Ders Kodu: 
LAUD 315
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı; sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir tasarım kavramları ile ilgili temel bilgiler verilerek peyzaj mimarlığı çalışmalarında sürdürülebilirlik yaklaşımının benimsenmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Sürdürülebilirlik kavramı, tarihi ve gelişimi. Sürdürülebilir tasarım kavramı ve ilkeleri. Sürdürülebilir tasarım araçları ve yöntemleri. Yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA). Sürdürülebilir peyzaj tasarımı, önemi ve sürdürülebilir peyzaj tasarım ilkeleri. Son yıllarda dünyadaki gelişmeler ve örnek çalışmalar.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Çizim 5: Örnek İnceleme 6: Prezantasyon
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir tasarım kavramları ile ilgili temel kavramları açıklar.

 

1,2,3

A,C

2) Sürdürülebilir tasarım araçları ve yöntemlerini açıklar.

 

1,2,3

A,C

3) Sürdürülebilir peyzaj tasarım ilkelerini projelerinde uygular.

 

1,2,3

A,C

4) Peyzaj mimarlığı çalışmalarının her aşamasında  sürdürebilirlik ilkelerini uygular.

 

1,2,3

A,C

5) Peyzaj mimarlığı çalışmalarındaki farklı yaklaşımları sürdürebilirlik açısından karşılaştırır.

 

1,2,3,5,6

A,C

6) Mevcut peyzaj mekanlarını sürdürebilirlik açısından analiz eder.

 

1,2,3,5,6

A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

giriş

Sürdürülebilir Gelişme

2

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞMENİN TARİHİ

Sürdürülebilir Gelişme

3

SürdürülebilirLİK VE Sürdürülebilir TASARIM KAVRAMLARI

Sürdürülebilir Tasarım

4

Sürdürülebilir TASARIMIN İLKELERİ

Sürdürülebilir Tasarım

5

Sürdürülebilir TASARIM YÖNTEMLERİ VE ARAÇLARI

Sürdürülebilir Tasarım

6

YAŞAM DÖNGÜSÜ DEĞERLENDİRMESİ

Sürdürülebilir Tasarım

7

LEED VE BREAM SERTİFİKALARI

Sürdürülebilir Tasarım

8

Ara sınav

 

9

Sürdürülebilir Peyzaj MimarlığıNIN ÖNEMİ

Sürdürülebilir Peyzaj Mimarlığı

10

Sürdürülebilir Peyzaj TASARIMININ İLKELERİ

Sürdürülebilir Peyzaj Mimarlığı

11

Sürdürülebilir BİTKİLENDİRME ÇALIŞMALARI

Sürdürülebilir Peyzaj Mimarlığı

12

XERISCAPING, ÇATI BAHÇELERİ, YEŞİL DUVARLAR VS.

Sürdürülebilir Peyzaj Mimarlığı

13

SON YILLARDAKİ Sürdürülebilir Peyzaj Mimarlığı İLE İLGİLİ ÖRNEK ÇALIŞMALAR

Sürdürülebilir Peyzaj Mimarlığı

14

SON YILLARDAKİ Sürdürülebilir Peyzaj Mimarlığı İLE İLGİLİ ÖRNEK ÇALIŞMALAR

Sürdürülebilir Peyzaj Mimarlığı

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Karakaş, Pınar (2012) Sustainable Landscape Architecture Lecture Notes

Diğer Kaynaklar

U.S. National Park Service (1993) Guiding Principles of Sustainable Design

Karakaş, Pınar ve Yavuz, Pınar (2007) A Research About the Evaluation of the Playgrounds in Istanbul from Sustainability Perspective

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Örnek Sürdürülebilir Peyzaj Tasarım Projeleri

Ödevler

Sürdürülebilir Peyzaj Mimarlığı Çalışmalarının İncelenmesi

Sınavlar

Yazılı 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

50

Ödev

1

50

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Kentsel Tasarım, Peyzaj Mimarlığı ve Planlama alanlarının temel konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması.

       

X

 

2

Sürdürülebilirlik ilkelerini esas alan, doğayı tahrip etmeden, doğa ile uyumlu çevreler oluşturabilme konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması.

       

X

 

3

Kentsel tasarımın sosyal ve fiziksel boyutu ve herkes için tasarım gibi evrensel öneme sahip konular hakkında bilgi sahibi olması.

   

X

     

4

Ulusal/Uluslararası çevre politikaları ve mevzuatı gibi yasal ve yönetsel konularda bilgi sahibi olması

   

X

     

5

Peyzaj envanter ve analizi, peyzajın doğal ve fonksiyonel yönleri, farklı ölçek ve içeriklerdeki alan kullanım tipleri ve işlevlerine yönelik bilginin kazandırılması.

   

X

     

6

Kentsel tasarım donatı elemanları, yapım metotları ve teknolojileri, konstrüksiyon, maliyet analizi, belgelerin ve teknik şartnamelerin yazılması konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması.

 

         

7

Kentsel Tasarım, Peyzaj Tasarımı ve Planlama alanlarının tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olması.

           

8

Tahrip edilmiş çevreyi onarma, doğa koşullarını tanıma, yeni oluşturulacak mekânlarda doğa koşullarını koruyabilme ve yaratabilme becerisi.

       

X

 

9

Alanında problem süreçlerini analiz edebilme ve uygun çözümler bulabilmek için modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme becerisi.

       

X

 

10

Bilgi teknolojileri ve bilgisayar destekli çizim, sunum, mühendislik ve planlama programlarını kullanabilme; alanı ile ilgili güncel uygulamalar için gerekli teknikleri ya da araçları bulabilme ve kullanabilme becerisi.

   

X

     

11

Bilgiye erişebilmek için kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarından yararlanabilme becerisi.

     

X

   

12

Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

 

 

 

 

X

 

13

Bireysel olarak ya da çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni.

 

 

 

X

 

 

14

Alanı ile ilgili çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahip olma.

 

 

 

 

X

 

15

İnsan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verme ve hareket etme.

 

 

 

 

X

 

16

Mesleki alan ve uygulamada etik ve sorumluluk bilinci.

 

 

 

 

X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir:  ...... x toplam ders saati)

16

2

32

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

16

2

32

Ara Sınav

1

2

2

Ödev

1

30

30

Final

1

16

16

Toplam İş Yükü

 

 

112

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4.48

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

3