Ders Kodu: 
LAUD 410
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilere kültürel kaynakları ve kültürel miras alanlarını etkileyen koruma yaklaşımlarını açıklamaktır. Öğrencilerin, çok disiplinli ekiplerin bir parçası olarak, bilinçli ve korumaya duyarlı kentsel planlama kararları almasını hedeflemektedir.
Dersin İçeriği: 

Türkiye'de ve gelişmekte olan ülkelerde mimari ve kentsel koruma kavramları ve uygulamaları, “kültürel mirasın” korunması ve yenilenmesi, mimari ve kentsel koruma ile kültür turizmi arasındaki denge ve kültürel miras yönetimi ve planlamasına toplum katılımının vurgulanması

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7: Teknik Gezi;
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav,

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) öğrencilere kentsel koruma ile ilgili temel bilgi ve anlayış kazandırmak

3,4,5,10

1,2,3

A, C

2) kentsel koruma ve kültürel mirasın korunmasının yönelik yaklaşımları değerlendirmek

3,4,5,10

1,2,3

A, C

3) Koruma tarihi ve teorisinin genel yönleri, koruma ile ilgili temel terminoloji ve kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak

3,4,5,10

1,2,3

A, C

4)Türkiye'de korumanın yasal ve idari yönlerini anlamak

9,10,12

1,2,3

A, C

5) kentsel alanların tarihi ve kültürel değerleri, sorunlar ve potansiyellerini değerlendirmek

3,9,12

1,2,3

A, C

6)Güncel kentsel koruma yaklaşımlarını ve uygulamaları takip edebilmek

9,10,12

1,2,3

A, C

 

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

 

2

Kültürel peyzaj yaklaşımı: Disiplinler arası ve çok disiplinli bir süreç olarak kentsel koruma

Ders notları

3

Kentsel kimlik, yerin ruhu ve yer hissi

Ders notları

4

Kentsel Politikalar ve programlar: canlandırma, güçlendirme ve dayanıklılık, yeniden geliştirme, yenileme

Ders notları

5

Kent ve Kent Kültürü  

Ders notları

6

Kentsel politika ve Kentin Değişimi

Ders notları

7

Kentsel dönüşüm: yeni kentsel formlar

Ders notları

8

Tarihi çevrelerde koruma ve sürdürülebilirlik

Ders notları

9

Ulaşım planlaması yaklaşımları,

Hızlı ulaşım sistemlerinin miras alanları üzerindeki etkisi

Tarihi alanlarda yayalaştırma

Ders notları

10

Kentsel Tasarım Rehberleri ve önemi

Ders notları

11

Kentsel Tasarım Rehberi Hazırlama İlkeleri

Ders notları

12

Öğrenci sunumları

 

13

Öğrenci sunumları

 

14

Dönem tekrarı 

 

 

Kaynaklar

 

KAYNAKLAR

Ders Notu

Hein van Bohemen & Ellen M. van Bueren, 2011. Sustainable Urban Environments: An Ecosystem Approach. Springer Netherland

 

Simon Joss,2015. Sustainable Cities Governing for Urban Innovation, Palgrave Macmillan

Diğer Kaynaklar

Kumar, K (1995) (2001, 9th ed) From Post-Industrial to Post-Modern Society: New Theories of the Contemporary World, Blackwell, Oxford.

Sassen, S. (1994) Cities in a World Economy, Pine Forge Press, London.

Thorns, D.C. (2004) Kentlerin Dönüşümü, Soyak Yayınları

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Seminer ve Sunum

1

40

                                                                       Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.

 

 

 

 

 

 

2

Ulusal/ Uluslararası çevre politikaları ve mevzuatı gibi yasal ve yönetsel konularda bilgi sahibidir, güncel değişiklikleri ve gelişmeleri tartışır.

 

 

 

 

 

 

3

Mimarlık/planlama/tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınamasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir. Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.

 

 

 

 

X

 

4

Kentsel tasarım gereksinimlerinin belirlenmesinde etkili olan sosyo-ekonomik ve mekânlar ölçütler ve süreçler hakkında kapsamlı bilgiye ve bu ölçütleri tasarım süreci içinde kullanabilme yeteneğine sahiptir.

 

 

 

 

X

 

5

Kent bütünü ve parçalarının tasarımında dünya örneklerini bilir, güncel gelişmeleri takip eder ve bunların ülke koşullarına göre nasıl ele alınabileceği konusunda fikir sahibi olur.

 

 

 

 

X

 

6

Biyolojik- Ekolojik Çevre koruma alanında (Doğa koruma, peyzaj planlama, rekreasyonel planlama, Yeşil alan planlaması, Korunan alan planlaması vb.) uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile yerel ve küresel çevre problemlerinin çözümü ve bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahiptir.

 

 

 

 

 

 

7

Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, tasarım, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik kapsamlı bilgiye sahiptir.

 

 

 

 

 

 

8

Kentsel tasarım/Peyzaj tasarım projesini veya araştırma projesini teorik ve uygulama bilgi birikimine dayanarak ve yenilikçi metot ve fikirleri takip ederek/üreterek hazırlayabilme yeteneğine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

9

Bir akademik araştırmayı eleştirel olarak değerlendirebilme, farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirme için gerekli problem çözme becerilerine sahiptir.

 

 

 

 

x

 

10

Bilgiye erişebilmek için kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer kaynaklardan yararlanabilme ve özgün bir bilimsel çalışma yapma, uzman olan ve olmayan gruplarla açık ve sistemli bir şekilde paylaşma ve tartışma yetkinliğine sahiptir.

 

 

 

 

X

 

11

Bilgi ve kararların uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve mesleki etik sorumlulukların bilincindedir.

 

 

 

 

 

 

12

Kent bileşenlerinin ve kent bütününün biçimlenmesinin tasarımında öncelikle kamu yararı gözetir ve toplumsal sorumlulukla hareket eder

 

 

 

 

x

 

13

İnsan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verme ve hareket etme tavrına sahiptir.

 

 

 

 

x

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)

16

2

32

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

16

2

32

Ara Sınav

1

2

2

Seminer ve Sunum

1

10

10

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

   

78

Toplam İş Yükü / 25

   

3.12

160Dersin AKTS Kredisi

   

3

4