Ders Kodu: 
LAUD 315
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı; sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir tasarım kavramları ile ilgili temel bilgilerin verilmesiyle, profesyonel kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı çalışmalarında sürdürülebilirlik yaklaşımının benimsenmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Sürdürülebilirlik kavramı, tarihi ve gelişimi, sürdürülebilir tasarım kavramı ve ilkeleri, sürdürülebilir tasarım araçları ve yöntemleri. yaşam döngüsü değerlendirmeleri, yeşil yapı malzemeleri, yeşil bina sertifikaları, sürdürülebilir alan tasarım ilkeleri, sürdürülebilir kentsel tasarım çözümleri, sürdürülebilir kentler ve toplumlar, son yıllarda dünyadaki gelişmeler ve örnekleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Çizim 5: Örnek İnceleme 6: Prezantasyon
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir tasarım kavramları ile ilgili temel kavramları açıklar. 

2,8,9,14,15

1,2,3

A,C

2) Sürdürülebilir tasarım araçları ve yöntemlerini açıklar. 

2,8,9,14,15

1,2,3

A,C

3) Sürdürülebilir kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı ilkelerini projelerinde uygular. 

2,8,9,14,15

1,2,3

A,C

4) Kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı çalışmalarının her aşamasında sürdürülebilirlik ilkelerini kullanır.

2,8,9,14,15

1,2,3

A,C

5) Kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı çalışmalarındaki farklı yaklaşımları sürdürülebilirlik açısından karşılaştırır.

2,8,9,14,15

1,2,3,5,6

A,C

6) Mevcut açık alanları sürdürülebilirlik açısından analiz eder. 

2,8,9,14,15

1,2,3,5,6

A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

GIRIŞ: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN TARİHİ, SÜRDÜRÜLEBILIRLİK KAVRAMI

Sürdürülebilir Kalkınma

2

SÜRDÜRÜLEBILIR TASARIM, SÜRDÜRÜLEBILIR TASARIMIN İLKELERİ, YÖNTEMLERİ VE ARAÇLARI

Sürdürülebilir Tasarım

3

YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDİRMESİ

Sürdürülebilir Tasarım

4

YAPI MALZEMELERI VE ÜRÜNLERLE ILGILI GIRDILER VE ÇIKTILAR

Sürdürülebilir Tasarım

5

YEŞIL YAPI MALZEMELERI

Sürdürülebilir Tasarım

6

ÜRÜN SEÇIMI, YAPI MALZEMELERININ DEĞERLENDIRILMESI

Sürdürülebilir Tasarım

7

YEŞİL BİNA SERTİFİKALARI: LEED VE BREAM SERTİFİKALARI VS.

Sürdürülebilir Tasarım

8

ARA SINAV

 

9

SÜRDÜRÜLEBILIR ALAN TASARIM İLKELERİ

Sürdürülebilir Kentsel Açık Alanlar

10

SÜRDÜRÜLEBILIR ALAN TASARIM İLKELERİ

Sürdürülebilir Kentsel Açık Alanlar

11

SÜRDÜRÜLEBILIR KENTSEL TASARIM ÇÖZÜMLERİ

Sürdürülebilir Kentsel Açık Alanlar

12

ÇATI BAHÇELERİ, YEŞİL DUVARLAR, YAĞMUR BAHÇELERİ, XERISCAPING, VS.

Sürdürülebilir Kentsel Açık Alanlar

13

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER VE TOPLUMLAR

Sürdürülebilir Kentsel Açık Alanlar

14

SON YILLARDAKİ ÖRNEK ÇALIŞMALAR

Sürdürülebilir Kentsel Açık Alanlar

15

SON YILLARDAKİ ÖRNEK ÇALIŞMALAR

Sürdürülebilir Kentsel Açık Alanlar

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Karakaş, P., Sustainable Urban Design and Landscape Architecture Lecture Notes

Diğer Kaynaklar

Venhaus, H. (2012) Designing the Sustainable Site

Cooper, R., Evans, G. & Boyko, C. (eds.) (2008) Designing Sustainable Cities

Coyle, S. (2011) Sustainable and Resilient Communities

Calkins, M., (2009) Materials for Sustainable Sites

Jenks, M. & Colin, J., (2010) Dimensions of the Sustainable City

Hopper, L.J., (2007) Landscape Architectural Graphic Standarts

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Ders Notları, Referans Kitaplar, Sürdürülebilir Kentsel Yeşil Alan Örnekleri

Ödevler

Araştırma Ödevi

Sınavlar

Yazılı  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

50

Ödev

2

50

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Kentsel Tasarım, Peyzaj Mimarlığı ve Planlama alanlarının temel konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması. 

           

2

Sürdürülebilirlik ilkelerini esas alan, doğayı tahrip etmeden, doğa ile uyumlu çevreler oluşturabilme konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması. 

       

X

 

3

Kentsel tasarımın sosyal ve fiziksel boyutu ve herkes için tasarım gibi evrensel öneme sahip konular hakkında bilgi sahibi olması. 

           

4

Ulusal/Uluslararası çevre politikaları ve mevzuatı gibi yasal ve yönetsel konularda bilgi sahibi olması 

           

5

Peyzaj envanter ve analizi, peyzajın doğal ve fonksiyonel yönleri, farklı ölçek ve içeriklerdeki alan kullanım tipleri ve işlevlerine yönelik bilginin kazandırılması. 

           

6

Kentsel tasarım donatı elemanları, yapım metotları ve teknolojileri, konstrüksiyon, maliyet analizi, belgelerin ve teknik şartnamelerin yazılması konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması. 

           

7

Kentsel Tasarım, Peyzaj Tasarımı ve Planlama alanlarının tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olması. 

           

8

Tahrip edilmiş çevreyi onarma, doğa koşullarını tanıma, yeni oluşturulacak mekânlarda doğa koşullarını koruyabilme ve yaratabilme becerisi. 

       

X

 

9

Alanında problem süreçlerini analiz edebilme ve uygun çözümler bulabilmek için modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme becerisi. 

       

X

 

10

Bilgi teknolojileri ve bilgisayar destekli çizim, sunum, mühendislik ve planlama programlarını kullanabilme; alanı ile ilgili güncel uygulamalar için gerekli teknikleri ya da araçları bulabilme ve kullanabilme becerisi. 

           

11

Bilgiye erişebilmek için kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarından yararlanabilme becerisi. 

           

12

Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 

           

13

Bireysel olarak ya da çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni. 

           

14

Alanı ile ilgili çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahip olma. 

       

X

 

15

İnsan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verme ve hareket etme. 

       

X

 

16

Mesleki alan ve uygulamada etik ve sorumluluk bilinci.

           

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

16

1

16

Ara Sınav

1

10

10

Ödev

2

8

16

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

   

100

Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

4

Dersin AKTS Kredisi

   

4

3