Ders Kodu: 
ARCH 437
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
4
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders, tasarla/yap pratiği ile ilgilidir. Yerel topluluklar, sivil toplum, yerel endüstriler ve doğal kaynaklar ile kritik bağlantılar sağlar.
Dersin İçeriği: 
Bu ders, o dönemdeki mevcut projeye ve fakültenin devam eden araştırmalarına dayalı olarak sivil toplum ve ekolojik konularla ilgilenen uygulamalı bir derstir. Ders, akademi ile akademi dışındaki dünya arasında, tasarım amacı ve yöntemleri arasında ve yapımla ilgili deneyimsel ve teknik konular arasında köprü kurar. Mimari bir eser tasarlama ve hayata geçirmeye yönelik verimli bir katkı, işbirliği ve iş güvenliği için uygun sayıda katılımcı olarak 12-15 katılımcıdan oluşan küçük bir öğrenci grubunu devreye sokar. Bu derste öğrenciler veri toplamak, çizim yapmak ve düşündükleri yapılı işi hayal etmek için zaman harcayacaklar ve fikirlerini yapım yoluyla gerçekleştirecektir. Öğrenciler, ekip halinde ve bireysel olarak kendilerine verilen görevlere katılım/katkı yoluyla değerlendirilecektir.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Seminer, 5: Proje, 6: Grup Çalışması, 7) Teknik Gezi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B:Jüri, C: Ödev, D:Kısa sınav, E:Staj

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program  Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
malzeme ve yöntem bilgisi ve yapım becerilerinin geliştirilmesi 17 1, 2, 3, 4, 5, 6 A, B, C
işbirliği, katılımcı, ve grup tasarımı yetenekleri 4, 23 2, 3, 5, 6 B, C
ölçekleri ilişkilendirme ve temsiller arası geçişler yapabilme becerisi 2 1, 2, 3, 5, 6 A, B, C
ekolojik düşünceyi geliştirme ve uygulama 17 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A, B, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta  Konular  Ön Hazırlık
1 Tanıtım; Tasarım/İnşa Tarihi ve Teorisi; Zanaat ve İşçilik; El Aletlerinin Doğru Kullanımı  
2 Saha ziyareti, paydaşlarla buluşma ve veri toplama  
3 Araştırma ve ilk tasarım fikirleri  
4 Ön tasarım  
5 Ön tasarım; Paydaşlara sunum ve geri bildirim alma  
6 Tasarım geliştirme; yapım/asamblaj çizimleri  
7 Yapı mühendisi ile istişare; Yapım/asamblaj çizimlerinin detaylandırılması  
8 Saha çalışması ve dokümantasyon  
9 Saha çalışması ve dokümantasyon  
10 Saha çalışması ve dokümantasyon  
11 Saha çalışması ve dokümantasyon  
12 Saha çalışması ve dokümantasyon  
13 Saha çalışması ve dokümantasyon  
14 Saha çalışmasının sona erdirilmesi  
  Final Sınav Haftasında Çalışma Raporu Teslimi  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu   -
Diğer Kaynaklar  
 • Charlie Hailey, Design/Build with Jersey Devil: A Handbook for Education and Practice.
 • Albert Jackson and David Day, The Complete Manual of Woodworking: A Detailed Guide to Design, Techniques, and Tools for the Beginner and Expert.
 • Chad Schwartz, Introducing Architectural Tectonics: Exploring the Intersection of Design and Construction. 
 • Chad Schwartz, Constructing Experience: Exploring Design|Build Strategies within a Technology Course.
 • Chad Schwartz, Building a Social Framework: Utilising Design/Build to Provide Social Learning Experiences for Architecture Students.
 • Lisa Huang, Learning from Failure in the Design Process: Experimenting with Materials.
 • Michael Braungart and William McDonough, Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things.
 • Richard Sennett, The Craftsman.
 • William Carpenter, Learning by building: design and construction in architectural education.
 • Andrea Oppenheimer and Timothy Hursley, Rural studio: Samuel Mockbee and an architecture of decency.
 • Susan Piedmont-Palladino and Mark Alden Branch, Devil’s workshop: 25 years of Jersey Devil architecture.
 • Donald A. Schon, The reflective practitioner: how professionals think in action.
 • Jeremy Till, Nishat Awan, and Tatjana Schneider, Spatial Agency: Other Ways of Doing Architecture.
 • J. Meejin Yoon and Irina Chernyakova, Architecture and Action.
 • winterstations.com
 • warminghuts.com

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar Arazi çizimleri / dijital formatta teslim
Ödevler 12 Sınıf Ödevi / fiziksel formatta teslim
Sınavlar 1 Dönem Projesi ve 1 Final Raporu

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yarıyıl İçi Çalışmaları  Sayı  Katkı Yüzdesi 
Ara Sınav    
Ödev (araştırma-pafta sunumu)    
Proje 12 30
Laboratuvar    
Arazi Çalışması    
Seminer ve Sunum (Final Projesinin Sunumu Şeklinde Olacaktır)    
Diğer (Dönem içi Çalışmaları)  1 20
Final sınavı (Final Projesinin Teslimi Şeklinde Olacaktır) 1 50
Final Sınavının Ağırlığı   70
Dönem içi Çalışmalarının Ağırlığı   30
Toplam    100
Ders Kategorisi Temel Mesleki Dersler

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
 
No
 
Program Öğrenme Çıktıları
Katkı Seviyesi

(1: en düşük,                      5: en yüksek)

1 2 3 4 5
1 Eleştirel düşünme: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme becerisi          
2 İletişim / Grafik anlatım; uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi; İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve dokümantasyonu becerisi       x  
3 Araştırma / Örneklerden yararlanma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi; mimari ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme becerisi          
4 Tasarlama becerisi: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlama; temel mimari ilkeleri bina, iç mekân ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygulama becerisi       x  
5 Dünya Mimarlığı: Mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda dünya mimarlığının kuralları ile bunları şekillendiren ve sürdüren iklimsel, teknolojik, sosyo-ekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama,          
6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: Yöresel mimarlık da dâhil olmak üzere ulusal ve bölgesel mimarlık, peyzaj ve kentsel tasarımda ulusal gelenekler ve tarihi mirasın etkilerini anlama          
7 Kültürel Miras ve Koruma: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama          
8 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını anlama          
9 Toplumsal Sorumluluk: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığını anlama          
10 Doğa ve İnsan: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama          
11 Coğrafi Koşullar: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak yerleşme ve bina tasarımı becerisi          
12 Yaşam Güvenliği: acil kaçış konusuna vurgu yaparak yaşam güvenliği sitemlerinin temel ilkelerini anlama,          
13 Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını anlama          
14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini anlama          
15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini ve doğru uygulama şekillerini anlama          
16 Bina Servis Sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama          
17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama   x      
18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Bina tasarımında, strüktürel, çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve entegre edebilme becerisi          
19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım kriterlerine göre değerlendirebilme becerisi          
20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına kadar (Strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) geliştirme ve değerlendirme becerisi          
21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerini anlama          
22 Mimar-İşveren İlişkisi: Mimarın müşterinin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu anlama          
23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer ortamlarda başarı ile birlikte çalışma becerisi      x    
24 Proje Yönetimi: Görevlendirme, sözleşme yapma, personel yönetimi, danışman belirleme, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini anlama          
25 Uygulama Yönetimi: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi, risk azaltma, düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı, çeşitlilik konularını anlama          
26 Liderlik: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünü anlama          
27 Yasal Haklar ve Sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın yasal sorumluluklarını anlama          
28 Meslek Pratiği / Profesyonel Gelişme: Mesleki gelişimde stajın rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama          
29 Meslek Etiği: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle ilgili etik konularını anlama          

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (14 Hafta x toplam ders saati) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 12 2 24
Kısa Sınav - - -
Ödevler/çeviri çalışmaları 12 2 24
Sunum/Seminer Hazırlama 1 2 2
Ara sınavlar - - -
Proje - - -
Laboratuvar - - -
Arazi Çalışması - - -
Diğer - - -
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 24 24
Toplam İş Yükü     144
Toplam İş Yükü / 25     5,76
Dersin AKTS (ECTS) Kredisi     6
Hiçbiri