Ders Kodu: 
LAUD 220
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
İç mekan bitkileri dersi öğrencilere iç mekan bitki materyallerini tanıtmayı amaçlamaktadır. Temel süs bitkileri, üretimi ve bakım uygulamalarının yanı sıra, insan ihtiyaçları ve bitki kültürü arasında bir denge gerektiren ortamlarda uygun bitkilerin seçimine vurgu yapılacaktır.
Dersin İçeriği: 

İç mekan bitki türlerinin botanik ve ekolojik özellikleri, temel bakım ilkeleri ve iç mekan bitki üretimi ve sektörle ilgili temel uygulamalar dair bilgileri içermektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Sunum, 2: Anlatım, 3: Soru-Cevap, 4: Tartışma, 5: Teknik Gezi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.İç mekân bitki tasarımında ​​kullanılan en yaygın süs bitkilerini fiziksel görünümdeki çeşitlilik ve kültürel ihtiyaçlar doğrultusunda tanır ve değerlendirir. 2,3 2,3,5 A,C
2.Temel bitki organlarının (yapraklar, saplar ve kökler)yapı ve işlevlerini bilir.  2,3,7 2,3,4 A,C
3. İç mekân bitkilerinin büyümesi, gelişmesi ve sağlığı ile ilgili temel bakım bilgilerini bilir. 2,3 2,3,5 A,C
4. İç mekânlarda alan analizi yaparak, uygun alan ve iklim koşullarına göre iç mekân bitkilerini estetik bir şekilde kullanarak tasarım önerileri oluşturur. 2,3 2,3,4,5 A,C,D
5. İç mekânlarda uygun bitki bakım tekniklerini bilir. 2,3 2,3,4 A,C,D
6. İç mekan bitkilerinde sık görülen problemleri, zararlı ve hastalıklarını ve bunların nasıl kontrol edileceğini bilir.      

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, İç Mekanda bitki yetiştirme tarihi ve nedenleri Botanik Kitapları
2 Bitki biyolojisi, bitki ihtiyaçları, gözlemlenmesi ve çeşitliliği Botanik Kitapları
3 İç mekan bitkilerinin yaprak özellikleri Botanik Kitapları
4 Kök özellikleri ve uygun toprak karışımları, gübreler Botanik Kitapları
5 Yapay ışıklandırma, kısa ve uzun gün bitkileri Botanik Kitapları
6 Tropikal bitkiler ve palmiye türleri Botanik Kitapları
7 Bromeliad türleri Botanik Kitapları
8 Kaktüs ve sukulentler Botanik Kitapları
9 Yaygın geniş yapraklı türler Botanik Kitapları
10 İç mekan bitkisel tasarım prensipleri Botanik Kitapları
11 İç mekan bitki bakım teknikleri Botanik Kitapları
12 Üretim seraları ve fidanlıklar Botanik Kitapları
13 İç mekan bitkilerinde hastalık ve zararlılar Botanik Kitapları
14 Öğrenci sunumları (iç mekan analizi ve bitkisel tasarım önerileri) Botanik Kitapları

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Bree Claffey and  Lauren Bamford, 2017. Indoor Green: Living with Plants. ‎ Thames & Hudson; ISBN-10 ‏ : ‎ 0500501068
Diğer Kaynaklar Christo Sulliven, 2021. The Houseplants Guide for Beginners and Plant Lovers: A Comprehensive Book to Choose, Grow, and Live Better with Your Indoor Plants. ISBN-13 ‏ : ‎ 979-8739943170

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Botanik kitaplar, bahçelerdeki ağaç ve diğer bitkiler
Ödevler Bitki tanıma ödevleri
Sınavlar Ara sınav, kısa sınavlar, final sınavı.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Ödev 2 50
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

  Program Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5
1 Kentsel Tasarım, Peyzaj Mimarlığı ve Planlama alanlarının temel konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması.           
2 Sürdürülebilirlik ilkelerini esas alan, doğayı tahrip etmeden, doğa ile uyumlu çevreler oluşturabilme konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması.        x  
3 Kentsel tasarımın sosyal ve fiziksel boyutu ve herkes için tasarım gibi evrensel öneme sahip konular hakkında bilgi sahibi olması.      x    
4 Ulusal/Uluslararası çevre politikaları ve mevzuatı gibi yasal ve yönetsel konularda bilgi sahibi olması           
5 Peyzaj envanter ve analizi, peyzajın doğal ve fonksiyonel yönleri, farklı ölçek ve içeriklerdeki alan kullanım tipleri ve işlevlerine yönelik bilginin kazandırılması.      x    
6 Kentsel tasarım donatı elemanları, yapım metotları ve teknolojileri, konstrüksiyon, maliyet analizi, belgelerin ve teknik şartnamelerin yazılması konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması.           
7 Kentsel Tasarım, Peyzaj Tasarımı ve Planlama alanlarının tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olması.           
8 Tahrip edilmiş çevreyi onarma, doğa koşullarını tanıma, yeni oluşturulacak mekânlarda doğa koşullarını koruyabilme ve yaratabilme becerisi.          x
9 Alanında problem süreçlerini analiz edebilme ve uygun çözümler bulabilmek için modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme becerisi.           
10 Bilgi teknolojileri ve bilgisayar destekli çizim, sunum, mühendislik ve planlama programlarını kullanabilme; alanı ile ilgili güncel uygulamalar için gerekli teknikleri ya da araçları bulabilme ve kullanabilme becerisi.           
11 Bilgiye erişebilmek için kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarından yararlanabilme becerisi.           
12 Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.           
13 Bireysel olarak ya da çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni.           
14 Alanı ile ilgili çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahip olma.           
15 İnsan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verme ve hareket etme.           
16 Mesleki alan ve uygulamada etik ve sorumluluk bilinci.          

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 2 6 12
Teknik Gezi 2 10 20
Final 1 6 6
Toplam İş Yükü   15 114
Toplam İş Yükü / 25     4.56
Dersin AKTS Kredisi     5
Hiçbiri