Ders Kodu: 
LAUD 410
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilere kültürel kaynakları ve kültürel miras alanlarını etkileyen koruma yaklaşımlarını açıklamaktır. Öğrencilerin, çok disiplinli ekiplerin bir parçası olarak, bilinçli ve korumaya duyarlı kentsel planlama kararları almasını hedeflemektedir.
Dersin İçeriği: 

Türkiye'de ve gelişmekte olan ülkelerde mimari ve kentsel koruma kavramları ve uygulamaları, “kültürel mirasın” korunması ve yenilenmesi, mimari ve kentsel koruma ile kültür turizmi arasındaki denge ve kültürel miras yönetimi ve planlamasına toplum katılımının vurgulanması

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7: Teknik Gezi;
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav,

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) öğrencilere kentsel koruma ile ilgili temel bilgi ve anlayış kazandırmak

3,4,5,10

1,2,3

A, C

2) kentsel koruma ve kültürel mirasın korunmasının yönelik yaklaşımları değerlendirmek

3,4,5,10

1,2,3

A, C

3) Koruma tarihi ve teorisinin genel yönleri, koruma ile ilgili temel terminoloji ve kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak

3,4,5,10

1,2,3

A, C

4)Türkiye'de korumanın yasal ve idari yönlerini anlamak

9,10,12

1,2,3

A, C

5) kentsel alanların tarihi ve kültürel değerleri, sorunlar ve potansiyellerini değerlendirmek

3,9,12

1,2,3

A, C

6)Güncel kentsel koruma yaklaşımlarını ve uygulamaları takip edebilmek

9,10,12

1,2,3

A, C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Giriş

 

2

Koruma ve yenileme tanımı

Disiplinlerarası ve multidisipliner bir süreç olarak kentsel koruma kavramı

 

3

Kentsel kimlik, yerin ruhu ve yer hissi

 

4

Kentsel Politikalar ve programlar: canlandırma, güçlendirme ve dayanıklılık, yeniden geliştirme, yenileme

 

5

Kent ve Kent Kültürü   

 

6

Kentsel politika ve Kentin Değişimi

 

7

Kentsel dönüşüm: yeni kentsel formlar

 

8

Tarihi çevrelerde koruma ve sürdürülebilirlik

 

9

Ulaşım planlaması yaklaşımları, 

Hızlı ulaşım sistemlerinin miras alanları üzerindeki etkisi

Tarihi alanlarda yayalaştırma

 

10

Kentsel Tasarım Rehberleri ve önemi

 

11

Kentsel Tasarım Rehberi Hazırlama İlkeleri

 

12

Öğrenci sunumları

 

13

Öğrenci sunumları

 

14

Dönem tekrarı  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Hein van Bohemen & Ellen M. van Bueren, 2011. Sustainable Urban Environments: An Ecosystem Approach. Springer Netherland

 

Simon Joss,2015. Sustainable Cities Governing for Urban Innovation, Palgrave Macmillan

Diğer Kaynaklar

Kumar, K (1995) (2001, 9th ed) From Post-Industrial to Post-Modern Society: New Theories of the Contemporary World, Blackwell, Oxford. 

Sassen, S. (1994) Cities in a World Economy, Pine Forge Press, London.

Thorns, D.C. (2004) Kentlerin Dönüşümü, Soyak Yayınları

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

60

Seminer ve Sunum

1

40

                                                                      Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Kentsel Tasarım, Peyzaj Mimarlığı ve Planlama alanlarının temel konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması. 

   

 

X

   

2

Sürdürülebilirlik ilkelerini esas alan, doğayı tahrip etmeden, doğa ile uyumlu çevreler oluşturabilme konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması. 

 

 

 

X

   

3

Kentsel tasarımın sosyal ve fiziksel boyutu ve herkes için tasarım gibi evrensel öneme sahip konular hakkında bilgi sahibi olması. 

       

X

 

4

Ulusal/Uluslararası çevre politikaları ve mevzuatı gibi yasal ve yönetsel konularda bilgi sahibi olması 

   

X

     

5

Peyzaj envanter ve analizi, peyzajın doğal ve fonksiyonel yönleri, farklı ölçek ve içeriklerdeki alan kullanım tipleri ve işlevlerine yönelik bilginin kazandırılması. 

 

 

 

X

   

6

Kentsel tasarım donatı elemanları, yapım metotları ve teknolojileri, konstrüksiyon, maliyet analizi, belgelerin ve teknik şartnamelerin yazılması konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması. 

   

 

     

7

Kentsel Tasarım, Peyzaj Tasarımı ve Planlama alanlarının tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olması. 

 

 

 

X

   

8

Tahrip edilmiş çevreyi onarma, doğa koşullarını tanıma, yeni oluşturulacak mekânlarda doğa koşullarını koruyabilme ve yaratabilme becerisi. 

       

X

 

9

Alanında problem süreçlerini analiz edebilme ve uygun çözümler bulabilmek için modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme becerisi. 

 

   

X

   

10

Bilgi teknolojileri ve bilgisayar destekli çizim, sunum, mühendislik ve planlama programlarını kullanabilme; alanı ile ilgili güncel uygulamalar için gerekli teknikleri ya da araçları bulabilme ve kullanabilme becerisi. 

     

X

   

11

Bilgiye erişebilmek için kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarından yararlanabilme becerisi. 

           

12

Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 

     

X

   

13

Bireysel olarak ya da çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni. 

           

14

Alanı ile ilgili çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahip olma. 

       

X

 

15

İnsan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verme ve hareket etme. 

       

X

 

16

Mesleki alan ve uygulamada etik ve sorumluluk bilinci.

     

X

   

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

2

28

Ara Sınav

1

5

5

Seminer ve Sunum

2

10

20

Teknik Gezi

2

5

10

Final

1

6

6

Toplam İş Yükü

   

99

Toplam İş Yükü / 25 

   

3.9

160Dersin AKTS Kredisi

   

4

4