Ders Kodu: 
LAUD 309
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Belirli peyzaj yapı ve öğelerine ilişkin gerçekçi tasarım ve uygulama bilgisini geliştirmek ve mevcut teknolojiler hakkında deneyim kazandırmak.
Dersin İçeriği: 

Peyzaj konstruksiyonu malzemeleri ile inşa edilen belirli yapıların yapım teknikleri. Bu yapılar döşemeleri, terasları, merdiven ve rampaları, duvarları, istinat duvarlarını, çitleri, kent mobilyalarını, su öğelerini ve gölgeleme elemanlarını içerir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7: Teknik Gezi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Jüri, C: Ödev, D: Kısa sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Genel peyzaj konstrüksiyonu sürecini anlamak

1, 6

1, 2, 3, 4, 7

A, C

2) Araç ve yaya sirkülasyon sistemleri ve ilgili elemanları tasarlama

1, 5, 6

1, 2, 3, 4

A, C

3) Çevreleme elemanları, aydınlatma elemanları, su elemanları gibi bahçe öğelerinin yapım tekniklerini uygulama

3, 5, 6

1, 2, 3, 4, 7

A, C

4) Kent mobilyaları, çocuk oyun alanları, çatı bahçeleri ve dikey bahçeler gibi bahçe öğelerinin yapım tekniklerini uygulama

9, 5, 6

1, 2, 3, 4, 7

A, C

5) Teorik bilgi ve tasarımı entegre etme becerilerini kazanır

1, 3, 4, 9

1, 2, 3, 4, 7

A, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş: Dersin İçeriği, Kapsamı, Amacı ve Önemi.

 

2

Tasarım Detaylandırma, Peyzaj Yapıları İçin Tasarım ve Konstrüksiyon, Mekânsal Standartlar

 

3

Tasarım ve Uygulama Detayları: Yaya Yolları

 

4

Tasarım ve Uygulama Detayları: Bisiklet Yolları

 

5

Tasarım ve Uygulama Detayları: Araç Yolları ve Otoparklar

 

6

Tasarım ve Uygulama Detayları: Merdivenler ve Rampalar

 

7

Ara Sınav 

 

8

Tasarım ve Uygulama Detayları: Teraslar ve Gölgeleme Elemanları

 

9

Tasarım ve Uygulama Detayları: Duvarlar ve Çevreleme Elemanları

 

10

Tasarım ve Uygulama Detayları: Aydınlatma Elemanları

 

11

Tasarım ve Uygulama Detayları: Kent Mobilyaları

 

12

Tasarım ve Uygulama Detayları: Çocuk Oyun Parkları

 

13

Tasarım ve Uygulama Detayları: Su Öğeleri

 

14

Arazi Gezisi

 

15

Tasarım ve Uygulama Detayları: Çatı Bahçeleri, Dikey Bahçeler

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

-
 

Diğer Kaynaklar

Holden, R. & Liversedge, J. 2011. Construction for Landscape Architecture. Laurence King Publishing, London.

Harris, C. & Dines, N.T., 1998. Time-Saver Standards for Landscape Architecture. McGraw-Hill.

Dines, N. T., Brown, K. 1999. Time-Saver Standards Site Construction Details Manual

Sauter, D., 2011.Landscape Construction. Delmar, New York.

Zimmermann, A., 2009. Constructing Landscape. Berlin, Germany.

Sovinski,R.W., 2009. Materials and Their Applications in Landscape Design, Wiley, 2009.

Giles, F., 1999. Landscape Construction: Procedures, Techniques, and Design.

Nelischer, M., 1987. Handbook of Landscape Architecture Construction.

Thompson, J.W., 2007. Sustainable Landscape Construction: A Guide to Green Building Outdoors, Island Press.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

-

Ödevler

-

Sınavlar

-

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

%60

Kısa Sınav

-

-

Proje 

-

-

Seminer ve Sunum

1

%20

Ödev

1

%20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

%60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

%40

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Kentsel Tasarım, Peyzaj Mimarlığı ve Planlama alanlarının temel konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması. 

       

X

 

2

Sürdürülebilirlik ilkelerini esas alan, doğayı tahrip etmeden, doğa ile uyumlu çevreler oluşturabilme konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması. 

           

3

Kentsel tasarımın sosyal ve fiziksel boyutu ve herkes için tasarım gibi evrensel öneme sahip konular hakkında bilgi sahibi olması. 

       

X

 

4

Ulusal/Uluslararası çevre politikaları ve mevzuatı gibi yasal ve yönetsel konularda bilgi sahibi olması 

           

5

Peyzaj envanter ve analizi, peyzajın doğal ve fonksiyonel yönleri, farklı ölçek ve içeriklerdeki alan kullanım tipleri ve işlevlerine yönelik bilginin kazandırılması. 

     

X

   

6

Kentsel tasarım donatı elemanları, yapım metotları ve teknolojileri, konstrüksiyon, maliyet analizi, belgelerin ve teknik şartnamelerin yazılması konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması. 

       

X

 

7

Kentsel Tasarım, Peyzaj Tasarımı ve Planlama alanlarının tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olması. 

           

8

Tahrip edilmiş çevreyi onarma, doğa koşullarını tanıma, yeni oluşturulacak mekânlarda doğa koşullarını koruyabilme ve yaratabilme becerisi. 

           

9

Alanında problem süreçlerini analiz edebilme ve uygun çözümler bulabilmek için modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme becerisi. 

       

X

 

10

Bilgi teknolojileri ve bilgisayar destekli çizim, sunum, mühendislik ve planlama programlarını kullanabilme; alanı ile ilgili güncel uygulamalar için gerekli teknikleri ya da araçları bulabilme ve kullanabilme becerisi. 

           

11

Bilgiye erişebilmek için kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarından yararlanabilme becerisi. 

           

12

Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 

           

13

Bireysel olarak ya da çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni. 

           

14

Alanı ile ilgili çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahip olma. 

           

15

İnsan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verme ve hareket etme. 

           

16

Mesleki alan ve uygulamada etik ve sorumluluk bilinci.

           

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 15 x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

2

28

Ara Sınav

1

10

10

Kısa Sınav

-

-

-

Proje 

-

-

-

Seminer ve Sunum

1

6

6

Ödev

1

6

6

Final

1

16

16

Toplam İş Yükü

   

111

Toplam İş Yükü / 25

   

4,44

Dersin AKTS Kredisi

   

4

3