Ders Kodu: 
LAUD 316
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Çim ve yer örtücülerin tanıtılması.
Dersin İçeriği: 

Çim türlerinin ve yer örtücü bitkilerin botanik ve ekolojik özelliklerinin belirlenmesi, farklı kullanımlarının açıklanması.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Sunum, 2: Anlatım, 3: Soru-Cevap, 4: Uygulama, 5: Teknik Gezi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

  1. Yeşil alan kavramını açıklar.

1,2,8,9

2,3,4

A,C

  1. Çimin ekolojik özelliklerini belirler.

1,2,8,9

2,3,4

A,C

  1. Çimin iklim özelliklerine göre yetiştirilmesini tanımlar.

1,2,8,9

2,3,4

A,C

  1. Çimin kullanım alanlarındaki farklarını belirler.

1,2,8,9

2,3,4

A,C

  1. Yer örtücü çalıları ve çim yerine geçen bitkileri açıklar.

1,2,8,9

2,3,4

A,C

  1. Erozyon kavramını açıklar.

1,2,8,9

2,3,4

A,C

  1. Çim ve yer örtücülerin tesis metodlarını açıklar.

1,2,8,9

2,3,4

A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

Temel Bilgiler

2

Sıcak İklim ve Serin İklim Çimleri

Çim Kitapları

3

Agrostis Türleri

Çim Kitapları

4

Poa Türleri

Çim Kitapları

5

Lolium Türleri

Çim Kitapları

6

Diğer Serin İklim Çimleri

Çim Kitapları

7

Bermuda Çimleri

Çim Kitapları

8

Diğer Sıcak İklim Çimleri

Çim Kitapları

9

Arasınav

Çim Kitapları

10

Çim Yetiştirme Teknikleri

Çim Kitapları

11

İbreli Yer Örtücü Bitkiler

Çim Kitapları

12

Geniş Yapraklı Yer Örtücü Bitkiler

Çim Kitapları

13

Otsu Yer Örtücü Bitkiler

Çim Kitapları

14

Otsu-Odunsu Yer Örtücü Bitkiler

Çim Kitapları

15

Ödevlerin İrdelenmesi

Çim Kitapları

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Karakaş, P., Lawn and Ground Cover Plants Lecture Notes

Diğer Kaynaklar

Wiecko, G., 2006. Fundamentals of Tropical Turf Management. 

McCarty, L.B.,2018. Golf Turf Management.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Çim ve Yer Örtücü Bitkiler Kitapları

Ödevler

Araştırma Ödevi

Sınavlar

Yazılı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

50

Ödev

2

50

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Kentsel Tasarım, Peyzaj Mimarlığı ve Planlama alanlarının temel konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması. 

       

X

 

2

Sürdürülebilirlik ilkelerini esas alan, doğayı tahrip etmeden, doğa ile uyumlu çevreler oluşturabilme konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması. 

       

X

 

3

Kentsel tasarımın sosyal ve fiziksel boyutu ve herkes için tasarım gibi evrensel öneme sahip konular hakkında bilgi sahibi olması. 

           

4

Ulusal/Uluslararası çevre politikaları ve mevzuatı gibi yasal ve yönetsel konularda bilgi sahibi olması 

           

5

Peyzaj envanter ve analizi, peyzajın doğal ve fonksiyonel yönleri, farklı ölçek ve içeriklerdeki alan kullanım tipleri ve işlevlerine yönelik bilginin kazandırılması. 

           

6

Kentsel tasarım donatı elemanları, yapım metotları ve teknolojileri, konstrüksiyon, maliyet analizi, belgelerin ve teknik şartnamelerin yazılması konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması. 

           

7

Kentsel Tasarım, Peyzaj Tasarımı ve Planlama alanlarının tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olması. 

           

8

Tahrip edilmiş çevreyi onarma, doğa koşullarını tanıma, yeni oluşturulacak mekânlarda doğa koşullarını koruyabilme ve yaratabilme becerisi. 

       

X

 

9

Alanında problem süreçlerini analiz edebilme ve uygun çözümler bulabilmek için modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme becerisi. 

       

X

 

10

Bilgi teknolojileri ve bilgisayar destekli çizim, sunum, mühendislik ve planlama programlarını kullanabilme; alanı ile ilgili güncel uygulamalar için gerekli teknikleri ya da araçları bulabilme ve kullanabilme becerisi. 

           

11

Bilgiye erişebilmek için kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarından yararlanabilme becerisi. 

           

12

Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 

           

13

Bireysel olarak ya da çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni. 

           

14

Alanı ile ilgili çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahip olma. 

           

15

İnsan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verme ve hareket etme. 

           

16

Mesleki alan ve uygulamada etik ve sorumluluk bilinci.

           

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

16

1

16

Ara Sınav

1

20

20

Ödev

2

10

20

Final

1

20

20

Toplam İş Yükü

   

124

Toplam İş Yükü / 25

   

4,96

Dersin AKTS Kredisi

   

5

3