Ders Kodu: 
LAUD 403
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin genel amacı öğrencilere; doğa koruma kavramı, korunan alan kategorileri ve yasal düzenlemelerle ilgili bilgileri aktarmak ve yeşil turizm, ekoturizm vb. gibi doğa ile uyumlu turizm yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders kapsamında doğa koruma kavramı ve içeriği; Türkiye ve Dünya’daki doğa koruma alanları kategorileri ve yasal düzenlemeler ve sürdürülebilir turizm yöntemleri anlatılmaktadır.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7: Teknik Gezi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Jüri, C: Ödev, D: Kısa sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

Geleceğin peyzaj plancı ve tasarımcısı olacak öğrencilere doğa koruma kavramı ve kategorileri hakkında bilinç kazandırmak

 

1,2,3,7

A

Disiplinler arası  biyolojik çeşitliliğin korunması için temel değerleri tartışmak ve öğrenmek

 

1,2,3

A

Doğa Koruma alanlarındaki mevcut durum, yasa ve yönetmelikleri değerlendirmek

 

1,2,3

A

Sorunlu alanlarda doğa koruma ile ilgili problem çözme becerilerini geliştirmek

 

1,2,3,6

A

Turizm planlamalarında doğa koruma anlayışına uygun projeler geliştirmek

 

1,2,3,6

A, B

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Dersin ve içeriğinin tanıtılması, ders programı ve gerekli materyaller hakkında bilgilendirme

 

2

Doğa ve Doğa Koruma Kavramı: Tanımlar

 

3

Doğa Korumanın gerekçeleri ve  tarihi

 

4

Doğa korumada temel kavramlar, başlıca prensipleri ve terminolojisi

 

5

Doğa tahribinde insan etkisi

 

6

Doğa Koruma eylemleriyle ilgili sosyal ve etik konular

 

7

Biyolojik çeşitlilik kavramı ve tehdit eden unsurlar

 

8

Ara sınav

 

9

Türkiye’deki fiziksel planlama ve doğa koruma yaklaşımları Türkiyedeki koruma kategorileri ve yasal durum

 

10

Uluslararası Doğa Koruma Örgütü (IUCN) kategorileri ve Küresel çerçeve

 

11

Çevresel Etki Değerlendirmesi kavramı ve ekolojik düşünce felsefesi

 

12

Rekreasyon ve turizm kavramı ve turizm türleri

 

13

Turizmden kaynaklanan çevresel etkiler ve sürdürülebilirlik

 

14

Turizmin alternatif formları ve alternatif politikalar

 

15

Final sınavı

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Kuvan,Y.,2012. Doğa Koruma ve Korunan Alanlar.İ.Ü.Orman Fakültesi Yayınları No:499, İstanbul

 

Görcelioğlu, E.,2002. Peyzaj Onarım Tekniği. İ.Ü.Orman Fakültesi Yayınları No:470 İstanbul

Diğer Kaynaklar

Ed McMahon,2010. Conservation Communities: Creating Value with Nature, Open Space, and Agriculture, Urban Land Institute Publications.

Randall G. Arendt, 1996. Conservation Design for Subdivisions: A Practical Guide To Creating Open Space Networks, Island Press.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

%70

Kısa Sınav

 

-

Ödev

1

% 30

Toplam

 

% 100

Finalin Başarıya Oranı

 

% 50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

%50

Toplam

 

%100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Kentsel Tasarım, Peyzaj Mimarlığı ve Planlama alanlarının temel konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması.

 

 

 

 

 

 

2

Sürdürülebilirlik ilkelerini esas alan, doğayı tahrip etmeden, doğa ile uyumlu çevreler oluşturabilme konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması.

 

 

 

 

X

 

3

Kentsel tasarımın sosyal ve fiziksel boyutu ve herkes için tasarım gibi evrensel öneme sahip konular hakkında bilgi sahibi olması.

 

 

 

 

 

 

4

Ulusal/Uluslararası çevre politikaları ve mevzuatı gibi yasal ve yönetsel konularda bilgi sahibi olması

 

 

 

 

X

 

5

Peyzaj envanter ve analizi, peyzajın doğal ve fonksiyonel yönleri, farklı ölçek ve içeriklerdeki alan kullanım tipleri ve işlevlerine yönelik bilginin kazandırılması.

 

 

 

X

 

 

6

Kentsel tasarım donatı elemanları, yapım metotları ve teknolojileri, konstrüksiyon, maliyet analizi, belgelerin ve teknik şartnamelerin yazılması konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması.

 

 

 

 

 

 

7

Kentsel Tasarım, Peyzaj Tasarımı ve Planlama alanlarının tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olması.

 

 

 

 

 

 

8

Tahrip edilmiş çevreyi onarma, doğa koşullarını tanıma, yeni oluşturulacak mekânlarda doğa koşullarını koruyabilme ve yaratabilme becerisi.

 

 

 

 

 

 

9

Alanında problem süreçlerini analiz edebilme ve uygun çözümler bulabilmek için modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme becerisi.

 

 

 

 

 

 

10

Bilgi teknolojileri ve bilgisayar destekli çizim, sunum, mühendislik ve planlama programlarını kullanabilme; alanı ile ilgili güncel uygulamalar için gerekli teknikleri ya da araçları bulabilme ve kullanabilme becerisi.

 

 

 

 

 

 

11

Bilgiye erişebilmek için kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarından yararlanabilme becerisi.

 

 

 

 

 

 

 

12

Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

 

 

 

 

 

 

13

Bireysel olarak ya da çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni.

 

 

 

 

 

 

14

Alanı ile ilgili çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahip olma.

 

 

 

 

 

 

15

İnsan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verme ve hareket etme.

 

 

 

X

 

 

16

Mesleki alan ve uygulamada etik ve sorumluluk bilinci.

 

 

 

X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 16x toplam ders saati)

16

2

32

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

2

32

Ara Sınav

1

10

10

Kısa Sınav

-

-

-

Proje

-

-

-

Seminer ve Sunum

2

12

24

Ödev

2

6

12

Final

1

15

15

Toplam İş Yükü

   

125

Toplam İş Yükü / 25

   

5,00

Dersin AKTS Kredisi

   

5

Hiçbiri