Ders Kodu: 
LAUD 114
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığında bulunan angiosperm türlerinin tanıtımı
Dersin İçeriği: 

Akçaağaç, Meşe, Ihlamur vb. angiosperm türlerinin ekolojik ve botanik özellikleri.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Öğretim Yöntemleri: 1: Sunum, 2: Anlatım, 3: Soru-Cevap, 4: Uygulama, 5: Teknik Gezi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
Ölçme Yöntemleri: A: Sınav , B: Ödev, C:Kısa sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Gimnosperm ve angiospermlerin tanımı

2,3

2,3

A,C

2)Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığında kullanılan türlerin ekolojik özellikleri arasındaki farkları açıklar.

2,3,7

2,3

A,C

3) Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığında kullanılan türlerin botanik özelliklerini inceler.

2,3

2,3

A,C,D

4) Farklı türlerin yayılış alanlarını anlatır.

2,3

2,3

A,C

5) Türlerin doğal yayılış alanlarını ve rakımlarını açıklar.

2,3

2,3

A,C

6) Ağaç ve çalıları tanımaya yardımcı olur.

2,3

2,3

A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

Botanik Kitapları

2

Akçaağaçlar

Botanik Kitapları

3

Meşeler

Botanik Kitapları

4

Kayınlar

Botanik Kitapları

5

Diş Budaklar

Botanik Kitapları

6

Ihlamurlar

Botanik Kitapları

7

Kara ağaçlar

Botanik Kitapları

8

Akasyalar

Botanik Kitapları

9

Arasınav

Botanik Kitapları

10

Maki çalılar

Botanik Kitapları

11

Keçiboynuzu

Botanik Kitapları

12

Eucalyptuslar

Botanik Kitapları

13

Palmiyeler

Botanik Kitapları

14

Phoenixler

Botanik Kitapları

Kaynaklar

Ders Notu

Ata, C., 2019. Peyzaj Bakım Teknikleri, İstanbul.

Ata, C., 2020. Identification, Selection and Use of Trees and Shrubs for Landscape Design in Turkey Volume I, İstanbul.

Ata, C., 2021. Identification, Selection and Use of Trees and Shrubs for Landscape Design in Turkey Volume II, İstanbul.

Ata, C., 2022. Identification, Selection and Use of Trees and Shrubs for Landscape Design in Turkey Volume III, İstanbul.

Coombes,A.J.,1992. DK Handbooks: Trees, DK ADULT

Diğer Kaynaklar

Yücel, E.,2005. Ağaçlar ve Çalılar, Eskişehir.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Botanik kitaplar, bahçelerdeki ağaç ve diğer bitkiler.

Ödevler

Bitki tanıma ödevleri

Sınavlar

Arasınav, kısa sınavlar, final sınavı.

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

70

Kısa Sınav

8

20

Ödev

4

10

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Sanatçı Peyzaj Mimarları yetiştirme.

 

 

 

 

 

 

2

Alanındaki temel bilgilere sahip olma, sağlıklı ve yaşanabilir mekânlar sağlama, çevreyi düzenleme becerisi.

 

 

 

 

x

 

3

Tahrip edilmiş çevreyi onarma, doğa koşullarını tanıma, yeni oluşturulacak mekânlarda doğa koşullarını koruyabilme ve yaratabilme becerisi.

 

 

 

 

x

 

4

Temel mühendislik bilgilerine sahip olma; doğayı tahrip etmeden, doğaya uygun çevre oluşturabilme becerisi.

 

 

 

x

 

 

5

Bilgi teknolojileri ve bilgisayar destekli çizim, sunum, mühendislik ve planlama programlarını kullanabilme; alanı ile ilgili güncel uygulamalar için gerekli teknikleri ya da araçları bulabilme ve kullanabilme becerisi.

 

 

 

 

 

 

6

Alanının temel konuları ve tarihsel gelişimi hakkında yeterli altyapıya sahip olma; bu alandaki teorik ve uygulamalı bilgileri yorumlayabilme ve çağımızdaki uygulamalara aktarabilme becerisi.

 

 

 

 

 

 

7

Alanında problem süreçlerini analiz edebilme ve uygun çözümler bulabilmek için modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme becerisi.

 

 

 

x

 

 

8

Bilgiye erişebilmek için kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarından yararlanabilme becerisi.

 

 

 

 

 

 

9

Bireysel olarak ya da çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni.

 

 

 

 

 

 

10

Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.

 

 

 

 

 

 

11

Alanı ile ilgili çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma bilinci.

 

 

 

 

x

 

12

Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

 

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati)

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

13

4

52

Ara Sınav

1

2

2

Kısa Sınav

8

1

8

Ödev

5

5

25

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

15

131

Toplam İş Yükü / 25

   

5,56

Dersin AKTS Kredisi

   

6

 

1