Ders Kodu: 
LAUD 118
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bilgisayar ortamında 2 ve 3 boyutu algılama ve modelleme.
Dersin İçeriği: 

Bilgisayar destekli tasarıma giriş, basit mimari çizimler ile projelerde kullanımı, üç boyutlu modelleme ve basit sunum. 

Google Sketchup yazılımını 2 ve 3 boyutlu çizimlerde kullanmak.

Görüntü işleme için Adobe Photoshop yazılımını kullanmak.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Öğrenci, proje sunum tekniklerini geliştirir.

1,2,3,11

1,2,3,4

A, C

2) Öğrenci, sunumda kullanacağı görsel malzemeleri belirler.

1,2,3,9

1,2,3,4

A

3) Öğrenci, sunumda görsel efektler kullanma yeteneği kazanır.

1,2,3

1,2,3,4

A

4) Öğrenci, görsel malzemeyi düzenlemeyi öğrenir.

1,2,3,11

1,2,3,4

A

5) Öğrenci, görsel malzemeyi uygulamayı öğrenir.

1,2,3,10

1,2,3,4

A

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Uygulama / Ön Hazırlık

1

GİRİŞ Bilgi teknolojilerinin iç mimarlıktaki önemi

 

2

Geometrinin temel ilkeleri ve Google Sketchup programına giriş

 

3

Sketchup çizim ve düzenleme araçlarını kullanmak

 

4

Sketch-Up ile 3 boyutlu çizim 1

3 boyutlu mekan çizimi

5

Sketch-Up ile 3 boyutlu çizim 2

Masa, örs, vazo çizimi

6

Sketch-Up ile 3 boyutlu çizim 3

Beşik çatı, korkuluk çizimi

7

ARA SINAV

 

8

Sketch-Up ile 3 boyutlu çizim 4  

Merdiven çizimi

9

Sketch-Up ile 3 boyutlu çizim 5  

Kırma çatı ve skylight çizimi

10

Photoshop Yazılımına giriş.

 

11

Adobe Photoshop yazılımının kullanıcı arayüzü ve bilgisayarda görüntü işlemenin temel kavramları.

Çizim ve boyama araçlarını kullanma

Görüntü parçalarını klonlama ve iyileştirme teknikleri

 

12

Seçim teknikleri, Dönüştürme teknikleri, Katmanları kullanma

 

13

Resmin renklerini ayarlama, Filtreleri kullanma, Bütünleme Sınav Haftası

 

14

Perspektiflerle çalışma (Ufuk noktası teknikleri)

Sanatsal metin oluşturma ve düzenleme

 

15

Genel tekrar (Revised) (Online)

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu / Ders Kitabı

  1. Köksal, A, T, Google Sketchup, Pusula Yayıncılık, 2012
  2. Roskes, B,  Google SketchUp Cookbook, , O'Reilly, 2009

Diğer Kaynaklar

  1. http://moz4.com/blog/sketchup-ders-notlari/
  2. http://sayisalmimar.com/?p=318

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Google Classroom

Ödevler

Yüz Yüze

Sınavlar

Yüz Yüze

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Kentsel Tasarım, Peyzaj Mimarlığı ve Planlama alanlarının temel konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması.

 

 

 

X

 

 

2

Sürdürülebilirlik ilkelerini esas alan, doğayı tahrip etmeden, doğa ile uyumlu çevreler oluşturabilme konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması.

X

 

 

 

 

 

3

Kentsel tasarımın sosyal ve fiziksel boyutu ve herkes için tasarım gibi evrensel öneme sahip konular hakkında bilgi sahibi olması.

 

 

X

 

 

 

4

Ulusal/Uluslararası çevre politikaları ve mevzuatı gibi yasal ve yönetsel konularda bilgi sahibi olması

 

 

 

 

 

 

5

Peyzaj envanter ve analizi, peyzajın doğal ve fonksiyonel yönleri, farklı ölçek ve içeriklerdeki alan kullanım tipleri ve işlevlerine yönelik bilginin kazandırılması.

 

X

 

 

 

 

6

Kentsel tasarım donatı elemanları, yapım metotları ve teknolojileri, konstrüksiyon, maliyet analizi, belgelerin ve teknik şartnamelerin yazılması konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması.

 

 

 

 

 

 

7

Kentsel Tasarım, Peyzaj Tasarımı ve Planlama alanlarının tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olması.

 

 

 

 

 

 

8

Tahrip edilmiş çevreyi onarma, doğa koşullarını tanıma, yeni oluşturulacak mekânlarda doğa koşullarını koruyabilme ve yaratabilme becerisi.

 

 

 

 

 

 

9

Alanında problem süreçlerini analiz edebilme ve uygun çözümler bulabilmek için modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme becerisi.

 

 

 

 

X

 

10

Bilgi teknolojileri ve bilgisayar destekli çizim, sunum, mühendislik ve planlama programlarını kullanabilme; alanı ile ilgili güncel uygulamalar için gerekli teknikleri ya da araçları bulabilme ve kullanabilme becerisi.

 

 

 

 

X

 

11

Bilgiye erişebilmek için kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarından yararlanabilme becerisi.

 

 

 

X

 

 

12

Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

 

 

 

 

X

 

13

Bireysel olarak ya da çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni.

 

 

 

X

 

 

14

Alanı ile ilgili çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahip olma.

 

X

 

 

 

 

15

İnsan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verme ve hareket etme.

 

 

 

 

 

 

16

Mesleki alan ve uygulamada etik ve sorumluluk bilinci.

 

 

 

 

X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Destek Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

3

48

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

3

48

Ara Sınav

1

3

3

Kısa Sınav

 

 

 

Ödev

 

 

 

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

102

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,08

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4

1