yüzyıl:  Post-Modern Bahçeler, Arazi Sanatı 

 

13

20. Yüzyıl: Çağdaş Peyzaj Tasarımları

 

14

21. Yüzyılda Peyzaj Mimarlığı, Kent ve Peyzajın Yeni İlişki Sistemi

 

15

21. Yüzyılda Peyzaj Mimarlığı, Kent ve Peyzajın Yeni İlişki Sistemi

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

-

Diğer Kaynaklar

Jellicoe, G. S., 2000. The Landscape Of Man, London: Thames & Hudson.

Swaffield S. (ed.), 2002. Theory in Landscape Architecture, , PENN Press, Philadelphia.

Brown, J. 2000. The Modern Garden, Princeton Architectural Press.

Waymark, J. 2003. Modern Garden Design: İnnovation Since 1900, Thames & Hudson.

Waldheim, C. 2006. The Landscape Urbanism Reader, Princeton Architectural Press, New York.

Corner, J. 1999. Recovering Landscape: Essays in Contemporary Landscape Architecture, Princeton Architectural Press.

Carver, N. F., 1993. Form and space in Japanese Architecture and Gardens, Documan Pr.  Ltd, Tokyo: Shokokusha.

Keswick, M., 2003. The Chinese Garden: History, Art & Architecture, Harvard Univ.  Press.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

-

Ödevler

-

Sınavlar

-

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

%60

Kısa Sınav

-

-

Proje 

-

-

Seminer ve Sunum

1

%40

Ödev

-

-

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

%60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

%40

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Kentsel Tasarım, Peyzaj Mimarlığı ve Planlama alanlarının temel konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması. 

       

X

 

2

Sürdürülebilirlik ilkelerini esas alan, doğayı tahrip etmeden, doğa ile uyumlu çevreler oluşturabilme konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması. 

     

X

   

3

Kentsel tasarımın sosyal ve fiziksel boyutu ve herkes için tasarım gibi evrensel öneme sahip konular hakkında bilgi sahibi olması. 

       

X

 

4

Ulusal/Uluslararası çevre politikaları ve mevzuatı gibi yasal ve yönetsel konularda bilgi sahibi olması 

           

5

Peyzaj envanter ve analizi, peyzajın doğal ve fonksiyonel yönleri, farklı ölçek ve içeriklerdeki alan kullanım tipleri ve işlevlerine yönelik bilginin kazandırılması. 

           

6

Kentsel tasarım donatı elemanları, yapım metotları ve teknolojileri, konstrüksiyon, maliyet analizi, belgelerin ve teknik şartnamelerin yazılması konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması. 

           

7

Kentsel Tasarım, Peyzaj Tasarımı ve Planlama alanlarının tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olması. 

       

X

 

8

Tahrip edilmiş çevreyi onarma, doğa koşullarını tanıma, yeni oluşturulacak mekânlarda doğa koşullarını koruyabilme ve yaratabilme becerisi. 

           

9

Alanında problem süreçlerini analiz edebilme ve uygun çözümler bulabilmek için modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme becerisi. 

     

X

   

10

Bilgi teknolojileri ve bilgisayar destekli çizim, sunum, mühendislik ve planlama programlarını kullanabilme; alanı ile ilgili güncel uygulamalar için gerekli teknikleri ya da araçları bulabilme ve kullanabilme becerisi. 

           

11

Bilgiye erişebilmek için kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarından yararlanabilme becerisi. 

           

12

Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 

           

13

Bireysel olarak ya da çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni. 

           

14

Alanı ile ilgili çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahip olma. 

       

X

 

15

İnsan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verme ve hareket etme. 

           

16

Mesleki alan ve uygulamada etik ve sorumluluk bilinci.

           

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

3

42

Ara Sınav

1

10

10

Kısa Sınav

-

-

-

Proje 

-

-

-

Seminer ve Sunum

1

8

8

Ödev

-

-

-

Final

1

16

16

Toplam İş Yükü

   

121

Toplam İş Yükü / 25

   

4,84

Dersin AKTS Kredisi

   

5

Hiçbiri