Ders Kodu: 
FA 106
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Mimari çizimlerin tüm dünyada geçerli olan teknik çizim kuralları ve prensiplerine göre yaptırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Teori ve uygulama aşamalarından oluşan bu ders kapsamında çeşitli geometrik şekil ve cisimlerin çizimlerinden başlayarak az mekânla bir ev projesi üzerine çalışılmaktadır. Çizim yaptırılan proje avam ve uygulama projesi karakterlerinde tefrişli, ölçülendirmeli ve kotlu olarak çizdirilmektedir. Plan ve kesitlerin çizimleri üzerinde uygulamalar yaptırılmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7: Teknik Gezi;
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

 1. Öğrenci, temel ve karmaşık geometrik formları algılama ve çizebilme becerisi kazanır.

3,5,6,13

1, 5

A, C

 1. Öğrenci, proje yapma, okuma, rölöve alma ve tasarım yapmanın ortak ve evrensel bir öğesi olarak teknik çizim dilini öğrenir.

3,5,6,13,

1, 5

A, C

 1. Öğrenci, örnek bir proje üzerinden basit yapı elemanlarının plan, kesit ve görünüşlerle ifade edilmesiyle 2 ve 3 boyutlu sunum kabiliyeti kazanır.

3,5,6,13,

1, 5

A, C

 1. Öğrenci, diğer disiplinlerle ilişkiler, işbirliği ve iletişim çerçevesinde teorik bir teknik çizim bilgisine sahip olur.

3,5,6,13

1, 5

A, C

 1. Öğrenci, edindiği bilgilerle 2 ve 3 boyutlu tasarım yapma, mimari kompozisyon derleme ve görsel algı ve düzenleme metotlarını anlama yeteneği kazanır.

3,5,6,13

1, 5

A, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Dersin içeriğiyle tanışma. Ortografik (Dik) İzdüşüm’e giriş. Proje okuma, proje yapma; Çizim ortam, araç gerecinin tanıtımı, kullanımı, serbest çizim. 

 

2

İzdüşüm almak. Koordinatlar, izler ve iz düşürenler. Resim (Epür) düzlemleri.   Eğik Aksonometrik (Kavalyer); Alet kullanımı, çizim, tarama ve noktalama teknikleri. Üç boyutlu uygulama.

 

3

Nokta, doğru ve düzlemlerin izdüşümleri Plan, kesit, görünüş kavramı.(Militer P.); İki yönlü ifade tekniği geliştirilerek, model üzerinden rölöve almak, üç boyutlu okuma.

 

4

Plan, kesit, görünüş kavramının geliştirilmesi

Dik Aksonometri (İzometri); Çizgilerin dili, kalınlık, derinlik, uzaklık, kesit ve malzeme ifadeleri.

 

5

Objelerin yüzeylerinin kavranması, epür içinde 3 boyutlu okuma; Plan, kesit, görünüşlerle çalışmak, ölçülendirme teknikleri.

 

6

1'nci ara sınav; Yıl içi dosya değerlendirmesi

 

7

Basit yapı elemanlarının 1/100 ölçekli proje üzerinde tanıtımı. Temel ve çatı; 1/100 Plan, kesit, görünüşlerle çalışmak.  Ölçülendirme teknikleri.

 

8

Yapı elemanlarının 1/50 proje üzerinde tanım ve uygulanması. Semboller; 1/50 Plan çalışması, Militer perspektif uygulaması. Sembollerin dili.

 

9

Yapı elemanlarının 1/50 proje üzerinde tanım ve uygulanması.  Paralel Perspektif, (Eğik Aksonometri) Kavalyer; 1/50 kesit, görünüş çalışması, Kavalyer perspektif uygulaması.

 

10

Yapı elemanlarının 1/50 proje üzerinde tanım ve uygulanması.  Paralel perspektif, (Dik Aksonometri) İzometri; 1/50 görünüş çalışması, İzometrik perspektif uygulaması.

 

11

2'nci ara sınav; Yıl içi dosya değerlendirmesi

 

12

Yapı elemanlarının 1/50 proje üzerinde kritiği; 1/50 Proje çalışması

 

13

Yapı elemanlarının 1/50 proje üzerinde kritiği; 1/50 Proje çalışması

 

14

Mazeret sınavı, Yapı elemanlarının 1/50  proje üzerinde kritiği; 1/50 Proje çalışması uygulama ve genel tekrar.

 

Kaynaklar

Ders Notu 

 • MimarlıktaTeknikResim.  Prof.Dr.OrhanŞahinler
 • İzdüşümler. Prof.Dr.LatifeGürer
 • MimarideİzdüşümveÇizimYöntemleri. Prof.Dr.ÇetinTürkçü
 • ÇizimlerleBinaYapımRehberi. Francis D.H. Ching
 •  

Diğer Kaynaklar 

 • Manual of Graphic Techniques 4, Tom Porter
 • Architectural Drawing, John Willey & Sons
 • Graphic Thinking for Architects and Designers, P.Lesau

Materyal Paylaşımı

-

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları

Sayı

Katkı Yüzdesi

Ara Sınav

2

15

Ödev (araştırma-pafta sunumu)

1

30

Proje

 

 

Laboratuvar

 

 

Arazi Çalışması

 

 

Seminer ve Sunum

 

 

Diğer

1

15

Final sınavı

1

40

Final Sınavının Ağırlığı

 

40

Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı

 

60

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

 

No

 

Program Öğrenme Çıktıları

 

Katkı Düzeyi

(1en düşük, 5 en yüksek)

1

2

3

4

5

1

Konuşma ve yazma becerileri; etkin okuma, yazma, dinleme ve konuşabilme becerisi

 

 

 

 

 

2

Eleştirel düşünme becerisi: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme becerisi

 

 

 

 

 

3

Grafik anlatım becerisi; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi

 

 

 

 4

 

4

Araştırma becerisi: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi

 

 

 

 

 

5

Biçimsel kompozisyon sistemleri: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlama

 

 

 

 4

 

6

Tasarım becerileri: Temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygulama becerisi

 

 

 3

 

 

7

Takım çalışması becerileri: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi

 

 

 

 

 

8

Batı mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda batı mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama,

 

 

 

 

 

9

Batı dışı mimarlık: Batı mimarlığı dışında kalan mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda batı mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama

 

 

 

 

 

10

Ulusal ve bölgesel mimarlık: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler ve tarihi mirasın etkilerini anlama

 

 

 

 

 

11

Tarihi çevre koruma ve restorasyon: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama

 

 

 

 

 

12

Örneklerden yararlanma becerisi: Mimari ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi

 

 

 

 

 

13

İnsan davranışları: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama

 

 

 3

 

 

14

Kültürel farklılıklar: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama

 

 

 

 

 

15

Erişilebilirlik: Değişik fiziksel engellilerin yaşamasına uygun bina ve yerleşme tasarımı becerisi

 

 

 

 

 

16

Sürdürülebilir tasarım: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını anlama

 

 

 

 

 

17

Program hazırlama: Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi

 

 

 

 

 

18

Arazi koşulları: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak yerleşme ve bina tasarımı becerisi

 

 

 

 

 

19

Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını anlama

 

 

 

 

 

20

Çevresel sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini anlama

 

 

 

 

 

21

Yaşam güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği sitemlerinin temel ilkelerini anlama,

 

 

 

 

 

22

Bina kabuğu sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama

 

 

 

 

 

23

Bina servis sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama

 

 

 

 

 

24

Bina sistemlerinin entegrasyonu becerisi: Bina tasarımında, strüktürel, çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve entegre edebilme becerisi

 

 

 

 

 

25

Yapı malzemeleri ve uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama

 

 

 

 

 

26

Yapım maliyeti kontrolü: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama

 

 

 

 

 

27

Teknik dokümantasyon: İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve dokümantasyonu becerisi

 

 

 

 

 

28

Mimarlıkta müşterinin rolü: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama

 

 

 

 

 

29

Geniş kapsamlı tasarım yapma becerisi: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) geliştirme ve değerlendirme becerisi

 

 

 

 

 

30

Mimarın yönetimsel rolü: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini anlama

 

 

 

 

 

31

Mimari uygulama: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, çeşitlilik konularını anlama

 

 

 

 

 

32

Profesyonel gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama

 

 

 

 

 

33

Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama

 

 

 

 

 

34

Yasal sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, mülkiyet haklar, imar ve iskân yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın yasal sorumluluklarını anlama

 

 

 

 

 

35

Etik ve mesleki hükümler: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle ilgili etik konularını anlama

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati)

14

5

70

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

2

28

Kısa Sınav

 

 

 

Ödevler/çeviri çalışmaları

14

3

42

Sunum/Seminer Hazırlama

 

 

 

Ara sınavlar

2

5

10

Proje

5

1

5

Laboratuvar

 

 

 

Arazi Çalışması

 

 

 

Diğer

 

 

 

Yarıyıl Sonu Sınavı

1

5

5

Toplam İş Yükü

 

 

160

Toplam İş Yükü / 25

 

 

6,4

Dersin AKTS (ECTS) Kredisi

 

 

6

1