Ders Kodu: 
LAUD 408
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, multidisipliner bir konu olan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) çalışmalarına katılımın teşvik edilmesidir. Bu dersin sonunda, öğrencilerin Çevresel Etki değerlendirmesi (ÇED) çalışmalarında görev alabilmeleri, ÇED ile ilgili konuları tartışabilmeleri ve birer peyzaj mimarı olarak ÇED çalışmalarının Türkiye’deki gelişiminde aktif bir rol üstlenebilmeleri hedeflenmektedir.
Dersin İçeriği: 

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) kavramı ile ilgili genel bilgiler, çevre koruma aracı olarak önemi, tarihsel gelişimi, ÇED çalışmasının aşamaları, yöntemleri, ÇED Yönetmeliği, diğer ülkelerdeki uygulamalar, Türkiye’den örnekler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Çizim 5: Örnek İnceleme 6: Prezantasyon
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) kavramı ile ilgili temel bilgileri açıklar.

2,4,9,13,16

1,2,3

A,C

2) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’ni açıklar.

2,4,9,13,16

1,2,3

A,C

3) Çevresel Etki değerlendirmesi (ÇED) çalışmalarında görev alır.

2,4,9,13,16

1,2,3

A,C

4) Türkiye’deki Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) çalışmalarını tartışır.

2,4,9,13,16

1,2,3,5,6

A,C

5) Çevresel Etki değerlendirmesi (ÇED) çalışmalarına farklı yaklaşımları karşılaştırır.

2,4,9,13,16

1,2,3,5

A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

GIRIŞ

Çevresel Etki Değerlendirmesi

2

ÇEVRE SORUNLARI VE ÇEVRE POLİTİKALARI

Çevresel Etki Değerlendirmesi

3

ÇEVRESEL ETKI DEĞERLENDIRMESI ÇALIŞMALARININ TARIHSEL GELIŞIMI

Çevresel Etki Değerlendirmesi

4

ÇEVRESEL ETKI DEĞERLENDIRMESI ÇALIŞMALARININ TÜRKIYE’DEKI GELIŞIMI

Çevresel Etki Değerlendirmesi

5

ÇEVRESEL ETKI DEĞERLENDIRMESI KAVRAMI

Çevresel Etki Değerlendirmesi

6

ÇEVRESEL ETKI DEĞERLENDIRMESI ÇALIŞMASININ PLANLANMASI VE HAZIRLIK AŞAMASI

Çevresel Etki Değerlendirmesi

7

ÇEVRESEL ETKI DEĞERLENDIRMESI ÇALIŞMASININ AŞAMALARI

Çevresel Etki Değerlendirmesi

8

ÇEVRESEL ETKİLERİN SINIFLANDIRILMASI VE ÖNGÖRÜSÜ

 

9

ARA SINAV

 

10

ÇEVRESEL ETKI DEĞERLENDIRMESI YÖNETMELIĞI’NIN İNCELENMESİ

Çevresel Etki Değerlendirmesi

11

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİNDEKİ İDARİ YAPTIRIMLAR 

Çevresel Etki Değerlendirmesi

12

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YETERLİLİK BELGESİ

Çevresel Etki Değerlendirmesi

13

ÇEVRESEL ETKI DEĞERLENDIRMESI YÖNTEMLERI

Çevresel Etki Değerlendirmesi

14

ÖRNEK ÇEVRESEL ETKI DEĞERLENDIRMESI ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ

Çevresel Etki Değerlendirmesi

15

ÖRNEK ÇEVRESEL ETKI DEĞERLENDIRMESI ÇALIŞMALARININ TARTIŞILMASI

Çevresel Etki Değerlendirmesi

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Karakaş, P., Environmental Impact Assessment Lecture Notes

Diğer Kaynaklar

Mareddy, A. R. (2017) Environmental Impact Assessment

 

Anjaneyulu, Y. & Manickam V. (2007) Environmental Impact

Assessment Methodologies

Morris, P. & Therivel, R. (eds.) (2001) Methods of Environmental Impact Assessment

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dökümanlar

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

Ödevler

Örnek ÇED Çalışmalarının İncelenmesi

Sınavlar

Yazılı  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

50

Ödev

2

50

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Kentsel Tasarım, Peyzaj Mimarlığı ve Planlama alanlarının temel konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması.

 

 

 

 

X

 

2

Sürdürülebilirlik ilkelerini esas alan, doğayı tahrip etmeden, doğa ile uyumlu çevreler oluşturabilme konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması.

 

 

 

X

 

 

3

Kentsel tasarımın sosyal ve fiziksel boyutu ve herkes için tasarım gibi evrensel öneme sahip konular hakkında bilgi sahibi olması.

 

 

 

 

 

 

4

Ulusal/Uluslararası çevre politikaları ve mevzuatı gibi yasal ve yönetsel konularda bilgi sahibi olması

 

 

 

 

X

 

5

Peyzaj envanter ve analizi, peyzajın doğal ve fonksiyonel yönleri, farklı ölçek ve içeriklerdeki alan kullanım tipleri ve işlevlerine yönelik bilginin kazandırılması.

 

 

 

 

 

 

6

Kentsel tasarım donatı elemanları, yapım metotları ve teknolojileri, konstrüksiyon, maliyet analizi, belgelerin ve teknik şartnamelerin yazılması konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması.

 

 

 

 

 

 

7

Kentsel Tasarım, Peyzaj Tasarımı ve Planlama alanlarının tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olması.

 

 

 

 

 

 

8

Tahrip edilmiş çevreyi onarma, doğa koşullarını tanıma, yeni oluşturulacak mekânlarda doğa koşullarını koruyabilme ve yaratabilme becerisi.

 

 

 

X

 

 

9

Alanında problem süreçlerini analiz edebilme ve uygun çözümler bulabilmek için modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme becerisi.

 

 

X

 

 

 

10

Bilgi teknolojileri ve bilgisayar destekli çizim, sunum, mühendislik ve planlama programlarını kullanabilme; alanı ile ilgili güncel uygulamalar için gerekli teknikleri ya da araçları bulabilme ve kullanabilme becerisi.

 

 

 

X

 

 

11

Bilgiye erişebilmek için kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarından yararlanabilme becerisi.

 

 

 

X

 

 

12

Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

 

 

 

X

 

 

13

Bireysel olarak ya da çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni.

 

 

 

X

 

 

14

Alanı ile ilgili çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahip olma.

 

 

 

 

X

 

15

İnsan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verme ve hareket etme.

 

 

 

 

X

 

16

Mesleki alan ve uygulamada etik ve sorumluluk bilinci.

 

 

 

 

X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir:  16 x toplam ders saati)

16

2

32

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

16

1

16

Ara Sınav

1

2

2

Ödev

1

16

16

Final

1

10

10

Toplam İş Yükü

 

 

76

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3.04

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3

Hiçbiri