Ders Kodu: 
LAUD 409
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı; çevresel tasarım açısından insan-çevre ilişkilerinin irdelenmesi yoluyla insanların yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunulması ve insan doğası için en uygun peyzaj mekanlarının tasarlanması için yol göstermektir.
Dersin İçeriği: 

Çevresel psikolojide temel kavramlar, çevresel tasarım açısından insan-çevre ilişkilerinin irdelenmesi, insanın peyzaj tercihini etkileyen temel süreçler (çevresel algı, çevresel bilişim, çevresel değerlendirme), insan ihtiyaçları, bireylerin mekansal davranış mekanizmaları, peyzaj estetiği, peyzaj tercihi ve peyzaj değerlendirmesi kavramları, son yıllarda konu ile ilgili yapılan çalışmalar ve farklı yaklaşımlar, peyzaj tercihi üzerinde etkili olan faktörlerin irdelenmesi, peyzaj mekanlarının değerlendirilmesinde kullanılabilecek çevresel değerlendirme yöntemlerinin incelenmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Çizim 5: Örnek İnceleme 6: Prezantasyon
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Çevresel Psikoloji ile ilgili temel kavramları 

açıklar.

1,9,14,16

1,2,3

A,C

2) İnsanın peyzaj tercihini etkileyen temel süreçleri açıklar.

1,9,14,16

1,2,3

A,C

3) Bireylerin mekansal davranış mekanizmalarını açıklar.

1,9,14,16

1,2,3

A,C

4) Peyzaj Tercihi ve Peyzaj Değerlendirmesi çalışmalarındaki farklı yaklaşımları karşılaştırır.

1,9,14,16

1,2,3

A,C

5) Peyzaj Tercihi üzerinde etkili olan tasarım kriterlerini esas alan peyzaj projeleri hazırlar. 

1,9,14,16

1,2,3

A,C

6) Mevcut peyzaj mekanlarını analiz eder. 

1,9,14,16

1,2,3,5

A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

GIRIŞ

Çevresel Psikoloji

2

ÇEVRESEL PSIKOLOJIDE TEMEL KAVRAMLAR.

Çevresel Psikoloji

3

ÇEVRESEL TASARIM AÇISINDAN INSAN-ÇEVRE ILIŞKILERININ IRDELENMESI.

Çevresel Psikoloji

4

INSAN-ÇEVRE ILIŞKILERINDE INSANIN PEYZAJ TERCIHINI ETKILEYEN TEMEL SÜREÇLER

Çevresel Psikoloji

5

ÇEVRESEL ALGI

Çevresel Psikoloji

6

ÇEVRESEL BİLİŞİM VE ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME 

Çevresel Psikoloji

7

İNSAN İHTİYAÇLARI, BİREYLERİN MEKANSAL DAVRANIŞ MEKANİZMALARI

Çevresel Psikoloji

8

ARA SINAV

 

9

ÇEVRESEL TASARIM DİSİPLİNLERİNDE DEĞERLENDİRME

Çevresel Değerlendirme

10

KULLANIM SONRASI DEĞERLENDİRME

Çevresel Değerlendirme

11

PEYZAJ ESTETİĞİ İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER.

Peyzaj Estetiği

12

PEYZAJ TERCIHI VE PEYZAJ DEĞERLENDIRMESI KAVRAMLARI.

Peyzaj Estetiği

13

PEYZAJ TERCIHI VE PEYZAJ DEĞERLENDIRMESI KONULARINDA SON YILLARDA YAPILAN ÇALIŞMALAR VE FARKLI YAKLAŞIMLAR.

Peyzaj Estetiği

14

İNSANIN PEYZAJ TERCIHI ÜZERINDE ETKILI OLAN FAKTÖRLERIN IRDELENMESI.

Peyzaj Estetiği

15

İNSANIN PEYZAJ TERCIHI ÜZERINDE ETKILI OLAN FAKTÖRLERIN IRDELENMESI.

Peyzaj Estetiği

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Karakaş, P., Peyzaj Estetiği ve Peyzaj Değerlendirmesi Ders Notları

Diğer Kaynaklar

Rapoport, Amos (1977) Human Aspects of Urban Form 

Kaplan, Rachel ve Diğ. (1998) With People in Mind

Marcus, Clare Cooper & Francis, Carolyn (1998) People Places

Ünlü, Alper (1998) Çevresel Tasarımda İlk Kavramlar 

Project for Public Spaces Inc. (2000) How to Turn a Place Around 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Örnek Araştırma Çalışmaları

Ödevler

Araştırma Ödevi

Sınavlar

Yazılı  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

50

Ödev

2

50

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Kentsel Tasarım, Peyzaj Mimarlığı ve Planlama alanlarının temel konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması. 

       

X

 

2

Sürdürülebilirlik ilkelerini esas alan, doğayı tahrip etmeden, doğa ile uyumlu çevreler oluşturabilme konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması. 

           

3

Kentsel tasarımın sosyal ve fiziksel boyutu ve herkes için tasarım gibi evrensel öneme sahip konular hakkında bilgi sahibi olması. 

           

4

Ulusal/Uluslararası çevre politikaları ve mevzuatı gibi yasal ve yönetsel konularda bilgi sahibi olması 

           

5

Peyzaj envanter ve analizi, peyzajın doğal ve fonksiyonel yönleri, farklı ölçek ve içeriklerdeki alan kullanım tipleri ve işlevlerine yönelik bilginin kazandırılması. 

           

6

Kentsel tasarım donatı elemanları, yapım metotları ve teknolojileri, konstrüksiyon, maliyet analizi, belgelerin ve teknik şartnamelerin yazılması konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması. 

           

7

Kentsel Tasarım, Peyzaj Tasarımı ve Planlama alanlarının tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olması. 

           

8

Tahrip edilmiş çevreyi onarma, doğa koşullarını tanıma, yeni oluşturulacak mekânlarda doğa koşullarını koruyabilme ve yaratabilme becerisi. 

           

9

Alanında problem süreçlerini analiz edebilme ve uygun çözümler bulabilmek için modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme becerisi. 

       

X

 

10

Bilgi teknolojileri ve bilgisayar destekli çizim, sunum, mühendislik ve planlama programlarını kullanabilme; alanı ile ilgili güncel uygulamalar için gerekli teknikleri ya da araçları bulabilme ve kullanabilme becerisi. 

           

11

Bilgiye erişebilmek için kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarından yararlanabilme becerisi. 

           

12

Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 

           

13

Bireysel olarak ya da çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni. 

           

14

Alanı ile ilgili çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahip olma. 

       

X

 

15

İnsan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verme ve hareket etme. 

           

16

Mesleki alan ve uygulamada etik ve sorumluluk bilinci.

       

X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

16

1

16

Ara Sınav

1

20

20

Ödev

2

10

20

Final

1

20

20

Toplam İş Yükü

   

124

Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

4,96

Dersin AKTS Kredisi

   

5

Hiçbiri