Ders Kodu: 
LAUD 316
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Çim ve yer örtücülerin tanıtılması.
Dersin İçeriği: 

Çim türlerinin botanik ve ekolojik özelliklerinin belirlenmesi ve erozyona karşı kullanılarak çalıların tanıtımı.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Sunum, 2: Anlatım, 3: Soru-Cevap, 4: Uygulama, 5: Teknik Gezi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

  1. Yeşil alan kavramını açıklar.

2,3

2,3,4

A

  1. Çimin ekolojik özelliklerini belirler.

2,3,7

2,3,4

A,C

  1. Çimin iklim özelliklerine göre yetiştirilmesini tanımlar.

2,3

2,3,4

A,C

  1. Çimin kullanım alanlarındaki farklarını belirler.

2,4

2,3,4

A,C,D

  1. Yer örtücü çalıları ve çim yerine geçen bitkileri açıklar.

2,3

2,3,4

A,C

  1. Erozyon kavramını açıklar.

2,4

2,3,4

A,C

  1. Çim ve yer örtücülerin tesis metodlarını açıklar.

2,3

2,3,4

A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

Temel Bilgiler

2

Sıcak İklim ve Serin İklim Çimleri

Çim Kitapları

3

Agrostisler

Çim Kitapları

4

Poalar

Çim Kitapları

5

Loliumlar

Çim Kitapları

6

Diğer Soğuk İklim Çimleri

Çim Kitapları

7

Bermuda Çimleri

Çim Kitapları

8

Diğer Sıcak İklim Çimleri

Çim Kitapları

9

Arasınav

Çim Kitapları

10

Çim Yapma Teknikleri

Çim Kitapları

11

İbreli Yerörtücüler

Çim Kitapları

12

Yapraklı Yerörtücüler

Çim Kitapları

13

Otsu Yerörtücüler

Çim Kitapları

14

Otsu- Odunsu Yerörtücüler

Çim Kitapları

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Uluocak, N., 1994. Yerörtücü Bitkiler, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayını, İstanbul

Diğer Kaynaklar

Erkun, V., 1954. Başlıca Çayır ve Mera Bitkileri Kılavuzu, Ziraat Vekaleti Neşriyatı.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Çim kitapları, yerörtücü kitapları, parklarda bitkiler.

Ödevler

Çim örnekleri.

Sınavlar

Arasınav, kısa sınavlar, final sınavı.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

70

Kısa Sınav

3

20

Ödev

3

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Sanatçı Peyzaj Mimarları yetiştirme.

 

 

 

 

 

 

2

Alanındaki temel bilgilere sahip olma, sağlıklı ve yaşanabilir mekânlar sağlama, çevreyi düzenleme becerisi.

 

 

 

 

x

 

3

Tahrip edilmiş çevreyi onarma, doğa koşullarını tanıma, yeni oluşturulacak mekânlarda doğa koşullarını koruyabilme ve yaratabilme becerisi.

 

 

 

 

x

 

4

Temel mühendislik bilgilerine sahip olma; doğayı tahrip etmeden, doğaya uygun çevre oluşturabilme becerisi.

 

 

 

x

 

 

5

Bilgi teknolojileri ve bilgisayar destekli çizim, sunum, mühendislik ve planlama programlarını kullanabilme; alanı ile ilgili güncel uygulamalar için gerekli teknikleri ya da araçları bulabilme ve kullanabilme becerisi.

 

 

 

 

 

 

6

Alanının temel konuları ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli altyapıya sahip olma; bu alandaki teorik ve uygulamalı bilgileri yorumlayabilme ve çağımızdaki uygulamalara aktarabilme becerisi.

 

 

 

 

 

 

7

Alanında problem süreçlerini analiz edebilme ve uygun çözümler bulabilmek için modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme becerisi.

 

 

 

x

 

 

8

Bilgiye erişebilmek için kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarından yararlanabilme becerisi.

 

 

 

 

 

 

9

Bireysel olarak ya da çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni.

 

 

 

 

 

 

10

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.

 

 

 

 

 

 

11

Alanı ile ilgili çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma bilinci.

 

 

 

 

 

 

12

Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)

16

2

32

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

1

16

Ara Sınav

1

2

2

Ödev

1

24

24

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

84

Toplam İş Yükü / 25

 

 

3,3

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3

3