Ders Kodu: 
LAUD 423
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Introduction to urban design, teaching basic principles of urban design; conducting a site analysis in a historical neighbourhood and designing an open space (a square, a park, etc) according to a concept
Dersin İçeriği: 

Çeşitli tasarım meslek disiplinleri arasındaki temel ilişkileri ve bunlara ilişkin ortak ilke ve kuralları öğretmeyi amaçlayan derste, tasarımın temel ilkeleri, kavramları ve elemanları irdelenmekte; tasar öğeleri, görsel belirliliği sağlayan ilkeler; tekrar, uygunluk, zıtlık, koram, egemenlik, denge, birlik gibi kavramlar ile şekil-zemin anlatımları tartışılmaktadır. Tasarım ilkelerinin değerlendirilmesine ilişkin teorik ve uygulamaya yönelik görsel değerlerin geliştirilerek farklı problemlerin çözümlenmesine ilişkin egzersizler ile iki ve üç boyutlu tasarım çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Bu derste öğrenciler, tasarım konseptleri geliştirecek modelleme ve sunumlar kullanarak malzeme ve tasarım süreçleriyle ilgili bilgilerini ve temel modelleme ve maket becerilerini geliştireceklerdir.

Öğrencileri, çevresel olarak sürdürülebilir, ekonomik açıdan uygun, güvenli ve esnek toplulukların planlanması ve tasarımını anlamak için gereken temel bilgi, dil ve görselleştirme becerileri ile donatmayı amaçlamaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Lecture, 2: Question-Answer, 3: Discussion, 4: Seminar, 5: Project, 6: Teamwork; 7:Technical excursion
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Learning Outcomes

Program Learning Outcomes

Teaching Methods

Assessment Methods

Ability to analyse  the components of the urban environment

 

1,2,3,5,6,7

D

Ability to participate in the project as a part of the team and learn collaboration skills

 

1,2,3,5,6,7

B

Ability to implement graphic presentation techniques of hand-drawing and computer technologies

 

5,6,

B

 Ability using the appropriate examples to design and develop an urban design project.

 

5,6

B

Dersin Akışı

COURSE CONTENT

Week

Topics

Preparation

1

22.02.2021

 

Introduction

 

 

2

01.03.2021

What is urban design?

  • Basic parameters of site analysis:
  • SWOT Analysis in site analysis process

Analysing the previous years’ projects

3

08.03.2021

 

The perceptual dimension of urban  design

  • Kevin Lynch: Image of the city & Cognitive maps
  • Jack Nasar: evaluative image of the city
  • Enclosure in urban space: Streets and Squares

 

 

4

15.03.2021

 

Pedestrian precincts

Parking Day Examples /

Woonerf & Shared Space/Pedestrianization examples

 (gehlpeople.com ; pps.org)

 

 

 

 

5

22.03.2021

Examples from the New City Spaces

by Ian Gehl and Lars Gemzoe

Part I and II  (two pdf files)

World Squares, Various public space examples from the World

 

6

29.03.2021

The Design principles for parks and open spaces

 

Social Life of Small Urban Spaces, Re-visiting Whyte’s Theory

 

Urban Space Design in the COVID 19 pandemic period

7

05.04.2021

Waterfront urban spaces,

Floorscapes and pavements,

public art and aesthetics

 

8

12.04.2021

 

JURY FOR THE SITE AND SWOT ANALYSIS

ALONG THE BOSPHORUS

9

19.04.2021

 

 

Climate Change and Urban Design

Sustainable and Liveable Cities in the 21st century

 

10

26.04.2021

 

Resilient Cities, Eco –Cities, Smart Cities

 

11

03.05.2021

 

CRITICS FOR THE

URBAN SPACE DESIGN 

12

10.05.2021

JURY

URBAN SPACE DESIGN 

13

17.05.2021

CRITICS FOR THE

SITE AND SWOT ANALYSIS  ALONG THE BOSPHORUS

14

24.05.2021

 

FINAL JURY FOR THE

 

 

SITE AND SWOT ANALYSIS  ALONG THE BOSPHORUS

 

Urban Space Design in the COVID 19 pandemic period

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Gehl, J. and Gemzoe, L (2000) New City Spaces, Danish Architectural Press, Copenhagen

Larice, M. And Macdonald, E. (2007) The Urban Design Reader, Routledge.

Carmona, M., Heath, T., Öc, T. and Tiesdell, S. (2003) Public Places – Urban Spaces: A Guide to Urban Design, Architectural Press, Elsevier.

 

Reid, G.W. (1987) Landscape Graphics, New York: Watson-Guptill Publications.

 

Değerlendirme Sistemi

ASSESSMENT

IN-TERM STUDIES

NUMBER

PERCENTAGE

QUIZ

 

 

Homework

 

 

Project

 

 

Laboratory

 

 

Field survey

 

 

Seminars/presentations

2

60

Other

 

 

Final Exam

 

 

Total

 

100

CONTRIBUTION OF FINAL EXAMINATION TO OVERALL GRADE

1

40

CONTRIBUTION OF IN-TERM STUDIES TO OVERALL GRADE

1

60

Total

 

100

AKTS İş Yükü Tablosu

ECTS / STUDENT WORK LOAD

 

NUMBER

DURATION 
(HOURS)

TOTAL WORK LOAD 
(HOURS)

Course Duration (14 weeks x total work hours)

14

4

56

Workload outside the classroom ( research and reviews)

14

4

56

Quiz

 

 

 

Homework

 

 

 

Presentation/Seminars

1

1

1

Midterm

 

 

 

Project

2

10

20

Laboratory

 

 

 

Field survey

4

2

8

Others

 

 

 

Final exam

1

3

3

Total work load

 

 

144

Total work load / 25

 

 

5,76

ECTS of the course

 

 

6

4