Ders Kodu: 
LAUD 221
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Yeşil alanların sulanması ve fazla suyun zararlı etkilerini bertaraf etmek için drenaj.
Dersin İçeriği: 

Sulama ihtiyacı, sulama yöntemleri, sulamanın planlanması, yağan yağmur sularının yerleşim alanlarına zarar vermeden uzaklaştırılması ve topraktaki aşırı suyun dren edilmesi.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

  1. Yeşil alanların su ihtiyacını belirler.

4

1,2,3

-

  1. Sulama yöntemlerini açıklar.

6

1,2,3

B

  1. Sulama planlarının yapılışını anlatır.

6,10,11

1,2,3

B,C

  1. Sulama yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını açıklar.

2,11,12

1,2,3

B,C

  1. Sel oluşumunu açıklar.

2,3

1,2,3

B,C

  1. Selden zarara görülmesini engelleyen tedbirleri anlatır.

3,4

1,2,3

A,B,C

  1. Aşırı toprak suyu – bitki ilişkisini açıklar.

4

1,2,3

A,B,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

Toprak-Su-Bitki Kitapları

2

Toprak – Su – Bitki İlişkileri

Toprak-Su-Bitki Kitapları

3

Su İhtiyacının Tespiti

Toprak-Su-Bitki Kitapları

4

Sulama Yöntemleri

Toprak-Su-Bitki Kitapları

5

Sulamada Kullanılan Malzemeler

Toprak-Su-Bitki Kitapları

6

Sulamanın Planlanması

Toprak-Su-Bitki Kitapları

7

Yağmurlama Sulama İle Damla Sulamanın Avantaj ve Dezavantajları.

Toprak-Su-Bitki Kitapları

8

Su Kaynakları Ve Pompalama Birimleri

Toprak-Su-Bitki Kitapları

9

Arasınav

Toprak-Su-Bitki Kitapları

10

Drenaj Kavramı

Toprak-Su-Bitki Kitapları

11

Yağmur Sularının Drenajı

Toprak-Su-Bitki Kitapları

12

Dreanaj – Toprak İlişkisi

Toprak-Su-Bitki Kitapları

13

Drenajın Planlanması

Toprak-Su-Bitki Kitapları

14

Aşırı Toprak Suyunun Dren Edilmesi

Toprak-Su-Bitki Kitapları

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Seçkin, Ö.B., 1998. Peyzaj Uygulama Tekniği, İstanbul.

Diğer Kaynaklar

Seçkin, N.P., Y.Ç. Seçkin, Ö.B. Seçkin, 2011. Sürdürülebilir Peyzaj Tasarımı ve Uygulama İlkeleri, Literatür, İstanbul.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

İlgili kitaplar

Ödevler

Sulama planları

Sınavlar

Arasınav, kısa sınavlar, final sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

70

Kısa Sınav

8

20

Ödev

5

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Kentsel Tasarım, Peyzaj Mimarlığı ve Planlama alanlarının temel konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması.

 

 

 

 

 

 

2

Sürdürülebilirlik ilkelerini esas alan, doğayı tahrip etmeden, doğa ile uyumlu çevreler oluşturabilme konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması.

 

 

 

 

 

 

3

Kentsel tasarımın sosyal ve fiziksel boyutu ve herkes için tasarım gibi evrensel öneme sahip konular hakkında bilgi sahibi olması.

 

 

 

 

 

 

4

Ulusal/Uluslararası çevre politikaları ve mevzuatı gibi yasal ve yönetsel konularda bilgi sahibi olması

 

 

 

 

 

 

5

Peyzaj envanter ve analizi, peyzajın doğal ve fonksiyonel yönleri, farklı ölçek ve içeriklerdeki alan kullanım tipleri ve işlevlerine yönelik bilginin kazandırılması.

 

 

 

 

X

 

6

Kentsel tasarım donatı elemanları, yapım metotları ve teknolojileri, konstrüksiyon, maliyet analizi, belgelerin ve teknik şartnamelerin yazılması konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması.

 

 

 

 

 

 

7

Kentsel Tasarım, Peyzaj Tasarımı ve Planlama alanlarının tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olması.

 

 

 

 

 

 

8

Tahrip edilmiş çevreyi onarma, doğa koşullarını tanıma, yeni oluşturulacak mekânlarda doğa koşullarını koruyabilme ve yaratabilme becerisi.

 

 

 

 

X

 

9

Alanında problem süreçlerini analiz edebilme ve uygun çözümler bulabilmek için modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme becerisi.

 

 

 

 

X

 

10

Bilgi teknolojileri ve bilgisayar destekli çizim, sunum, mühendislik ve planlama programlarını kullanabilme; alanı ile ilgili güncel uygulamalar için gerekli teknikleri ya da araçları bulabilme ve kullanabilme becerisi.

 

 

 

X

 

 

11

Bilgiye erişebilmek için kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarından yararlanabilme becerisi.

 

 

 

 

 

 

 

12

Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

 

 

X

 

 

 

13

Bireysel olarak ya da çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni.

 

 

 

 

 

 

14

Alanı ile ilgili çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahip olma.

 

 

 

 

 

 

15

İnsan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verme ve hareket etme.

 

 

 

 

 

 

16

Mesleki alan ve uygulamada etik ve sorumluluk bilinci.

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir:  14 x toplam ders saati)

14

2

28

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

14

3

42

Ara Sınav

1

2

2

Kısa Sınav

3

2

6

Ödev

3

4

12

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

13

92

Toplam İş Yükü / 25 (s)

   

3,68

Dersin AKTS Kredisi

   

4

Hiçbiri